Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаUntitled Document

Петър Дънов (Беинса Дуно) за Паневритмията

Петър Дънов

Паневритмията е разумна обмяна със силите на живата природа!

За проучването на Паневритмията ще трябват школи, ред лекции и курсове.
В тези курсове, тя ще трябва да се обоснове научно, да се изучават нейните принципи и закони и същевременно да се проучва тя практически.

В училището и в обществото на възрастните трябва да се въведат тези упражнения, за да се подготви едно съвсем ново поколение, здраво и издръжливо физически, с възвишени чувства, с духовен подем, със силна воля, с инициатива, души решителни, силни и активни, с калена нервна система!

Желателно е ония, които искат доброто на народа, да внесат тия упражнения в училището и в обществото на възрастните. Това е за благоденствието на обществото.

Който иска да се упражнява в своите мисли, да стане силен човек по ум, който иска да стане силен по дух, който иска да стане здрав по тяло, той непременно трябва да се упражнява. Здравето зависи от светлите мисли, от топлите чувства, от правите постъпки.


Panevritmiyabg.org © 2021