Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

Поддържащо обучение в Рибарица

Ежегодното поддържащо обучение на преподавателите от Института за изследване и прилагане на Паневритмията, които работят по програмата „Здраве чрез движение сред природата”, тази година се проведе от 31 юли до 3 август 2010 г. в Рибарица.
dsc02102 dsc02112 dsc02116
Задълбочените дискусии се обединиха около използването инструментите на програмата за превръщането на децата от мрежата в успешни деца.
dsc02120-1 dsc02131-1 dsc02118
Разделени на седем групи учителите, работещи с деца на възраст от 3 до 14 години, проучиха възможностите за: трениране на вниманието; формиране на нагласи; удовлетворяване на потребности; развитие на физически качества; формиране на характера и поведението.
dsc02117-1 dsc02133 dsc02140
Всички се обединиха около уникалността на Паневритмията и изучаването й превръща програмата „Здраве чрез движение сред природата” в успешна превенция.

Сътрудниците на Института имаха възможност да се срещнат с проф. д.т.н.инж Стоян Стоянов- ръководител на „Център по екология” към ХТМУ- София и на Европейски магистърски курс „Опазване на околната среда и устойчиво развитие”. Обсъден беше конфликта между възможностите на природата за възстановяване и участието на хората, като живия организъм в околната среда, в този процес. Непрестанно стои въпроса: Какво трябва да правят хората за съхранение на ресурсите на природата? Затова екологията на развитието е взаимосвързана с екологията на човешкото развитие.

 dsc0212_4 dsc0212_5
Директори на детски градини и учители споделиха опита си от работата по програмата „Здраве чрез движение сред природата” в посока устойчивост на развитието и възпитанието на децата.

Г-жа Янкова предложи партньорството на Института, който има огромен опит в екологичното възпитание (шест „Летни училища на планина” и две експедиции в защитени територии за над 1000 деца от 4 до 16 години) и най-вече резултата- трайно, отговорно поведение на децата сред природата. Това е възможно благодарение на положителното емоционалното преживяване на докосването на човека до природата в Паневритмията.


Panevritmiyabg.org © 2021