Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПрограмата през зимата

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично във физкултурния салон или класната стая и се изучават упражненията и песните на Паневритмията.
Чрез забавни музикални и подвижни игри се работи за усъвършенстване на координацията и чувството за ритъм. Обръща се внимание на телодържането и усещането на тялото по време на упражненията. В групата се акцентира на приятелството.

4 5
6 7

Нашият опит
За обогатяване на представите експериментирахме пътуване в книгите и интернет по текстовете на Паневритмията в детският отдел на Градска библиотека – Димитровград. Тя разполага с енциклопедии от всички сфери на науката, DVD, видео, касетофон, компютър с постоянна връзка в интернет.
Нагледно от енциклопедиите децата можеха да си обяснят процесите, които протичат в човешкото тяло, когато изпълняваме упражненията от Паневритмията. Също какво е състоянието на мозъка по време на сън и когато се пробужда. За да разберат пробуждането на деня децата надникнаха в атласите на света и Вселената. Разиграването на Слънчевата система, в която всяко дете играе ролята на отделна планета и обикаля едновременно около Слънцето и около собствената си ос се оказа много интересно представление. Продължихме с пробуждането на различните цивилизации, оставили своето знание върху колони или стенописи, за да достигнем до това какво са ни завещали нашите будители, богатството на фолклора с прекрасните песни, предания и легенди, за да знаем и успеем повече днес. Не пропуснахме темата за динозаврите, любима на всички възрастови групи, за да достигнем до възможностите на срещаните днес животни и да ги свържем с упражнение "Скачане".

4 5
6 7

От 26 до 28 декември 2006г. деца и родители от Варна проведоха експедиция до Мадара. Участниците се изкачиха до мадарското плато и разгледаха останките от различни култури: старобългарския дворцов комплекс, крепостни съоръжения, християнски църкви, тракийско селище, езически светилища. След кратка разходка те стигнаха в близост до Скалния манастир, който наброява повече от 150 килии. От експонатите в музея деца и възрастни научиха за различни култури, съжителствали през вековете в района на Мадарското плато. Макар че всички по един или друг повод вече са виждали изсечения в скалите релеф от VІІІ век на триумфиращ български владетел, срещата с този уникален архитектурен паметник въздейства емоционално върху деца и възрастни.

През топлите зимни дни учениците от Плевен провеждат заниманията си в Скобелевския парк.

Това са децата от Помощно училище гр.Перник

Чудесни са заниманията край река Дунав, под зимните слънчеви лъчи за децата от гр.Белене.

Нагоре

Децата със специални образователни потребности от Помощно училище - интернат в гр.Долни Дъбник с радост - 20 ноември Международния ден за защита правата на децата.

Нагоре

Panevritmiyabg.org © 2021