Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


За нас

Институт за изследване и прилагане на Паневритмията
председател: д-р. Антоанета Янкова

Нашите цели
Мрежа
История
Издадателска дейност
Публикации и медийни изяви

 

Институтът е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, приемник на сдружение "Паневритмия".

Нашите цели:

• Прилагане на Паневритмията като оздравителна (антистресова) програма, провеждане на научни изследвания и организиране и участие в национални и международни конференции по здравни, образователни и културологични аспекти на Паневритмията;
• Осъществяване на взаимодействие с държавни органи и институции и други неправителствени организации;
• Подготовка и поддържане на квалификацията на преподавателски кадри в областта на паневритмията и организиране на мрежа за обучение по Паневритмия;
• Изготвяне на образователни програми за деца и подрастващи и въвеждане на образователните стандарти на МОН за подобряване на физиологичните параметри на учениците при прилагането на Паневритмията;
• Съдействие за създаването на позитивна разтоварваща среда в училищата и детските градини чрез въвеждане на обучението по Паневритмия;
• Организиране съвместно с регионалните отдели за "Закрила на детето" обучение за деца от ДОВДЛРГ и такива със специфични трудности и проблеми в развитието като алтернатива за преодоляване на изолацията и по-успешното им интегриране и социализация;
• Организиране съвместно с регионалните отдели "Закрила на детето" на консултации, водени от специалисти, за родители на деца с увреждания;
• Организиране на семинари, кръгли маси и "Училище за родители" с родители, учители, директори на училища и детски градини, регионални инспекторати по образованието за запознаване с резултатите от обучението по Паневритмия, с цел съхраняването и подобряването на здравето на децата и тяхното възпитание;
• Разработване и предлагане на проекти за решаване на проблеми, касаещи здравето на децата;
• Изработване и издаване на учебници и методични пособия по Паневритмия;
• Изготвяне на видео и аудиоматериали, подпомагащи обучението по Паневритмия;
• Пропагандиране и реклама на постиженията на Института чрез вестници, списания и други медиини средства и в интернет пространството.

Нагоре

Мрежа
Институтът има мрежа от сътрудници в градовете Асеновград, Белене, Варна, Велико Търново, Габрово, Димитровград, Карнобат, Левски, Плевен, Перник, Русе, София, Стара Загора, Търговище, Цар Калоян и Шумен.

Нагоре

История на дейността
Група специалисти учредихме на 10.02.2000 г. "Асоциация "Паневритмия". Интересите ни бяха насочени към научното изследване на Паневритмията с разбирането, че Паневритмията е уникален български метод за самовъзпитание, който чрез движения, музика и поезия подобрява здравословното състояние на човешкия организъм и развива стремеж към доброжелателност, общуване и позитивно отношение към околните, живота и природата. Всички бяха готови да работят за:
- научното изследване на паневритмията и създаване на условия за прилагането й в РБългария;
- създаване на социална и икономическа заинтересованост към Паневритмията от страна на граждани и държавни органи;
- прилагане на Паневритмията като цялостна оздравителна програма;
- активна защита на творческите интереси в областта на Паневритмията.
"Асоциация "Паневритмия" беше учредена като неправителствената организация, регистрирана по Закона за лицата и семейството, която да обединява преподавателите по Паневритмия, получили своята специализация в ЦСДК на НСА "В.Левски".
От самото начало работехме съвместно с НСА "В.Левски". Съзнателно търсехме деца и възрастни, които не са запознати с учението на П.Дънов и не са играли Паневритмия, за да можем да изследваме промяната при обучение по Паневритмията според изискванията на автора.
След промяната на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 02.06.2001г. се пререгистрирахме в "Сдружение с нестопанска цел Паневритмия" с обществено полезна дейност.
На 10 октомври 2001 год. съвместно с НСА организирахме Първата научна конференция по Паневритмия. Резултатите от изследванията показаха съществени положителни промени. През декември 2001г., след събитията в дискотека "Индиго", в МОН заедно с други неправителствени организации, работещи по проблемите на децата,обменихме идеи при изготвяне на правителствена програма "За децата на България". Ние единствените предложихме завършен модел с научно обосновани резултати.
В писмо № 02.18.803 от 5.12.2002г. Дирекция "Вероизповедания" към Министерски съвет заяви, че сдружението не попада под разпоредбите на чл.133а от ЗЛС, тъй като не провежда религиозна дейност.
Продължихме с усилена работа за изграждане мрежа от преподаватели в цялата страна. Броя на децата и училищата, които ни потърсиха се увеличаваха. Нашата програма непрекъснато се обогатяваше и развиваше. Така тя продължи с "Лятно училище на планина".
Намерихме красиви кътчета из планините на България и Национален Парк Рила стана наш постоянен партньор.
Разширяването на мрежата от преподаватели и огромната изследователска дейност наложи на 26 март 2005 г. сдружението да бъде закрито и дейността му да бъде прехвърлена във фондация "Институт за изследване и прилагане на Паневритмията", а всички преподаватели от сдружението да станат сътрудници на Института. Председател на Института продължава да бъде учредителят на Асоциация Паневритмия - д-р Антоанета Янкова.

Нагоре

Издателска дейност:

• Списание "Паневритмия", бр.1, 2000; бр.2, 2001; бр.3, 2002

1 2 3
• "Песните на Паневритмията", учебно помагало, С.2002 (три тиража)

4
• "Паневритмията като система за хармониране на човека и обществото", доклади от първа научна конферения, С.2002

5
• "Паневритмията като система за хармониране на човека и обществото", доклади от втора научна конференция, С.2003

6

1 • "Програмата - "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по паневритмия" - педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход". Книгата съдържа разширени резюмета на докладите свързани с образованието от трите научни конференции "Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото" и е предназначена за учители и директори на училища и детски градини.


• Комплект аудиокасети (дискове) в помощ на учителя: 1.Музика за слушане; 2.Музика за танцуване; 3. Музика за разучаване на упражнения; 4.Музика за разучаване с пеене; 5.Музика за пеене
      • Паневритмията в изпълнение на: Светла Орешкова, Надежда Василева–цигулка и Божидар Симов - китара, С.2000г.;       • Паневритмията в изпълнение на: Любомир Димитров, Елена Янкова, Мирослава Димитрова - цигулка, Даниел Жеков - кларинет, Божидар Симов - китара и Даниела Найденова – сопран - С.2002г.;
• "Заедно да играем паневритмия" - 90 минутен образователен филм, С.2000г.;
• "От извора на българското" - 10 минутен филм за обучението по Паневритмия, С.2001 г.;
• "Здраве чрез движение сред природата", 20 минутен документален филм за летен лагер "Мальовица", С.2003;

Нагоре

Публикации и изяви в национални и регионални медии:

В-к "СЕДМИЧЕН ТРУД":
бр.41 от 10.10.2002: "Паневритмията - път към по-хубав свят";
бр.31 от 31.07.2003: "Паневритмията помага на децата";
бр.34 от 21.08.2003: "Паневритмията помага при диабет"
бр.22 от 27.05.2004: "Паневритмията помага на болни деца";
бр.35 от 26.08.2004: "Деца играха Паневритмия в Рила";

В-к "УЧИТЕЛСКО ДЕЛО":
бр.31 от 22.10.2001: "Универсален метод за възпитание"
бр.30 от 21.10.2002: "Алтернатива на дискотеките и компютърните игри";
бр.22 от 09.06.2003: "Хуманистичен подход в образователната среда";
бр.26 от 15.09.2003: "Здраве чрез движение сред природата";
бр.24 от 21.06.2004: "Паневритмията и терапевтичния ефект на упражненията върху децата";
бр.28 от 27.09.2004: "Училище на планина";
бр. 3 от 31.01.2005: "Децата имат крещяща нужда от общуване"
бр.21 от 06.06.2005: "Здраве чрез движение сред природата" и "Ние, децата –искаме внимание!";
бр.26 от 19.09.2005: "Четвърто лятно училище на планина";

В-к "ДОМАШЕН ЛЕКАР"
бр.29(566) от 22-28.07.2003: "Живей в хармония с ритъма на Космоса";

В-к "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" (Димитровград):
от 4-10.06.2003: "Връзката човек-природа-космос е чисто българско откритие";
бр.31 (629) от 6-12.08.2003: "Летен лагер на Мальовица";
от 11-17.02.2004: "Танцова терапия за възрастни";
от 7-13.04.2004: "Новото за обучението по паневритмия";
от 28.04-04.05.2004: " Експедиция до Маджарово";
бр.19 (668) от 12-18.05.2004: "Сдружение Паневритмия на конгрес по спортна медицина в Гърция";
бр.32 (681) от 11-17.08.2004: "Лятно училище на планина";
бр.44 (693) от 3-9.11.2004: "Експедиция до Перперикон";
бр. 1 (702) от 12-18.01.2005: "Ранна превенция на асоциално поведение";
бр.17 (718) от 4-19.05.2005: "Здрави сред природата";
бр.18 (719) от 11-17.05.2005: "Лятно училище през юли";
бр.31 (732) от 10-16.08.2005: "Димитровградските деца покориха Мусала";
бр.1/752 от4-10 януари 2006г. и бр.2/753 от 11-17 януари 2006г. - "Паневритмията е средство, форма и метод на обучение";

В-к "ТРАКИЯ ХХІ" (Димитровград):
бр.39 от 20-26.11.2002: "С обучение по паневритмия решават школски проблеми";
бр.16 от 21-27.04.2004: "Земя като една човешка длан - Маджарово";
бр.32 (128) от 11-17.08.2004: "На лятно училище в пазвите на Рила";
бр.31 от 3-9.08.2005: "Паневритмия";
бр.1(199) от 4-10.01.2006 г. - "Обучението по паневритмия –важно постижение на българското училище";
бр.2(200) от 11-17.01.2006г. - "Паневритмията –уникален български метод";

В-к "ПОСРЕДНИК" (Плевен):
бр.80 от 23.04.2001: "Преподаватели по паневритмия от цялата страна се събраха в Плевен";
бр.173 от 02-04.11.2001: "Паневритмията е създадена от българин за българите";
бр.16 от 23.01.2002: "Семейството трябва да съхрани децата си не въпреки, а заедно с държавата";
бр.30 от 12.02.2003: "Паневритмията – източник на добро здраве";
бр.84 от 07.05.2003: "Демонстация-хепънинг под мотото "Паневритмия – игра с дъгата";
от10.02.2004: "Сдружение "Паневритмия" навършва 4 години";
бр.87 от 10.05.2004: "Сдружение Паневритмия с покана за конгрес по танцова терапия в Атина".
бр.146 от 02.08.2004: "250 деца играха Паневритмията в Рила";
бр.149 от 05.08.2004: "Рила изпълни с радост очите на деца от дом "Детелина"";
бр.221 от 16.11.2004: "Родителите трябва да инвестират във възпитанието на децата си";
бр.222 от 17.11.2004: "Има възможност обучението по Паневритмия да влезе в учебните програми";
бр.29 от 10.02.2005: "Петгодишен юбилей отбелязва днес сдружение "Паневритмия";
бр.146 от 29-31.07.2005: "Деца от Плевен се изкачиха до най-високото планинско езеро в България";
бр.147 от 01.08.2005: "Въвеждат часове по Паневритмия в плевенски училища";
бр.248 от 27.12.2005: "Паневритмията обект на научна конференция";

В-к "УТРО" (Русе)
от 03.08.2004: "Деца от Русе танцуват паневритмия в Рила"

В-к "КАРНОБАТСКИ ГЛАС" (Карнобат)
от 10-16.08.2004: "Деца от Карнобат играха паневритмия в Рила";

В-к "ЗНАМЕ" (Търговище)
от 27.юни 2003: "Не е важно какво ни се случва, а как се справяме с него."

В-к "НОВИНИ ПОЗВЪНЕТЕ" (Варна)
бр.180 от 30.07.2005: "С любов към природата прогонват стреса и агресията";

В-к "167 ЧАСА ВАРНА" (Варна)
бр.49 от 7-13.12.2004: "Паневритмията - формула за здраво тяло в здрав дух";

В-к "ДЕЛНИК" (Ямбол)
бр.87 (2462) от 11.05.2004: "Ямболско участие в Международен конгрес по спортна медицина";

Кабелна телевизия 7ДНИ (София)
07.12.2003:
Кабелна телевизия ВИДЕОСАТ (Велико Търново)
18.02.2004: репортаж в новинарска рубрика
25.02.2004: поредица "Здравен прозорец" - издание, посветено на Паневритмията

Нагоре

Panevritmiyabg.org © 2021