Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Защитена е първата дисертация свързана с изследването на паневритмията


ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ


НАУЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ

Четвърта годишна национална научна конференция

Четвърта годишна национална научна конференция
"ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ, В КУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ"
Добре работещи педагогически практики
Споделен опитКонсултиране на деца, родители и учители
Обучение на учители по приложна психология


Първи се заехме научно да изследваме Паневритмията

Научни конференции: "Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото", организирани съвместно с Национална спортна академия "Васил Левски".
І - ва - 10 Октомври 2001, София;
ІІ - ра - 23 Май 2003, София;
ІІІ - та - 22 Декември 2005, София;


Участие в конференции

Ноември 2012, Международна научна конференция в СУ-"Съвременни тенденции във физическото възпитание и спорта"
Март 2012, Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта
Ноември 2011, Научна конференция- Бургас- "Детската градина и семейството- традиции, ценности, иновации"
Ноември 2009, 25 години на Педагогически факултет на ВТУ


Единствено ние имаме разрешение да работим с паневритмията в образованието

Създадохме образователна мрежа.Седма учебна година сме в образованието. Обучавани са близо 4000деца.

Създадохме образователна програма за училищата и детските градини "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия.

Като част от програмата организирахме:

"Лятно училище на планина"
- Рилски езера - 2011
- Златни пясъци - 2010
- Семково - 2007
Eкспедиции за минерали и наблюдение на защитени птици.
Октомври 2012 УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” В ПЛЕВЕН
Август 2012 ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРАПИЯТА С ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ
Юни 2012г. Втори модул на „ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"
Май 2012- „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”- Детски празник в Плевен


Съвместни Дейности

НАШИТЕ
ПАРТНЬОРИ

НСА В. Левски Национален Парк Рила Българското дружество за защита на птиците Министерство на околната среда и водите
НСА НПРила БДЗП МОСВ

Panevritmiyabg.org © 2021