Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаЗащитена е първата дисертация свързана с изследването на паневритмията

Изказваме специална БЛАГОДАРНОСТ на директорите на училищата и на класните ръководители, които участваха в провеждането на изследванията:

 1. Боряна Тренева
 2. Славина Кангалова
 3. Мариета Златкова
 4. Даниела Бърнева
 5. Галя Димитрова
 6. Весела Петкова
 7. Юлия Иванова
 8. Милена Бонева
 9. Ани Анчева
 10. Калинка Павлова
 11. Петя Кунчева
 12. Иванка Захариева
 13. Ганка Петкова
 14. Милена Иванова
 15. Светла Минчева
 16. Таня Стефанова
 17. Костадинка Панева
 18. Стела Иванова
 19. Лиляна Георгиева
 20. Янка Вълчева


Panevritmiyabg.org © 2021