Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на Паневритмията


Новини

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

На 9 и 10 ноември 2012г. се проведе конференцията „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, която се организира от Софийския университет и Департамента по спорт. 51 доклада бяха разпределени в три направления: „Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система”, „Рекреация, анимация и спорт в свободното време - превенция за здраве”, „Теория и методика на физическото възпитание и спорта”.

Конференцията беше открита от проф. проф. дин Иван Илчев– ректор на Софийския университет. Приветствия поднесоха зам.министърът на Министерството на физическото възпитание и спорта- Иван Ценов и проф.Николай Колев от НСА.

Участвахме в конференцията с доклада: „ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИТЕ ВЪРХУ ВЪЗРАСТОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП”. Докладът можете да прочетете в раздела „УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ”.


Panevritmiyabg.org © 2021