Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаБИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ:

Петър Константинов Дънов е роден на 11 юли (29 юни стар стил, Петровден) 1864 г. в с. Хадърча, днес Николаевка, Варненско. Той е трето дете на Константин Дъновски и на Добра Георгиева. Дядо му по майчина линия е чорбаджи Атанас Георгиев, възрожденски деятел за църковна независимост, дългогодишен кмет на селото и представител на Варненската кааза по народните работи в Цариград. Бащата Константин Дъновски е първият български учител и свещеник във Варна. (1)
Петър Дънов учи в Основно училище в с.Хадърча и в Петокласна мъжка гимназия във Варна. Междувременно България си извоюва независимост през 1878. През 1886 г. завършва Американски богословски колеж в Свищов, след което една година учителства в с.Хотанца, Русенско.
През 1888 г. заминава за САЩ, за да се запише студент в Теологическа семинария Дрю, гр.Медисън, щат Ню Джърси. След редовния курс записва извънредни курсове по световна литература и по обща история. Преподават му петима професори, известни в богословските среди като "Голямата петорка". Те са забележителни духовници, учени и природолюбители. През 1888г. се открива академичната библиотека на семинарията, построена да отговаря на последните изисквания за научно изследователска работа и съдържаща 40 000 тома и 8 средновековни ръкописа. Семинарията е разположена в "Гората Дрю".
Петър Дънов се вдъхновява от идеите на своя професор Милей, че знанието и науката не отдалечават християнина от вярата му, защото знанието и науката са част от божествения промисъл. Дипломира се през май 1892г.

През октомври 1892 се записва в теологическия факултет на Бостънския университет. Това е най-престижният университет в на най-английския и благоустроен град в САЩ в онези години. Пристига, когато се открива новото модерно здание на Института по теология в аристократичния квартал Бийкн Хил.
Студентите имат безплатен достъп до библиотеката на института, рядката теологическа колекция на Джеймс Латимер, общата теологична библиотека с 20 000 тома и Бостънска обществена библиотека, която е най-голямата в страната със своите половин милион тома и над 400 периодични издания от САЩ и Европа. Преподавателският метод е сократичният: устно преподаване с оптимално непосредствено включване на студентите. Книги, учебници и частно написани лекции от преподавателите има, но най-важното е учителят "да завърти мозъка на студента в ритъма на своя мозък, преди да го пусне да върви понататък". Студентите са ангажирани с дебатиране, изнасяне на лекции, обсъждания и диалози. (2,с.268-270)
Петър Дънов написва научна теза "Миграцията на германските племена и тяхното приемане на християнството" при професора по практическа теология Лутер Таунсенд. Дипломира се на 4 юни 1894г.
На талантливите студенти дават възможност да запишат допълнителен безплатен курс по медицина или музика и Петър Дънов записва медицина в Медицинския факултет на Бостънския университет през 1893-94.
Това са едни от най-интересните години в интелектуалния живот на Бостън, на границата с модерните времена. Петър Дънов влиза в допир с философията на персонализма, трансцедентализма на Торо, поезията на Емерсън, протестите на Хоторн срещу догматизма на църквата, защитата на правата на жената на Олкот, защитата на "Природното в човека" на Уитман, спиритуализма, теософското учение, астрологията, започналата дискусия за мястото на Русия, връзката и със САЩ и идеите на панславизма.
През 1895 г., на 31 годишна възраст, Петър Дънов се завръща в България , установява се в дома на сестра си Мария във Варна и отказва предлаганите му длъжности на методистки проповедник.

През 1896 г. написва и издава книгата "Науката и възпитанието", обосновавайки науката и възпитанието като двата опорни стълба на новата култура.
През 1897 г. Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна "Общество за повдигане религиозния дух на българския народ", което прераства в наречена от него Верига, а по-късно в общество Бяло Братство.
От 1901 дванадесет години пътува из страната, изнася научни сказки и прави над 40 хиляди френологични измервания по схемата на д-р Гал и д-р Спурзеум. Публикува 5 статии, в които разглежда човешкото лице като огледало, в което се отразяват душевните вълнения, и главата във връзка с развитието на мозъка и умствените способности на човека. (3)
През 1912 г. в с.Арбанаси, край Велико Търново, работи върху Библията и съставя книгата "Завета на цветните лъчи на светлината", отпечатан през септември същата година. Изследването свързва стихове от Библията с добродетели, състояния и съответстващ им цвят. В София от 1914 изнася неделни беседи за широката публика, а от 1922 открива Духовна Школа край София- селището "Изгрева", която става център на интензивен духовен живот. В нея до края на 1944 г изнася ежеседмично беседи пред два класа ученици.
След края на Първата световна война броят на последователите му бързо нараства из цялата страна и през 30-те години на ХХ век достига до около 40 000. Самият той постепенно се утвърждава като най-авторитетна фигура, наричан Учителя (и Учителя Беинса Дуно).
През 1922 Петър Дънов записва първите си музикални творби. Музиката е от първостепенна важност в Школата. Много добър музикант, който свири на цигулка и пиано, той е и композитор, който оставя 150 самобитни музикални творби с духовни, народни и танцови елементи. (3)
През периода 1927-1942 Петър Дънов създава Паневритмията: система от упражнения, в която всяко упражнение съчетава в единство движение и песен. Паневритмията отразява приоритетните за него теми: от една страна здраве (като свързано с природа, физически упражнения, музика и положителни мисли и чувства) и от друга страна образование и самовъзпитание.
След смъртта му на 27 декември 1944 г. комунистическият режим (установен септември 1944) преследва последователите му и изгаря книгите му. С малки загуби неговото наследство е съхранено: близо 4000 беседи и лекции в над 300 книги.

Литертура:
(1) Петър Дънов. Разумното сърце. Съставител Д.Калев, Редактори Ив.Гранитски и П.Анчев, С. "Захарий Стоянов": 2003 ("Издателство "Захарий Стоянов" предлага специална поредица – най-доброто от високата българска класика. Всеки том е придружен от статии, анализиращи от различни гледни точки творчеството на българските класици. Изданието е насочено към ученици и студенти, както и към широтата българска общественост." Поредица "Българска класика" излиза благодарение на любезното спомоществователство на Министерството на образованието и науката и Национален дворец на културата.);
(2) Атанас Славов. Пътят и времето: светска биография на Петър Дънов. т. 1: Началото С. 1998;
(3) д-р Илиян Стратев. Живот и дейност на Учителя Петър Константинов Дънов (Беинса Дуно). София: 1997;
(4) Петър К. Дънов. Науката и възпитанието. Вн. "К.Николов": 1896;


Panevritmiyabg.org © 2019