Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Защитена е първата дисертация свързана с изследването на паневритмията


НАУЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ

Четвърта годишна национална научна конференция

Четвърта годишна национална научна конференция
"ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ, В КУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ"
Добре работещи педагогически практики
Споделен опитКонсултиране на деца, родители и учители
Обучение на учители по приложна психология


Първи се заехме научно да изследваме Паневритмията

Научни конференции: "Паневритмията като система за хармонично развитие на човека и обществото", организирани съвместно с Национална спортна академия "Васил Левски".
І - ва - 10 Октомври 2001, София;
ІІ - ра - 23 Май 2003, София;
ІІІ - та - 22 Декември 2005, София;


Участие в конференции

Ноември 2012, Международна научна конференция в СУ-"Съвременни тенденции във физическото възпитание и спорта"
Март 2012, Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта
Ноември 2011, Научна конференция- Бургас- "Детската градина и семейството- традиции, ценности, иновации"
Ноември 2009, 25 години на Педагогически факултет на ВТУ


Единствено ние имаме разрешение да работим с паневритмията в образованието

Създадохме образователна мрежа.Седма учебна година сме в образованието. Обучавани са близо 4000деца.

Създадохме образователна програма за училищата и детските градини "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по Паневритмия.

Като част от програмата организирахме:

"Лятно училище на планина"
- Рилски езера - 2011
- Златни пясъци - 2010
- Семково - 2007
Eкспедиции за минерали и наблюдение на защитени птици.
Октомври 2012 УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” В ПЛЕВЕН
Август 2012 ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРАПИЯТА С ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ
Юни 2012г. Втори модул на „ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"
Май 2012- „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”- Детски празник в Плевен


Съвместни Дейности

НАШИТЕ
ПАРТНЬОРИ

НСА В. Левски Национален Парк Рила Българското дружество за защита на птиците Министерство на околната среда и водите
НСА НПРила БДЗП МОСВ

Panevritmiyabg.org © 2019