Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ПЛЕВЕН

На 27 октомври 2012г. по покана на РИО на МОМН гр.Плевен, като неправителствена организация, която предлага допълнителна образователна услуга в детските градини на Плевен, взехме участие в работния семинар на регионалния фестивал на Националната мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот (NELLII). Повече можете да научите в  МЕРОПРИЯТИЯ.


Panevritmiyabg.org © 2021