Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

Ноември-декември 2011г.  Научна конференция „ДЕТСКАТА ГРАДИНА И СЕМЕЙСТВОТО – ТРАДИЦИИ, ЦЕННОСТИ, ИНОВЕЦИИ”

От 30.11.2011 г. до 02.12.2011г. в Община Бургас, с подкрепата на МОМН, Бургаски свободен университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, ОМЕП- клон Бургас се проведе НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие „ДЕТСКАТА ГРАДИНА И СЕМЕЙСТВОТО – ТРАДИЦИИ, ЦЕННОСТИ, ИНОВЕЦИИ” посветена на Празника на Бургас.

На база на основните тематични направления бяха обособени три секции: Първа секция- „Съвременни модели и подходи във взаимодействието детска градина – семейство”, втора секция- „Семейство и образователни институции – пресечни точки , проблеми, перспективи”, трета секция- „Семейството и „родителството” в контекста на образователните стратегии и политики”. Бяха изнесени над 60 доклада в различните секции.

ОДЗ № 7 „Снежанка” -Плевен, в лицето на Людмила Гатева, директор на детското заведение и сътрудник на Института, взе участие във втора секция на конференцията с доклад „Участие на семействотодобре работещи модели в детската градина”. В доклада са посочени успешните стъпки на екипа на Детското заведение за приобщаване на родителите и партньорството със семействата в съвместни дейности – деца, учители, родители. Успехът се дължи, не само на прилагането на нови педагогически технологии и професионалните постижения на екипа на Детското заведение, но и на близкото сътрудничество и подкрепата на неправителствените организации: „Институт за изследване и прилагане на Паневритмията”, Фондация „Програма Стъпка по стъпка”, Сдружение „Малки стъпки”.

Докладът предизвика интереса на участниците и бяха зададени въпроси по посока работата на ОДЗ № 7 № „Снежанка” по програмата „ Здраве, чрез движение сред природата”. Приветстван бе модела на работа и бе проявен интерес към квалификация на педагози за работа по тази програма.


Panevritmiyabg.org © 2021