Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПаневритмията и българското училище днес - инж. Антоанета Янкова, Величка Драганова и Людмила Димитрова

Танцът, танцуването, паневритмията - Даниела Иванова

Вибрации, ритъм и багри - инж. Тильо Тилев
Енергийна динамика в Паневритмията - инж. Тильо Тилев
Принцип на единството и взаимосвързаността - инж. Тильо Тилев, Елена Митева
Eнергийни въздействия на Паневритрията - инж. Тильо Тилев


Panevritmiyabg.org © 2013