Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за исследвания и внедрения ПаневритмииПаневритмия и болгарская щкола сегодня - Антоанета Янкова, Величка Драганова и Людмила Димитрова

Танец, танцевание, паневритмия - Даниела Иванова

Вибрации, ритм и краски - инж. Тильо Тилев
Энеретическая динамика Паневритмии - инж. Тильо Тилев
Принцип единства и взаимосвязи - инж. Тильо Тилев, Елена Митева
Энеретическое влияние Паневритрии - инж. Тильо Тилев


Panevritmiyabg.org © 2013