Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

Посрещане началото на пролетта в град Варна
На 21 март 2010г. 65 възрастни, участници от група „Здраве”, в град Варна посрещнаха началото на пролетта с Паневритмия в морската градина. Група „Здраве”, която се води от Красимира Ламбова, се състои от 4 подгрупи, като всяка е участвала в обучението по Паневритмия с продължителност от една до шест години. Единствено гражданите на Варна откриха, че големият здравословен ефект на системата Паневритмия се постига при подробното й усвояване и продължително й усъвършенстване. Благодарение на усърдието им можем да наблюдаваме промените в личностен, здравословен и социален аспект, и научно да обосновем възможностите на Паневритмията.


Panevritmiyabg.org © 2021