Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

МОСКОВСКИ ПРОФЕСОР ПОВИШАВА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ИНСТИТУТА

На 8 септември 2012г. в Плевен за 36 преподаватели от Института за изследване и прилагане на Паневритмията от Плевен, София, Русе, Габрово, Варна и Димитровград се проведе обучение по телесно - ориентирана терапия от проф.,д.ф.н,к.пс.н Владимир Никитин. Той е завеждащ Катедра по философска антропология и арт-терапия в Института по психология и педагогика в Москва и е председател на Източно- европейската асоциация по арт-терапия.

Институтът отправи покана и към колективите на детските градини и училищата на Плевен, които са в мрежата на програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по Паневритмия. Повече  за обучението ще научите в разделя КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ.


Panevritmiyabg.org © 2021