Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Paneurhythmy Research and Application InstituteОктомври 2012 УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” В ПЛЕВЕН

На 27 октомври 2012г. по покана на РИО на МОМН гр.Плевен, като неправителствена организация, която предлага допълнителна образователна услуга в детските градини на Плевен, взехме участие в работния семинар на регионалния фестивал на Националната мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот (NELLII).

В Областния съвет бяха представени дейности на „Учене през целия живот” в Северозападния регион- Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Институтът се включи с „„ЗДРАВЕ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА”- ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ”. Презентацията можете да видите ТУК.

След семинара в секцията „Гимнастика за здраве” учители от ЦДГ№2 „Юнско въстание”, сътрудници на Института, заедно със своите колеги от ОДЗ№19 „Яница” представиха на гражданите възможностите на програмата „Здраве чрез движение сред природата”.

Всички присъстващи изиграха първите 10 упражнения на Паневритмията и се забавляваха в забавните игри и състезания.

Малките участници получиха Сертификат за участието във Фестивала.

Август 2012 ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРАПИЯТА С ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

Група „Здраве” премести международната конференция „Изкуството- източник на здраве” във Варна

На 23 август 20012г. участници от 2-та международната конференция „Изкуството-източник на здраве”, която се провежда в Обзор, гостуваха на група „Здраве” от Варна. Конференцията се организира от Източно- европейската асоциация по арт-терапия, която се ръководи от проф.,д.ф.н,к.пс.н Владимир Никитин. Той е завеждащ Катедра по философска антропология и арт-терапия в Института по психология и педагогика в Москва. На срещата  присъстваха още: проф., д.п.н. Нели Бояджиева- от Катедрата по „Социална педагогика и социални дейности” на СУ „Св.Кл.Охридски” в България, официален регионален представител за България на Източно-европейската асоциалиця по Арттерапия и член организационния комитет на Конференцията; проф., д.пс.н. Витас Гудонис Витаутас от Катедрата „Социална педагогика” в Шауляйския университет в Литва, академик в Академията на педагогическите и социални науки на Русия; проф., д.пс.н. Игор Вачков от Московския градски психолого- педагогически университет, приказкотерапевт; доц. д-р Светлана Вачкова - зам. ректор на Московския градски педагогически университет; доц. д-р Наталия Матвееева - ректор на Института по психология и педагогика, Москва; доц. д-р Неьоле Бражене от Литва; Татяна Веремеенко - художник-дизайнер и библиотекар от Николаев, Украйна; Янина Ковалчук- регионален представител на Асоциацията за Украйна; Елена Двойченко- практикуващ психолог- член на Арт-терапевтичната асоциация в Киев, художник- дизайнер от Донецк, Украйна.

 

Д-р Антоанета Янкова запозна гостите с възможностите на Паневритмията от гледна точка на Арт-терапията и с дейността на Института за изследване и прилагане на Паневритмията.

Вече осем години група „Здраве” се ръководи от инж. Красимира Ламбова. Тя представи работата на групата. Голяма част от участниците в група „Здраве” са на възраст около 6о- 75 години. По методиката на обучение през зимата заниманията са по един път седмично, а от пролетта до есента- по три пъти седмично сред природата. Бяха демонстрирани първите десет упражнения от Паневритмията.

На срещата за първи път бяха изнесени резултатите от продължителното практикуване на Паневритмия и въздействието й върху здравето. Осем жени споделиха тежкото състояние и сериозни си здравословни проблеми, с които са постъпили в групата, както и настъпилата промяна, потвърдена от становищата на лекуващите ги лекари, в резултат от различната степен на усвояване на Паневритмията. Продължителността на терапията при различните случаи, включващи физически заболявания и тежки емоционални преживявания, е от 2 до 8 години. Обсъжданото терапевтично въздействие на Паневритмията е в резултат от ежегодна десетмесечна работа за овладяване и усъвършенстване на системата. Средният срок за усвояване на системата Паневритмия е 4 години. Предстои публикуването на тези резултати.

Д-р Янкова отговори на множеството въпроси на учените и обеща на следващата конференция на Източно- европейската асоциация по арт-терапия учителите от Института да споделят резултатите от прилагането на Паневритмията в училищата и детските градини. Част от срещата можете да видите тук:

Юни 2012г. Втори модул на „ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"

На 12.06.2012 г. ЦДГ № 85 „Родина”, гр. София се проведе вторият модул на съвместния проект „Децата – приятели на планината” между Дирекцията на Природен Парк „Витоша” и Програмата „Здраве чрез движение сред природата” на „Института за изследване и прилагане на Паневритмията.

Този път участваха 106 деца, обособени по възрастов признак в четири групи. Към всяка от подгрупите имаше по един планински водач и по двама планински аниматори, които осигуряваха успешното придвижване по маршрута София – Посетителски център „Дендрариума” – Природен пакт Витоша и обратно.

Програмата включваше: преход за опознаване на „Дендрариума”; алпийски способи за преодоляване на препятствия и безопасно пребиваване в планината – алпийски тролей над Планинишка река, катерене по стена, разпъване на палатка, ориентиране и др.; посещение на Музея на Совата, Музея на мечката и Музея на водното конче. Дейностите бяха съобразени с възрастовите особености на децата, включени бяха отново много игри.

Май 2012- „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”- Детски празник в Плевен

На 12 май 2012 година, световният ден на предизвикателството, в Градската градина  на град Плевен се проведе за седми път станалият вече традиция Общоградски празник на децата, обучаващи се по Програма „Здраве, чрез движение сред природата” под надслов „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”. Участници в празника бяха 120 децата от: ОДЗ № 7 „Снежанка”, ЦДГ „Юнско въстание”, ОДЗ № 19 „Яница”, децата от Дом „Детелина” и НУ „Отец Паисий”, и техните родители. И тази година Община Плевен финансово осигури инициативата.

Празникът бе открит от Диана Въткова, старши учител в ЦДГ „Юнско въстание” с приветствие от г-жа Таня Митранова –ПК „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен, в присъствието и на още двама представители на общинската администрация.

Празникът премина под мотото “Здраве, движение, природа”.

Силната мотивация за празник и желанието да се включат в забавните и интересни игри, както родители, така и деца, накараха слънцето да заеме мястото на дъждовните облаци, да се приберат разноцветните чадъри и дъждобрани и празникът да започне.

На поляната се събраха приятели, които са заедно не само в Плевен, но и на синьото училище, на Рила и на Родопите.

Активността на всички родители беше голяма, те споделиха празника със своите деца и бяха съпричастни към емоциите им и настроението им. Част от тях можете да видите ТУК.

 

Участваха във всички игри с голямо желание и накрая оставиха поляната чиста, помагайки на своите деца.

Клоунът Коко забавляваше всички присъстващи и внасяше допълнителни емоции и смях.

Победител в състезателните игри в крайна сметка беше приятелството, а емблема на празника – щастливата слънчева усмивка на деца и родители.

И тъй като детската веселба съвпадна с националната кампания за почистване на България, нашия принос към нея е – възпитаване у децата обич към природата и грижа към нейното опазване, като човека е част от нея. С чистите си мисли, чисти сърца и емоции се присъединихме към тази инициатива, защото смятаме, че изграждаме у децата с тази програма умения да се пази природата чиста не само един ден, а през цялата година. Това го доказваме както в детските градини и училищата, така и по време на лагерите и експедициите, които провеждаме съвместно с деца и родители.

Ноември 2011г. Празник "ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"

На 30.11.2011г. децата от подготвителните групи на ЦДГ № 85 „Родина”, гр. София, имаха възможност да се потопят в чудния свят на животните, израстването на огромни дървета от малката семчица, омайната красота на цветята и билките, пъстрите багри върху крилцата на пеперудите, многообразието на насекомите, не рядко страшната красота на земноводните и влечугите, игривостта на рибките… по време на специално подготвения за тях Празник под надслов „Децата – приятели на планината”.

Организатори бяха Дирекцията на Природен парк „Витоша” и Програмата „Здраве чрез движение сред природата” на Института за изследване и прилагане на паневритмия.

Малките участници от детската градина, работещи по Програмата поздравиха приятелите си и гостите с изпълнение на Първия цикъл от упражненията по паневритмията и споделиха някои от преживяванията си от „Лятното училище в Рила 2011”.

След това гостите от Парка- Нели Дончева и Зорница Стратиева, по достъпен и увлекателен начин запознаха децата защо са необходими държавните и природни паркове, защитените местности и територии, резерватите…
10521077108810861087_dsc03176 10521077108810861087_dsc03184 10521077108810861087_dsc03192
Децата имаха възможност да видят поници на явор, дъб, бяла мура и кестен, както и да чуят и видят някои от начините за определяне възрастта на дърветата, да разберат как се появяват горите. Чрез увлекателна мултимедийна презентация специалистите от ДПП „Витоша” им разказаха интересни подробности от живота: на кафявата мечка, елена лопатар и благородния елен, муфлона, златката, белката, вълка; на птици като ушатата сова, чучулигата, ястреба, мишелова, боровия синигер и големия пъстър кълвач; на риби като балканската пъстърва и сивена; на насекоми като големия или буковия сечко, червената горска мравка и да се насладят на невероятните багри на много пеперуди.

10521077108810861087_dsc03140 10521077108810861087_dsc03149 10521077108810861087_dsc03166
Чрез участието си в интерактивните игри „Представи животното” и „Викторина”, децата си заслужиха много награди, осигурени от организаторите.

По традиция експертите от Дирекцията на Природен парк Витоша поднесоха на децата обучителни и нагледни материали, които да послужат при опознаването на обитателите, живеещи в планината.

За всички участници Празникът бе началото на едно ново сътрудничество, изпълнено не само с игри и веселие, но и с много нови знания и отговорности.

Май 2011-"ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!"- Детски празник Плевен

На 14.05.2011г. в рамките на тържествата на град Плевен за шести пореден път се проведе Общоградския празник за децата от програмата „Здраве чрез движение сред природата” и техните родители.

Мотото „ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!” събра близо 200 деца от ЦДГ”Юнско въстание”, ОДЗ”Снежанка”, ОДЗ”Яница”, НУ”Отец Паисий”, НУ”П.Евтимий”, ДОВДЛРГ ”Детелина”- от Плевен, ПУИ ”Асен Киселинчев” от Долни Дъбник с техните учители и родители.

pict2977-1 pict2988-1 pict3000-1 
На Празника присъстваха зам.кмета Николай Якимов, Минко Минков- Директор „Дирекция сигурност”, Рени Кръстева- началник отдел „Образование”, Таня Митранова- експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен. Г-н Якимов поздрави участниците в празника. Община Плевен заедно с Института осигуриха тениски за всички участници.

Диана Въткова-координатор по програмата за гр.Плевен, се обърна към всички участници: „Днешният ден освен ,че е обявен за „Национален ден на спорта” той е „Ден за почистване на всички Национални паркове”, нека да внесем своя принос за опазване на природата, като оставим Градината чиста за децата, които ще играят на нея след нас. Днешният ден е обявен за „Ден на предизвикателството”, затова предизвикваме събуждането на детето у всички родители и тяхното активно включване в емоциите и игрите на Празника.”

img_7460-1 img_7483-1 img_7474-1 
Програмата включваше демонстрация на научените упражнения от Паневритмията, много състезателни и забавни игри с децата и техните родители, както и традиционното „Дунавско хоро”. 
img_7502-1 img_5581-1 pict3017-1 
img_7509-1 pict3011-1 img_7493-1
Накрая всички присъстващи запяха „Моя страна, моя България”.

img_7545-1 img_5605-1 img_7529-1 
Институтът за изследване и прилагане на Панеритмията изказва огромната си благодарност на родителите, на директорите на детските градини и училищата и на Община Плевен, които направиха възможно прилагането на програмата „Здраве чрез движение сред природата” в гр.Плевен.

Областна дискусионна кръгла маса – Плевен

На 3 февруари 2011г. РИО- Плевен съвместно с ОДЗ №7”Снежанка” и ЦДГ№6”Чучулига” организираха ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА на тема

„Какво отключва агресивното поведение при децата и как да се справяме с него?”

Доклади и презентации представиха 35 директори, учители, психолози, ресурсни учители, педагогически съветници, социални работници, специалисти от отдели „Образование към Плевенска област, представители на социални институции и неправителствени организации. От МОМН.в дискусиите се включи госпожа Ваня Трайкова.

 img_4851-1 img_4854-1 img_4858-1

Дискусията се води в две основни тематични направления , организирани в четири сесии. Първото направление  бе насочено към изясняване на причините , които пораждат агресия у децата от предучилищна възраст; към споделяне на практики в работата с деца, проявяващи агресия. Целта бе да се обогатят знанията и уменията на работещите с деца в детските градини и подготвителните групи в училищата за разпознаване, превенция и преодоляване на агресивното поведение.

Второто направление бе насочено към споделяне на добре работещи практики за превенция  и дефиниране на конкретни предложения за формиране на образователни политики, насочени към хуманизиране на психолого- педагогическата, социално-икономическата и информационно-медийната среда, както и взаимодействие на факторите за преодоляване или намаляване на агресията сред децата.

Във втората част, Людмила Гатева –директор на ОДЗ №7”Снежанка”, представи съвместна с Института презентация на тема: „Програмата „Здраве, чрез движение сред природата”- алтернативна форма на допълнителна дейност за преодоляване на тревожността и агресията в предучилищна възраст”.

В презентацията бяха представени възможностите, които Програмата предоставя на деца и възрастни за преодоляване и превенция на агресивно поведение и тревожност у децата в предучилищна възраст и резултатите от петгодишната работа на няколко детски заведения в Плевен. Презентацията може да бъде изтеглена оттук.

В дискусионната кръгла маса активно са включи Диана Въткова- координатор на програмата за гр.Плевен. Тя беше поканена да участва при оформяне на обобщенията от кръглата маса и предложенията, които бяха внесени в МОМН.

Май 2010- "ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!"- Детски празник Плевен

На 16.05.2010 г. в рамките на тържествата на град Плевен за пети пореден път се проведе Общоградския празник за децата от програмата „Здраве чрез движение сред природата” и техните родители.

001 img_1176 s3700185 
Мотото „Заедно можем всичко!” събра близо 180 деца от ЦДГ”Юнско въстание”, ОДЗ”Снежанка”, ОДЗ”Яница”,
img_1165 img_1171 img_1150
НУ”Отец Паисий”, НУ”П.Евтимий”, ДОВДЛРГ ”Детелина”- от Плевен, ПУИ ”Асен Киселинчев” от Долни Дъбник с техните учители и родители. За първи път се включиха ученици от СОУ”Св.Кл.Охридски” и с.Крушовене.

img_1181 img_1175 img_1152 
В импровизираната „изложбена зала”, между цъфнали храсти и дървета, бяха подредени рисунките на децата, отразяващи техните настроения, емоции, отношения по време на обучението през тази учебна година.

s37002 003 s3700195
От името на кмета Таня Митранова, експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен, поздрави участниците в празника, който премина под знака на българския ден на спорта. Г-жа Митранова сподели радостта си, че този празник се превръща в традиция.

img_045_1 img_1232 005 s37005
Програмата включваше много състезателни игри между 16-те отбора, забавни игри с децата и техните родители, 
img_1224 008 006 
изиграване на упражнения от Паневритмията, както и традиционното „Дунавско хоро”.
img_1198 002 s36004 
dsc00524-1 picture_250 picture_251
Накрая всички присъстващи запяха „Моя страна, моя България”, а децата развяваха в такт своите награди – жълти шалчета – малки пламъци, запалващи огъня на любовта към България, към нейната прекрасна природа и доброто в хората.

s37006 009 img_1241
Озвучаването на празника и наградите за всички участници осигури Община Плевен.

Специална благодарност на братя Рускови- собственици на МОЛ Плевен, които украсиха празника, осигуриха лакомствата и аниматор за доброто настроение, и зарадваха толкова много деца.

Институтът за изследване и прилагане на Панеритмията изказва огромната си благодарност на родителите, на директорите на детските градини и училищата и на Община Плевен, които направиха възможно реализирането и обогатяването на програмата „Здраве чрез движение сред природата” в гр.Плевен.

Май 2009- "СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ НИ СЪБРА" – Детски празник в Плевен

На 10 май 2009г. под това мотото премина пролетният празник за децата от детски градини и училищата от гр.Плевен и областта, които участват в програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по паневритмия в Градската градина.
img_04_4_6 img_04_4_7 img_04_4_8
Това е четвъртото издание на Празника, който организират учителите от мрежата на „Института за изследване и прилагане на Паневтримията” с финансовата подкрепа на Община Плевен. Този път програмата бе подготвена от ОДЗ „Яница”.
dsc00524_01 img_045_5 img_045_3 img_045_6
Повече от 150 деца от ЦДГ ”Юнско въстание”, ОДЗ ”Снежанка” и „Яница”, Дом „Детелина”, НУ”Отец Паисий” и НУ”П.Евтимий”, и ПУ „П.Р. Славейков”, ПУИ ”Асен Киселинчев”. Единствено децата от Дома”Младен Антонов” в с. Тотлебен не можаха да си осигурят транспорт, за да се включат в Празника.

Най-напред децата показаха на своите родители какво са научили с изпълнението на десетте упражнения от паневритмията. 
10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_5 img_046_3 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_8 img_046_7
След това започнаха игрите. Веселие и радост придружаваха всяко от състезанията.

img_047_6 img_0473 10052009_03_5_ img_049_4
Накрая се включиха и родителите. Те, след експедицията „В защитените територии на Източни Родопи”, с нетърпение очакваха следващото мероприятие по програмата „Здраве чрез движение сред природата”.
10871072108510771074108810801090108410801103_2009_04_1 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_04_0 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_05_2 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_2

Накрая всички деца получиха за подарък от Общината козирка и лакомства.
img_050_9 img_050_6 img_050_2 img_049_9

Май 2008 - "СЛЪНЧЕВИ ПРИЯТЕЛИ" – Детски празник в Плевен

За трети път, в края на учебната година, се проведе празник за децата на Плевен, участващи в програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по паневритмия.Тази година той се състоя на 18 май под надслов „Слънчеви приятели”. Близо 150 малчуганите от ДОВДЛРГ „Детелина”, ОДЗ”Снежанка”, ЦДГ „Чучулига”, ЦДГ ”Яница”, ЦДГ „Юнско въстание” и ученици от НУ „Патриарх Евтимий”, ПУ „П. Р. Славейков”, ПУИ „Асен Киселинчев” – Долни Дъбник огласиха централната част на града, като донесоха радост и веселие на родители и приятели. Празникът беше организиран от учители в детските градини и училищата, сътрудници на Института за изследване и прилагане на Паневритмията, с участието и финансовата подкрепа на Община Плевен. Още преди началото на празника на поляната пред детския кът в Градската градина беше „експонирана” изложба от творби на тема „Моето слънце”. На малки слънца приличаха и всички участници с жълти шапки, осигурени от Общината. 
P1100130-1 P1100140-1 P1100149-1 IMG_0171-1
Подчинена на общата слънчева идея беше и една от игрите- предварително по поляната бяха разпиляни разноцветни хартии, от които отборите от деца и родители трябваше за време да направят по едно цветно слънце. Победители в състезанията бяха ...всички отбори. Децата изиграха упражнения от Паневритмията. Привлечени от нежната музика, красивите и плавни движения, съпричастни с децата си много родители и гости на празника също се включиха.
DSC00449-1 IMG_0193-1 IMG_0165-1 P1100173-1
Празникът завърши с детски песни, български народни хора, много награди, лакомства и усмивки. Звънките детски гласчета дълго огласяха централната част на града.
P1100154-1 IMG_0207-1 IMG_0208 P1100184-1

През учебната 2007/2008 год. в ЦДГ№2 "Юнско въстание" - гр.Плевен

Вече три години педагога Диана Въткова води заниманията по Паневритмия в тази детска градина, която е базова и в нея се обучават студенти.
Мнение на студенти и преподаватели от ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” за децата от група „Слънчо”, играещи Паневритмия от три години: „Това са най-слънчевите деца, свободно общуващи с познати и непознати, винаги с настроение, толерантни, с чувство за хумор. Група, от която лъха постоянно позитивна атмосфера.”..
„Когато играя Паневритмия ми е хубаво, сякаш съм при мама.”, споделя шестгодишната Лора.„Като играя упражненията и слушам музиката ми става топло, сякаш ме огрява слънцето.”, казва Анастасия, на същата възраст.
DSC02738-3 DSC02740-3DSC02739-3
В детската градина е учредена постоянна изложба от детски рисунки по асоциации от текстове на песните от Паневритмията.
Ето какво споделят децата по време на играта „Какво ни казва слънцето?”: 
Теодор:
„Благодаря на природата ,че ни е създала.”; 
Светлин: „Благодаря на мама и тати, че се грижат за мен.”; 
Никола: „Благодаря на природата, че ни дава цветя.”; 
Ния: „Благодаря на мама и тати, че ме пуснаха на Родопите”; 
Аделина: „Благодаря на слънцето, че топли планетата.” и т.н.
DSC08649-2 DSC08739-1 DSC08789-1 DSC08718-1
Тази група, заедно с родители, активно се включи в експедицията „По следите на траките- история, птици, минерали, скално катерене и колоездене.” С пристигането си в Димитровград научиха за планетите и звездите в планетариума. Запознаха се с различни защитени птици в Природо-защитен център Източни Родопи- в Маджарово. По бреговете на р.Арда намериха редки минерали. Преминаха по най-дългия въжен мост. Справиха се със скалното катерене водени от любимата си госпожа Въткова. Научиха за древната история на Татул и Перперикон.
Никола- 5 г.: „ Хареса ми аромата на планината, въжения мост. Моят минерал спечели награда. Научих, че минералите имат различни имена и че земята е доста стара.”
Ния -6 г.: „Много ми хареса. Научих много неща, които не можем да видим в Плевен. Разбрах защо не трябва да се късаме и стъпваме върху цветята. Вече не ме е страх да се катеря по скали. Видяхме костенурки.”
Сем.Симеонови:” Изказваме специална благодарност на организаторите за възможността, която дадохте тази пролет на двете ни деца. Те можаха да се потопят в зеленината на Родопите. Въпреки цялата ни родителска обич нямаме умението и знанията да им открием толкова нови светове. Благодарение на експедицията усетиха аромата на мащерката, чуха песните на авлигата, със собствените си ръце намериха аметист и яспис, можаха да опитат скалното катерене и да повярват в себе си. Намериха нови приятели. Радваме се , че професионално подготвени хора направиха по детски достъпна сериозната информация. Пожелаваме Ви да можете да дадете този шанс на още много деца. Така светът около нас ще бъде поне малко по-щастлив.”
P1100128-1 P1100133-1 P1100135-1
Децата и родителите от тази детска градина се включиха активно в празника „Слънчеви приятели”.
DSC02744-2 -1 DSC02742-1 DSC02741-2 
Отново тези деца участваха в дейностите на „Зелена градина” край Рибарица. Песиха „Мечото училище” организирано от Национален Парк Централен Балкан. Видяха кончета. Играха на много игри и с хвърчилото достигнаха до дървото, което дава лакомства.
14062008_011_-1 11062008_007_1 11062008-1
На „Зелена градина” бяха и децата от групите по Паневритмия в ОДЗ”Снежанка” и ЦДГ „Чучулига”.

Май 2008 - "Искаме да сме добри" – представление пред родители в Димитровград

Учебната 2007/2008 година за учениците от 2-ри клас на СОУ „Любен Каравелов” -Димитровград, които втора година участват в програмата „Здраве чрез движение сред природата”, завърши с представлението „Искаме да сме добри”. Гости бяха родителите, приятелите, класната Костадинка Панева и зам. директорката Соня Ценова. Децата с много настроение показаха как се забавляват в часовете по паневритмия. С лекота играеха на асоциации, предложиха идеи за поддържане на здраво тяло, пееха, танцуваха, а впечатления от срещите си с природата споделиха чрез куклен театър. Накрая отправиха пожелание да бъдем добри в училище, в смятането, в писането, в четенето, в игрите, в семейството. Да бъдем добри приятели! Всички получиха комплект за рисуване върху стъкло за рисунките си в книжката „Песните на Паневритмията” през цялата година. Родителите се запознаха с резултатите от изследването на социалните отношения в класа, нивото на детската тревожност и теста „Нарисувай себе си”. С научното обяснение как работата с децата през учебната година е обогатило детското развитие, завършиха дейностите на „Мобилния център” в училището. Г-жа Панева: „Като класен ръководител на децата, които посещават обучението по паневритмия, искам отговорно да заявя, че това е бъдещата успешна форма за развитието на малките ученици- „учител+ родител+научни методи и възпитателни игри за развитието на моториката (паневритмия)”. Сега, аз зная посоката и стъпките, защото виждам резултатите. Да си учител, трябва да обичаш децата, но това задължава да ги поведеш по най- верния път.”

DSC02679-1 DSC02700-1 DSC02695-1 DSC02676-1
dsc0271_6 dsc0272_7 DSC02684-1 DSC02732-1

През учебната година в СОУ "Любен Каравелов"- Димитровград

DSC08455-2 DSC08458-2 DSC08459-2 
DSC08484-1 DSC08482-1 DSC08492-1

октомври 2007 - Среща с кандидат- кметовете на Димитровград

DSC08339-1 DSC08338
На 16 октомври „Обществен съвет на родителите” организира среща- разговор с кандидат- кметовете на тема: „Перспективи за образованието на Димитровград и тенденции в детското развитие”. На нея присъстваха кандидат- кметовете - досегашния кмет Д.Хаджииванов, Л.Богданов, В.Митрушев, Ст.Димитров, К.Андонов и П.Петков, директори, учители и родители.
Всеки от гостите сподели вижданията си за образованието, както и пътищата, средствата и начините за подобряване на учебната база и условията за провеждане на учебния процес.
Антоанета Янкова от Института за изследване и прилагане на Паневиртмията – в качеството си на научен консултант и партньор в проведеното през април-юни 2007г. проучване от „Обществения съвет на родителите” запозна присъстващите с получените резултати и очертаващите се тенденции в развитието на децата в Димитровград.
„Търсенето на разрешение на проблемите в развитието на децата налага да се проследи промяната на здравето и поведението им във времето.
Бяха проведени разговори в две детски градини и училищата към тях в двата края на града, като се отчете зависимостта на резултатите от образованието и професията на родителите. Участници в изследването бяха детските и начални учители, тъй като само те могат да наблюдават реакциите и състоянията на децата, тъй като почти през целия ден са с тях. Те имат контакт с родителите и са наясно с причините за поведението на децата. Съзнателно не посочваме имената на учебните заведения, тъй като отчетените показатели не зависят от квалификацията на учителите. Подобна е картината и в останалите училища и детски градини. При проучването в едната детска градина присъстваха представители на родителското настоятелство.

Учителите на детските градини споделиха следното:

1.За родителите отглеждането на детето е втора грижа
- За да бъдат свободни родителите оставят дълго време детето пред телевизора, като не обръщат внимание какво гледа детето по телевизията или на компютъра с по-голямото дете. Има случай на забравено дете пред компютъра.
- Все повече деца са изоставени от майките си и се отглеждат от бащите.
- Родителите водят детето на детска градина с опасни играчки.
- Много често се налага детето да се слага да спи извън режима, защото заспива докато играе.
- Децата носят в детската градина карти със сексуални снимки.

2.Налице е голяма разлика в ръста между децата от една възраст, което води до израз на надмощие чрез употреба на сила. Няма мярка в силата.
3.Децата свободно употребяват различни обидни думи. Боят се предпочита. Налице е борба за лидерство и за надмощие.
4.Децата с агресивно поведение:
- още в І група (3 годишните) са 2-3 на брой;
- във ІІ група те вече са 5-6;

- в ІІІ и ІV група тенденцията се запазва- по 5 деца.
5.Хиперактивните деца :
- в І и ІІ група броя е 3,
- в ІІІ и ІV група средно те са по 6-7.

6.На 120 деца в детската градина средно 10 са свидетели на домашно насилие върху майката.
7.Депресираните в ІV група са средно 3-4 деца. Това са често деца с разведени родители.
8.В ІІІ и ІV група децата с невроза средно са по 6 на брой.
9.Децата с нощно напикаване в ІІІ и ІV група са 3 на брой.
Учителите са шокирани от неовладяната еротичност в предучилищна възраст

1.Има деца, които садистично разкъсват дрехите на куклата и правят секс с морков.
2.Децата свободно говорят за секс. Те подробно обясняват как се прави. Често момичета и момчета се крият в тоалетната, за да се опипват или лягат под масата едно върху друго.
3.Все повече момчета мастурбират по време на следобедния сън.
4.Деца със специални образователни потребности често търсят помощта на другите деца, за да бъдат опипвани, обгрижвани и галени.
5.Все по-често: момиче преследва момче от групата, с думите: „Ще се оженя за теб”. Често то се разголва пред момчето, като вдига блузката си или си сваля гащичките. Търси публика. Не пропуска да го притеснява и в тоалетната. Или момче преследва момиче с думите „Аз те обичам”, „Ще правя секс” и си сваля гащичките.

Проследихме деца с такова поведение в детската градина при постъпването им в първи клас. Например: момче, когато стане дума за любов и момичета, с лека усмивчица изпада в състояние на отнесеност, и дълго време е неадекватно за учебния процес.

Учителите от училищата споделиха следното:
А.Родителите не са наясно с ролята си

1.Агресията на децата е правопропорционална на безхаберието на родителите, които имат големи изисквания към училището и учителите и са готови при всеки удобен случай да ги заплашват. Това са първите симптомите за несправянето на родителите.
2.Наблюдава се неправилен подход при възпитанието на децата, когато са поверени на дядовци и баби.
3.Родителите са готови на сделка само да се освободят от децата. Компенсира се липсата на общуване с купуването на какво ли не.
4.Има родители, които още в първи клас не посещават родителските срещи.

Родителите не желаят да бъдат ангажирани с контрола на децата.
1.Учителите често чуват: „Горда съм, че детето ми е лошо”; „Мама работи, като спи с различни мъже”;”На мен ми е хубаво, когато ме наказват или ми се карат”.
2.Много често деца от първи клас закъсняват за училище, защото майката не може да стане навреме.

За родителите училището не е институция. Липсват модели на толерантност в отношенията. Няма желание за разбиране на проблемите на децата.
1.Майки често нахлуват в класната стая и без да се притесняват, че прекъсват учебния процес, започват да разрешават конфликт, възникнал в междучасието между децата предишния ден.
2.Често деца заспиват на чина, защото вечерта с родителите са били до късно на гости.

Б.Поведенчески проблеми
1.Все повече деца в първи клас проявяват хиперактивност. Има класове, в които 5-6 деца са с такова поведение.
При незадоволени капризи много често децата проявяват невротични реакции. Има случаи на невроза причинена от яд към майката.
В 4-ти клас се наблюдава двойствено поведение на агресия и невроза, когато родителите често отсъстват.
2.В клас от 20 деца- средно 5 са с тежка агресия, независимо от възрастта.
3.Във 2-ри клас депресираните са 6-7 на брой. Учителките са принудени през междучасието да стоят в стаята, за да ги пазят от останалите деца.
4.Наблюдава се често автоагресия- има деца, които си удрят главата в стената или се блъскат от едната стена до другата.
5.Все повече се засилва тенденцията за разделение на паралелките на две групи: комплексари и такива със неоправдано самочувствие, подкрепяно от родителите. От 20 деца в паралелка- 4-ри са с комплекси, 6- са с неоправдано самочувствие, 3- са агресивни без причина, а останалите се опитват да оцеляват невидими.
6.Учителите споделят, че за първи път в дългогодишната си практика първокласни-ците свободно говорят за секс. Искат да са възрастни. Приказните герои не ги интересуват. В ІІІ клас има момчета, които вербализират това в писане на мръсни бележки, но не закачат момичетата или пък псуват всичко вулгарно и лъжат майка си.
7.Наблюдава се ранно отключване на обратна ориентация, при подражаване на комедийни герои по телевизията, и това поведение става трайно още в 4-ти клас.
8.При първокласниците има паралелки, в които 7 деца са с логопедични проблеми, които са психологични. В ІV клас в паралелка от 21 ученика тази тенденция се запазва. Дори има паралелки, в които 50% са с такива проблеми. Това обяснява многото правописни грешки на тестовете.
В І клас има паралелки, в които 5 деца са с дисграфия.
9.Учителите все по-често се сблъскват с проблеми, свързани с травмиращи събития по време на бременността на майката.
10.Учителите по физкултура споделят, че в техните часове се отприщва подтисканото по другите предмети. В трети клас например: децата започват да пищят, защото само така могат да се разтоварят. Наблюдава се нарушена координация и намалено внимание. Децата не могат да издържат на натоварване и бързо губят желание за участие.
За да оцеляват и да се самосъхраняват децата бързо се адаптират при новите условия. Това прави процесите в детското развитие изключително динамични. С помощта на учителите успяхме на хванем нова тенденция, която е напълно реална, тъй като градът ни е сърцето на „чалга културата”.
Можем да предложим научно-обоснована стратегия за овладяване на положението, чрез която:
- ще подкрепим родителите;
- ще съхраним учителите;
- ще помогнем на децата.
Някои от стъпките в стратегията бяха потвърдени от учителите при разговорите в детските градини и училищата.”

Добрина Тенева от УС на Обществения съвет: ”Ние сме готови да продължим. Надяваме се да намерим разбиране, независимо кой ще стане кмет. Нима не е възможно да се координират усилията на работещите с децата в свободното им време с класните, педагогическите съветници и родителите? Това е единствения път за овладяване на проблемите в детското развитие.”

Мероприятия

Introduce with paneurhythmy
Festival
School for Parents
Round Table
Presentation to Kindergarten Directors

"На 12 февруари 2006 в Младежка зона "Споделяне" на "Националния дворец на децата" се проведе "Запознаване с Паневритмията".
Виолета Еленска от НДД и инж. Антоанета Янкова от Института за ИП на Паневритмията запознаха присъстващите с възможностите на програмата "Здраве чрез движение сред природата" с обучение по паневритмия в рамките на Двореца.
Децата от подготвителна група на Частното немско училище и детска градина "Веда" изнесоха със своята преподавателка Светлана Христова примерно занимание по програмата. Те разучиха четвърто упражнение "Възлизане", в което темата са звездите и нощното небе.
Децата изработиха своите звездички и отговориха на въпроса: Защо харесвам звездите?
"Обичам звездичките, защото са хубави и огряват небето."
"Харесвам звездите, защото са жълти и огряват небето."
"Звездичките за мен са една хубава формичка."
"Те са много красиви, защото огряват земята."
Децата на немски език представиха на публиката своите звездички, луна и слънце.
Раздвижиха се с детска аеробика и показаха първите три упражнения, които вече знаят добре и с много емоция изпяха песничките към тях. Разучиха новото упражнение и завършиха с музикалната игра "Приятен ден".
Всяко дете получи грамота по повод на представянето.
Родителите имаха възможност във видеозалата да видят филмите "Здраве чрез движение сред природата" от Лятното училище – Мальовица 2003 и Лятното училище - Боровец 2005г. Те получиха отговор на всички поставени въпроси. Желаещите направиха първите си стъпки в обучението по паневритмия."


Top

Festival for Children and Parents: "We, Children, Ask for Attention!"
We organized a festival for over 100 children from 4 schools and a kindergarten and for their parents in Maritsa Park, Dimitrovgrad, on 14th May 2005 to celebrate the International Challenge Day announced by the Ministry of Youth and Sport with the motto "Bulgaria: Yes", "Let’s Practice Sport in a Clean Environment", "Let’s be Healthy".
The event began with a joint Paneurhythmy and a music game: "Hello, What a Lovely Day!". Following we had nature drawing on common canvass with guest consultants the artists Pancho and Hristo Panevi, bike competition, sport orientation, quiz answers, group puzzle, and cross running for all ages. The festival ended with funny games for children and adults, organized and financed by the city library. The winners were awarded prizes from the program sponsor, the pharmaceutical company Engelheart. Prizes were given also to the most active children in Paneurhythmy classes and for the best-colored books Paneurhythmy Songs. 23 children received original graphic works by the Panevy brothers.
Parents: "There should be merry sport competitions for children every month. This initiative of the organizers is very good. Our children feel enthusiastic and we are taken over by childish joy."
The festival was reported in the newspapers:
"Uchitelsko delo", #21 from 06.06.2005;
"Orient Express" from 18 May 2005 and Trakia XXI century.

Top

School for Parents
Together with the school managements and the parents, we discussed the results of the Round table, which took place on 22.12.2004 in Dimitrovgrad, and the measures that could help reduce children’s anxiety.
"Psychological Support Foundation" and "Paneurhythmy Research and Application Institute" organized School for Parents on 23 and 24 April 2005. The target group were parents of children participating in the education program for Paneurhythmy training and having shown high anxiety results in the process of research. Galina Kubratova, clinical psychologist, consulted the parents and teachers who were interested to find professional advice for the solution of particular situations in class.
The School was reported by the newspapers:
"Uchitelsko Delo", 21/6.06.2005, in the article "Healthy by Exercising in Nature";
"Orient Express" from 4.05.2005 in the article School for Parents;

Top

Round Table on Children’s problems

Dimitrovgrad Municipality, Department of Humanitarian and Social Activities organized a round table on "Early Prevention of Asocial Behavior" on 22.12.2004 in partnership with Galina Kubratova, clinical psychologist of "Psychological Support Foundation".
Paneurhythmy Association announced the results of a research on child anxiety carried out in partnership with Assoc.Prof.Nely Boyadzhieva from the Department of Primary Education in Sofia University. CMAS and unfinished sentences were used to test pupils from first to sixth grade; of them 164 pupils in 10 classes from first to third grades, came from three schools in Dimitrovgrad. Results:
74% of the children fear that something wrong may happen to their parents;
62% are afraid from what might happen to them;
59% easily get angry;
55% are afraid of many things deep in their souls;
50% often dream fearful dreams;
49% find it difficult to fall asleep;
47% feel that nobody understands them;
45% are often tormented by something;
24% would like to be as far as possible form here.
This anxiety is accompanied by vegetative reactions such as frequent hands perspiration and use of toilet, palpitation, and headache. In a class of 20 pupils, on the average, four have maximum anxiety; in some classes the correlation varies from 22 to 7 up to 18 to 9.
Galina Kubratova: "I am surprised by the results, because I believe that life is more peaceful in small towns. In 1993 we registered 25% of first and second grade pupils having educative and behavior problems in Sofia. In 1996 - 1997 this percent was 30% and today it reaches about 40%. First grade is very difficult this school year. Children’s behavior is much upset and teachers are unable to cope with them.
Our kindergarten focuses upon education, not upon play. When we started measuring school maturity, we found out that children are intellectually mature but not socially so. A socially immature child is impossible to educate because s/he has not mastered the pupil-teacher roles and does not listen to the teacher, does not accept the school task as such. This is because children do not play role games to master up social roles. Present day computerized generation has lost its feeling of human relations; they do not realize, understand, train, or develop them. It is difficult for children to play together and to come to terms with each other, while they should.
The following basic reasons may account for the results of the present research:
• Children have difficulties in school studies. The textbooks are too complex and they need the help of both teacher and parent to be able to cope with the material. Thus, they realize they cannot study by themselves. It is difficult for them to focus their attention for long and mental work, requiring self-control, self-command and discipline is too difficult for them.
• Children fear that they do not meet the expectations of their parents when they find no understanding or help from the parents. Parents are often divorced or one of them works abroad. Some children were beaten up by their parents.
• Children lay many claims to their parents. The consumer expectations have pathological dimensions: possession is important not humanity. We already have parents beaten by their 15-16- years-old children because of insufficient pocket money. Children need an opportunity to work in order to build their dignity, to improve their self-esteem and independency.
• Children find no adult with whom they can share their problems. They need adults, to draw on their experience.
• The parents’ economic instability and unemployment fears pass on their children. Children worry about their parents and fear they may lose their safety. Parents should not comment their fears and worries in front of children.
• Children’s nervous system cannot cope with the impressions from the psycho-thrillers, horror films and the violence on TV. This explains for the nightmares and fears.
It is interesting that children coming from rich and socially secure families do not share those fears. They have no fears for themselves or for their parents.
With boys, the anxiety comes out in the form of aggression although they confess they do not want to fight. With girls, anxiety comes out as abrupt changes of mood and restlessness, which accounts for diabetics and high blood pressure problems. In Sofia, there is a tendency for girls to fight as well.

The meeting was reported in the following newspapers:
"Uchitelsko Delo", # 3, 1.01.2005 in the article "Children in Desperate Need of Communication";
"Orient Express", 12-18.01.2005 in "Early Prevention of Asocial Behavior" and on 19.01.2005 in "Correct Rule: Work as a Team: School & Parents";
"Trakia ХХІ century", #.52, 4.01.2005 in "Insecurity and Fear Chase our Children".

Top

Presentation to Kindergarten Directors
November 2004, together with the Regional Inspectorate in Education in Pleven, "Psychological Support Foundation" and "Paneurhythmy Association" a presentation of the program "Healthy by Exercising in Nature" was made to Directors of Kindergartens for the education of children with special educational needs. After a demonstration lesson for children with health problems in Temenuga Kindergarten #11 we discussed the possibilities of the program and how it can help in supporting the work in kindergartens. The clinical psychologist Galina Kubratova answered many professional questions of the directors.

Top

Panevritmiyabg.org © 2021