Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за исследвания и внедрения ПаневритмииОктомври 2012 УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” В ПЛЕВЕН

На 27 октомври 2012г. по покана на РИО на МОМН гр.Плевен, като неправителствена организация, която предлага допълнителна образователна услуга в детските градини на Плевен, взехме участие в работния семинар на регионалния фестивал на Националната мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот (NELLII).

В Областния съвет бяха представени дейности на „Учене през целия живот” в Северозападния регион- Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Институтът се включи с „„ЗДРАВЕ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА”- ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ”. Презентацията можете да видите ТУК.

След семинара в секцията „Гимнастика за здраве” учители от ЦДГ№2 „Юнско въстание”, сътрудници на Института, заедно със своите колеги от ОДЗ№19 „Яница” представиха на гражданите възможностите на програмата „Здраве чрез движение сред природата”.

Всички присъстващи изиграха първите 10 упражнения на Паневритмията и се забавляваха в забавните игри и състезания.

Малките участници получиха Сертификат за участието във Фестивала.

Август 2012 ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРАПИЯТА С ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

Група „Здраве” премести международната конференция „Изкуството- източник на здраве” във Варна

На 23 август 20012г. участници от 2-та международната конференция „Изкуството-източник на здраве”, която се провежда в Обзор, гостуваха на група „Здраве” от Варна. Конференцията се организира от Източно- европейската асоциация по арт-терапия, която се ръководи от проф.,д.ф.н,к.пс.н Владимир Никитин. Той е завеждащ Катедра по философска антропология и арт-терапия в Института по психология и педагогика в Москва. На срещата  присъстваха още: проф., д.п.н. Нели Бояджиева- от Катедрата по „Социална педагогика и социални дейности” на СУ „Св.Кл.Охридски” в България, официален регионален представител за България на Източно-европейската асоциалиця по Арттерапия и член организационния комитет на Конференцията; проф., д.пс.н. Витас Гудонис Витаутас от Катедрата „Социална педагогика” в Шауляйския университет в Литва, академик в Академията на педагогическите и социални науки на Русия; проф., д.пс.н. Игор Вачков от Московския градски психолого- педагогически университет, приказкотерапевт; доц. д-р Светлана Вачкова - зам. ректор на Московския градски педагогически университет; доц. д-р Наталия Матвееева - ректор на Института по психология и педагогика, Москва; доц. д-р Неьоле Бражене от Литва; Татяна Веремеенко - художник-дизайнер и библиотекар от Николаев, Украйна; Янина Ковалчук- регионален представител на Асоциацията за Украйна; Елена Двойченко- практикуващ психолог- член на Арт-терапевтичната асоциация в Киев, художник- дизайнер от Донецк, Украйна.

 

Д-р Антоанета Янкова запозна гостите с възможностите на Паневритмията от гледна точка на Арт-терапията и с дейността на Института за изследване и прилагане на Паневритмията.

Вече осем години група „Здраве” се ръководи от инж. Красимира Ламбова. Тя представи работата на групата. Голяма част от участниците в група „Здраве” са на възраст около 6о- 75 години. По методиката на обучение през зимата заниманията са по един път седмично, а от пролетта до есента- по три пъти седмично сред природата. Бяха демонстрирани първите десет упражнения от Паневритмията.

На срещата за първи път бяха изнесени резултатите от продължителното практикуване на Паневритмия и въздействието й върху здравето. Осем жени споделиха тежкото състояние и сериозни си здравословни проблеми, с които са постъпили в групата, както и настъпилата промяна, потвърдена от становищата на лекуващите ги лекари, в резултат от различната степен на усвояване на Паневритмията. Продължителността на терапията при различните случаи, включващи физически заболявания и тежки емоционални преживявания, е от 2 до 8 години. Обсъжданото терапевтично въздействие на Паневритмията е в резултат от ежегодна десетмесечна работа за овладяване и усъвършенстване на системата. Средният срок за усвояване на системата Паневритмия е 4 години. Предстои публикуването на тези резултати.

Д-р Янкова отговори на множеството въпроси на учените и обеща на следващата конференция на Източно- европейската асоциация по арт-терапия учителите от Института да споделят резултатите от прилагането на Паневритмията в училищата и детските градини. Част от срещата можете да видите тук:

Юни 2012г. Втори модул на „ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"

На 12.06.2012 г. ЦДГ № 85 „Родина”, гр. София се проведе вторият модул на съвместния проект „Децата – приятели на планината” между Дирекцията на Природен Парк „Витоша” и Програмата „Здраве чрез движение сред природата” на „Института за изследване и прилагане на Паневритмията.

Този път участваха 106 деца, обособени по възрастов признак в четири групи. Към всяка от подгрупите имаше по един планински водач и по двама планински аниматори, които осигуряваха успешното придвижване по маршрута София – Посетителски център „Дендрариума” – Природен пакт Витоша и обратно.

Програмата включваше: преход за опознаване на „Дендрариума”; алпийски способи за преодоляване на препятствия и безопасно пребиваване в планината – алпийски тролей над Планинишка река, катерене по стена, разпъване на палатка, ориентиране и др.; посещение на Музея на Совата, Музея на мечката и Музея на водното конче. Дейностите бяха съобразени с възрастовите особености на децата, включени бяха отново много игри.

Май 2012- „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”- Детски празник в Плевен

На 12 май 2012 година, световният ден на предизвикателството, в Градската градина  на град Плевен се проведе за седми път станалият вече традиция Общоградски празник на децата, обучаващи се по Програма „Здраве, чрез движение сред природата” под надслов „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”. Участници в празника бяха 120 децата от: ОДЗ № 7 „Снежанка”, ЦДГ „Юнско въстание”, ОДЗ № 19 „Яница”, децата от Дом „Детелина” и НУ „Отец Паисий”, и техните родители. И тази година Община Плевен финансово осигури инициативата.

Празникът бе открит от Диана Въткова, старши учител в ЦДГ „Юнско въстание” с приветствие от г-жа Таня Митранова –ПК „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен, в присъствието и на още двама представители на общинската администрация.

Празникът премина под мотото “Здраве, движение, природа”.

Силната мотивация за празник и желанието да се включат в забавните и интересни игри, както родители, така и деца, накараха слънцето да заеме мястото на дъждовните облаци, да се приберат разноцветните чадъри и дъждобрани и празникът да започне.

На поляната се събраха приятели, които са заедно не само в Плевен, но и на синьото училище, на Рила и на Родопите.

Активността на всички родители беше голяма, те споделиха празника със своите деца и бяха съпричастни към емоциите им и настроението им. Част от тях можете да видите ТУК.

 

Участваха във всички игри с голямо желание и накрая оставиха поляната чиста, помагайки на своите деца.

Клоунът Коко забавляваше всички присъстващи и внасяше допълнителни емоции и смях.

Победител в състезателните игри в крайна сметка беше приятелството, а емблема на празника – щастливата слънчева усмивка на деца и родители.

И тъй като детската веселба съвпадна с националната кампания за почистване на България, нашия принос към нея е – възпитаване у децата обич към природата и грижа към нейното опазване, като човека е част от нея. С чистите си мисли, чисти сърца и емоции се присъединихме към тази инициатива, защото смятаме, че изграждаме у децата с тази програма умения да се пази природата чиста не само един ден, а през цялата година. Това го доказваме както в детските градини и училищата, така и по време на лагерите и експедициите, които провеждаме съвместно с деца и родители.

Ноември 2011г. Празник "ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"

На 30.11.2011г. децата от подготвителните групи на ЦДГ № 85 „Родина”, гр. София, имаха възможност да се потопят в чудния свят на животните, израстването на огромни дървета от малката семчица, омайната красота на цветята и билките, пъстрите багри върху крилцата на пеперудите, многообразието на насекомите, не рядко страшната красота на земноводните и влечугите, игривостта на рибките… по време на специално подготвения за тях Празник под надслов „Децата – приятели на планината”.

Организатори бяха Дирекцията на Природен парк „Витоша” и Програмата „Здраве чрез движение сред природата” на Института за изследване и прилагане на паневритмия.

Малките участници от детската градина, работещи по Програмата поздравиха приятелите си и гостите с изпълнение на Първия цикъл от упражненията по паневритмията и споделиха някои от преживяванията си от „Лятното училище в Рила 2011”.

След това гостите от Парка- Нели Дончева и Зорница Стратиева, по достъпен и увлекателен начин запознаха децата защо са необходими държавните и природни паркове, защитените местности и територии, резерватите…
10521077108810861087_dsc03176 10521077108810861087_dsc03184 10521077108810861087_dsc03192
Децата имаха възможност да видят поници на явор, дъб, бяла мура и кестен, както и да чуят и видят някои от начините за определяне възрастта на дърветата, да разберат как се появяват горите. Чрез увлекателна мултимедийна презентация специалистите от ДПП „Витоша” им разказаха интересни подробности от живота: на кафявата мечка, елена лопатар и благородния елен, муфлона, златката, белката, вълка; на птици като ушатата сова, чучулигата, ястреба, мишелова, боровия синигер и големия пъстър кълвач; на риби като балканската пъстърва и сивена; на насекоми като големия или буковия сечко, червената горска мравка и да се насладят на невероятните багри на много пеперуди.

10521077108810861087_dsc03140 10521077108810861087_dsc03149 10521077108810861087_dsc03166
Чрез участието си в интерактивните игри „Представи животното” и „Викторина”, децата си заслужиха много награди, осигурени от организаторите.

По традиция експертите от Дирекцията на Природен парк Витоша поднесоха на децата обучителни и нагледни материали, които да послужат при опознаването на обитателите, живеещи в планината.

За всички участници Празникът бе началото на едно ново сътрудничество, изпълнено не само с игри и веселие, но и с много нови знания и отговорности.

Май 2011-"ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!"- Детски празник Плевен

На 14.05.2011г. в рамките на тържествата на град Плевен за шести пореден път се проведе Общоградския празник за децата от програмата „Здраве чрез движение сред природата” и техните родители.

Мотото „ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!” събра близо 200 деца от ЦДГ”Юнско въстание”, ОДЗ”Снежанка”, ОДЗ”Яница”, НУ”Отец Паисий”, НУ”П.Евтимий”, ДОВДЛРГ ”Детелина”- от Плевен, ПУИ ”Асен Киселинчев” от Долни Дъбник с техните учители и родители.

pict2977-1 pict2988-1 pict3000-1 
На Празника присъстваха зам.кмета Николай Якимов, Минко Минков- Директор „Дирекция сигурност”, Рени Кръстева- началник отдел „Образование”, Таня Митранова- експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен. Г-н Якимов поздрави участниците в празника. Община Плевен заедно с Института осигуриха тениски за всички участници.

Диана Въткова-координатор по програмата за гр.Плевен, се обърна към всички участници: „Днешният ден освен ,че е обявен за „Национален ден на спорта” той е „Ден за почистване на всички Национални паркове”, нека да внесем своя принос за опазване на природата, като оставим Градината чиста за децата, които ще играят на нея след нас. Днешният ден е обявен за „Ден на предизвикателството”, затова предизвикваме събуждането на детето у всички родители и тяхното активно включване в емоциите и игрите на Празника.”

img_7460-1 img_7483-1 img_7474-1 
Програмата включваше демонстрация на научените упражнения от Паневритмията, много състезателни и забавни игри с децата и техните родители, както и традиционното „Дунавско хоро”. 
img_7502-1 img_5581-1 pict3017-1 
img_7509-1 pict3011-1 img_7493-1
Накрая всички присъстващи запяха „Моя страна, моя България”.

img_7545-1 img_5605-1 img_7529-1 
Институтът за изследване и прилагане на Панеритмията изказва огромната си благодарност на родителите, на директорите на детските градини и училищата и на Община Плевен, които направиха възможно прилагането на програмата „Здраве чрез движение сред природата” в гр.Плевен.

Областна дискусионна кръгла маса – Плевен

На 3 февруари 2011г. РИО- Плевен съвместно с ОДЗ №7”Снежанка” и ЦДГ№6”Чучулига” организираха ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА на тема

„Какво отключва агресивното поведение при децата и как да се справяме с него?”

Доклади и презентации представиха 35 директори, учители, психолози, ресурсни учители, педагогически съветници, социални работници, специалисти от отдели „Образование към Плевенска област, представители на социални институции и неправителствени организации. От МОМН.в дискусиите се включи госпожа Ваня Трайкова.

 img_4851-1 img_4854-1 img_4858-1

Дискусията се води в две основни тематични направления , организирани в четири сесии. Първото направление  бе насочено към изясняване на причините , които пораждат агресия у децата от предучилищна възраст; към споделяне на практики в работата с деца, проявяващи агресия. Целта бе да се обогатят знанията и уменията на работещите с деца в детските градини и подготвителните групи в училищата за разпознаване, превенция и преодоляване на агресивното поведение.

Второто направление бе насочено към споделяне на добре работещи практики за превенция  и дефиниране на конкретни предложения за формиране на образователни политики, насочени към хуманизиране на психолого- педагогическата, социално-икономическата и информационно-медийната среда, както и взаимодействие на факторите за преодоляване или намаляване на агресията сред децата.

Във втората част, Людмила Гатева –директор на ОДЗ №7”Снежанка”, представи съвместна с Института презентация на тема: „Програмата „Здраве, чрез движение сред природата”- алтернативна форма на допълнителна дейност за преодоляване на тревожността и агресията в предучилищна възраст”.

В презентацията бяха представени възможностите, които Програмата предоставя на деца и възрастни за преодоляване и превенция на агресивно поведение и тревожност у децата в предучилищна възраст и резултатите от петгодишната работа на няколко детски заведения в Плевен. Презентацията може да бъде изтеглена оттук.

В дискусионната кръгла маса активно са включи Диана Въткова- координатор на програмата за гр.Плевен. Тя беше поканена да участва при оформяне на обобщенията от кръглата маса и предложенията, които бяха внесени в МОМН.

Май 2010- "ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!"- Детски празник Плевен

На 16.05.2010 г. в рамките на тържествата на град Плевен за пети пореден път се проведе Общоградския празник за децата от програмата „Здраве чрез движение сред природата” и техните родители.

001 img_1176 s3700185 
Мотото „Заедно можем всичко!” събра близо 180 деца от ЦДГ”Юнско въстание”, ОДЗ”Снежанка”, ОДЗ”Яница”,
img_1165 img_1171 img_1150
НУ”Отец Паисий”, НУ”П.Евтимий”, ДОВДЛРГ ”Детелина”- от Плевен, ПУИ ”Асен Киселинчев” от Долни Дъбник с техните учители и родители. За първи път се включиха ученици от СОУ”Св.Кл.Охридски” и с.Крушовене.

img_1181 img_1175 img_1152 
В импровизираната „изложбена зала”, между цъфнали храсти и дървета, бяха подредени рисунките на децата, отразяващи техните настроения, емоции, отношения по време на обучението през тази учебна година.

s37002 003 s3700195
От името на кмета Таня Митранова, експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен, поздрави участниците в празника, който премина под знака на българския ден на спорта. Г-жа Митранова сподели радостта си, че този празник се превръща в традиция.

img_045_1 img_1232 005 s37005
Програмата включваше много състезателни игри между 16-те отбора, забавни игри с децата и техните родители, 
img_1224 008 006 
изиграване на упражнения от Паневритмията, както и традиционното „Дунавско хоро”.
img_1198 002 s36004 
dsc00524-1 picture_250 picture_251
Накрая всички присъстващи запяха „Моя страна, моя България”, а децата развяваха в такт своите награди – жълти шалчета – малки пламъци, запалващи огъня на любовта към България, към нейната прекрасна природа и доброто в хората.

s37006 009 img_1241
Озвучаването на празника и наградите за всички участници осигури Община Плевен.

Специална благодарност на братя Рускови- собственици на МОЛ Плевен, които украсиха празника, осигуриха лакомствата и аниматор за доброто настроение, и зарадваха толкова много деца.

Институтът за изследване и прилагане на Панеритмията изказва огромната си благодарност на родителите, на директорите на детските градини и училищата и на Община Плевен, които направиха възможно реализирането и обогатяването на програмата „Здраве чрез движение сред природата” в гр.Плевен.

Май 2009- "СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ НИ СЪБРА" – Детски празник в Плевен

На 10 май 2009г. под това мотото премина пролетният празник за децата от детски градини и училищата от гр.Плевен и областта, които участват в програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по паневритмия в Градската градина.
img_04_4_6 img_04_4_7 img_04_4_8
Това е четвъртото издание на Празника, който организират учителите от мрежата на „Института за изследване и прилагане на Паневтримията” с финансовата подкрепа на Община Плевен. Този път програмата бе подготвена от ОДЗ „Яница”.
dsc00524_01 img_045_5 img_045_3 img_045_6
Повече от 150 деца от ЦДГ ”Юнско въстание”, ОДЗ ”Снежанка” и „Яница”, Дом „Детелина”, НУ”Отец Паисий” и НУ”П.Евтимий”, и ПУ „П.Р. Славейков”, ПУИ ”Асен Киселинчев”. Единствено децата от Дома”Младен Антонов” в с. Тотлебен не можаха да си осигурят транспорт, за да се включат в Празника.

Най-напред децата показаха на своите родители какво са научили с изпълнението на десетте упражнения от паневритмията. 
10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_5 img_046_3 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_8 img_046_7
След това започнаха игрите. Веселие и радост придружаваха всяко от състезанията.

img_047_6 img_0473 10052009_03_5_ img_049_4
Накрая се включиха и родителите. Те, след експедицията „В защитените територии на Източни Родопи”, с нетърпение очакваха следващото мероприятие по програмата „Здраве чрез движение сред природата”.
10871072108510771074108810801090108410801103_2009_04_1 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_04_0 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_05_2 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_2

Накрая всички деца получиха за подарък от Общината козирка и лакомства.
img_050_9 img_050_6 img_050_2 img_049_9

Май 2008 - "СЛЪНЧЕВИ ПРИЯТЕЛИ" – Детски празник в Плевен

За трети път, в края на учебната година, се проведе празник за децата на Плевен, участващи в програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по паневритмия.Тази година той се състоя на 18 май под надслов „Слънчеви приятели”. Близо 150 малчуганите от ДОВДЛРГ „Детелина”, ОДЗ”Снежанка”, ЦДГ „Чучулига”, ЦДГ ”Яница”, ЦДГ „Юнско въстание” и ученици от НУ „Патриарх Евтимий”, ПУ „П. Р. Славейков”, ПУИ „Асен Киселинчев” – Долни Дъбник огласиха централната част на града, като донесоха радост и веселие на родители и приятели. Празникът беше организиран от учители в детските градини и училищата, сътрудници на Института за изследване и прилагане на Паневритмията, с участието и финансовата подкрепа на Община Плевен. Още преди началото на празника на поляната пред детския кът в Градската градина беше „експонирана” изложба от творби на тема „Моето слънце”. На малки слънца приличаха и всички участници с жълти шапки, осигурени от Общината. 
P1100130-1 P1100140-1 P1100149-1 IMG_0171-1
Подчинена на общата слънчева идея беше и една от игрите- предварително по поляната бяха разпиляни разноцветни хартии, от които отборите от деца и родители трябваше за време да направят по едно цветно слънце. Победители в състезанията бяха ...всички отбори. Децата изиграха упражнения от Паневритмията. Привлечени от нежната музика, красивите и плавни движения, съпричастни с децата си много родители и гости на празника също се включиха.
DSC00449-1 IMG_0193-1 IMG_0165-1 P1100173-1
Празникът завърши с детски песни, български народни хора, много награди, лакомства и усмивки. Звънките детски гласчета дълго огласяха централната част на града.
P1100154-1 IMG_0207-1 IMG_0208 P1100184-1

През учебната 2007/2008 год. в ЦДГ№2 "Юнско въстание" - гр.Плевен

Вече три години педагога Диана Въткова води заниманията по Паневритмия в тази детска градина, която е базова и в нея се обучават студенти.
Мнение на студенти и преподаватели от ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” за децата от група „Слънчо”, играещи Паневритмия от три години: „Това са най-слънчевите деца, свободно общуващи с познати и непознати, винаги с настроение, толерантни, с чувство за хумор. Група, от която лъха постоянно позитивна атмосфера.”..
„Когато играя Паневритмия ми е хубаво, сякаш съм при мама.”, споделя шестгодишната Лора.„Като играя упражненията и слушам музиката ми става топло, сякаш ме огрява слънцето.”, казва Анастасия, на същата възраст.
DSC02738-3 DSC02740-3DSC02739-3
В детската градина е учредена постоянна изложба от детски рисунки по асоциации от текстове на песните от Паневритмията.
Ето какво споделят децата по време на играта „Какво ни казва слънцето?”: 
Теодор:
„Благодаря на природата ,че ни е създала.”; 
Светлин: „Благодаря на мама и тати, че се грижат за мен.”; 
Никола: „Благодаря на природата, че ни дава цветя.”; 
Ния: „Благодаря на мама и тати, че ме пуснаха на Родопите”; 
Аделина: „Благодаря на слънцето, че топли планетата.” и т.н.
DSC08649-2 DSC08739-1 DSC08789-1 DSC08718-1
Тази група, заедно с родители, активно се включи в експедицията „По следите на траките- история, птици, минерали, скално катерене и колоездене.” С пристигането си в Димитровград научиха за планетите и звездите в планетариума. Запознаха се с различни защитени птици в Природо-защитен център Източни Родопи- в Маджарово. По бреговете на р.Арда намериха редки минерали. Преминаха по най-дългия въжен мост. Справиха се със скалното катерене водени от любимата си госпожа Въткова. Научиха за древната история на Татул и Перперикон.
Никола- 5 г.: „ Хареса ми аромата на планината, въжения мост. Моят минерал спечели награда. Научих, че минералите имат различни имена и че земята е доста стара.”
Ния -6 г.: „Много ми хареса. Научих много неща, които не можем да видим в Плевен. Разбрах защо не трябва да се късаме и стъпваме върху цветята. Вече не ме е страх да се катеря по скали. Видяхме костенурки.”
Сем.Симеонови:” Изказваме специална благодарност на организаторите за възможността, която дадохте тази пролет на двете ни деца. Те можаха да се потопят в зеленината на Родопите. Въпреки цялата ни родителска обич нямаме умението и знанията да им открием толкова нови светове. Благодарение на експедицията усетиха аромата на мащерката, чуха песните на авлигата, със собствените си ръце намериха аметист и яспис, можаха да опитат скалното катерене и да повярват в себе си. Намериха нови приятели. Радваме се , че професионално подготвени хора направиха по детски достъпна сериозната информация. Пожелаваме Ви да можете да дадете този шанс на още много деца. Така светът около нас ще бъде поне малко по-щастлив.”
P1100128-1 P1100133-1 P1100135-1
Децата и родителите от тази детска градина се включиха активно в празника „Слънчеви приятели”.
DSC02744-2 -1 DSC02742-1 DSC02741-2 
Отново тези деца участваха в дейностите на „Зелена градина” край Рибарица. Песиха „Мечото училище” организирано от Национален Парк Централен Балкан. Видяха кончета. Играха на много игри и с хвърчилото достигнаха до дървото, което дава лакомства.
14062008_011_-1 11062008_007_1 11062008-1
На „Зелена градина” бяха и децата от групите по Паневритмия в ОДЗ”Снежанка” и ЦДГ „Чучулига”.

Май 2008 - "Искаме да сме добри" – представление пред родители в Димитровград

Учебната 2007/2008 година за учениците от 2-ри клас на СОУ „Любен Каравелов” -Димитровград, които втора година участват в програмата „Здраве чрез движение сред природата”, завърши с представлението „Искаме да сме добри”. Гости бяха родителите, приятелите, класната Костадинка Панева и зам. директорката Соня Ценова. Децата с много настроение показаха как се забавляват в часовете по паневритмия. С лекота играеха на асоциации, предложиха идеи за поддържане на здраво тяло, пееха, танцуваха, а впечатления от срещите си с природата споделиха чрез куклен театър. Накрая отправиха пожелание да бъдем добри в училище, в смятането, в писането, в четенето, в игрите, в семейството. Да бъдем добри приятели! Всички получиха комплект за рисуване върху стъкло за рисунките си в книжката „Песните на Паневритмията” през цялата година. Родителите се запознаха с резултатите от изследването на социалните отношения в класа, нивото на детската тревожност и теста „Нарисувай себе си”. С научното обяснение как работата с децата през учебната година е обогатило детското развитие, завършиха дейностите на „Мобилния център” в училището. Г-жа Панева: „Като класен ръководител на децата, които посещават обучението по паневритмия, искам отговорно да заявя, че това е бъдещата успешна форма за развитието на малките ученици- „учител+ родител+научни методи и възпитателни игри за развитието на моториката (паневритмия)”. Сега, аз зная посоката и стъпките, защото виждам резултатите. Да си учител, трябва да обичаш децата, но това задължава да ги поведеш по най- верния път.”

DSC02679-1 DSC02700-1 DSC02695-1 DSC02676-1
dsc0271_6 dsc0272_7 DSC02684-1 DSC02732-1

През учебната година в СОУ "Любен Каравелов"- Димитровград

DSC08455-2 DSC08458-2 DSC08459-2 
DSC08484-1 DSC08482-1 DSC08492-1

октомври 2007 - Среща с кандидат- кметовете на Димитровград

DSC08339-1 DSC08338
На 16 октомври „Обществен съвет на родителите” организира среща- разговор с кандидат- кметовете на тема: „Перспективи за образованието на Димитровград и тенденции в детското развитие”. На нея присъстваха кандидат- кметовете - досегашния кмет Д.Хаджииванов, Л.Богданов, В.Митрушев, Ст.Димитров, К.Андонов и П.Петков, директори, учители и родители.
Всеки от гостите сподели вижданията си за образованието, както и пътищата, средствата и начините за подобряване на учебната база и условията за провеждане на учебния процес.
Антоанета Янкова от Института за изследване и прилагане на Паневиртмията – в качеството си на научен консултант и партньор в проведеното през април-юни 2007г. проучване от „Обществения съвет на родителите” запозна присъстващите с получените резултати и очертаващите се тенденции в развитието на децата в Димитровград.
„Търсенето на разрешение на проблемите в развитието на децата налага да се проследи промяната на здравето и поведението им във времето.
Бяха проведени разговори в две детски градини и училищата към тях в двата края на града, като се отчете зависимостта на резултатите от образованието и професията на родителите. Участници в изследването бяха детските и начални учители, тъй като само те могат да наблюдават реакциите и състоянията на децата, тъй като почти през целия ден са с тях. Те имат контакт с родителите и са наясно с причините за поведението на децата. Съзнателно не посочваме имената на учебните заведения, тъй като отчетените показатели не зависят от квалификацията на учителите. Подобна е картината и в останалите училища и детски градини. При проучването в едната детска градина присъстваха представители на родителското настоятелство.

Учителите на детските градини споделиха следното:

1.За родителите отглеждането на детето е втора грижа
- За да бъдат свободни родителите оставят дълго време детето пред телевизора, като не обръщат внимание какво гледа детето по телевизията или на компютъра с по-голямото дете. Има случай на забравено дете пред компютъра.
- Все повече деца са изоставени от майките си и се отглеждат от бащите.
- Родителите водят детето на детска градина с опасни играчки.
- Много често се налага детето да се слага да спи извън режима, защото заспива докато играе.
- Децата носят в детската градина карти със сексуални снимки.

2.Налице е голяма разлика в ръста между децата от една възраст, което води до израз на надмощие чрез употреба на сила. Няма мярка в силата.
3.Децата свободно употребяват различни обидни думи. Боят се предпочита. Налице е борба за лидерство и за надмощие.
4.Децата с агресивно поведение:
- още в І група (3 годишните) са 2-3 на брой;
- във ІІ група те вече са 5-6;

- в ІІІ и ІV група тенденцията се запазва- по 5 деца.
5.Хиперактивните деца :
- в І и ІІ група броя е 3,
- в ІІІ и ІV група средно те са по 6-7.

6.На 120 деца в детската градина средно 10 са свидетели на домашно насилие върху майката.
7.Депресираните в ІV група са средно 3-4 деца. Това са често деца с разведени родители.
8.В ІІІ и ІV група децата с невроза средно са по 6 на брой.
9.Децата с нощно напикаване в ІІІ и ІV група са 3 на брой.
Учителите са шокирани от неовладяната еротичност в предучилищна възраст

1.Има деца, които садистично разкъсват дрехите на куклата и правят секс с морков.
2.Децата свободно говорят за секс. Те подробно обясняват как се прави. Често момичета и момчета се крият в тоалетната, за да се опипват или лягат под масата едно върху друго.
3.Все повече момчета мастурбират по време на следобедния сън.
4.Деца със специални образователни потребности често търсят помощта на другите деца, за да бъдат опипвани, обгрижвани и галени.
5.Все по-често: момиче преследва момче от групата, с думите: „Ще се оженя за теб”. Често то се разголва пред момчето, като вдига блузката си или си сваля гащичките. Търси публика. Не пропуска да го притеснява и в тоалетната. Или момче преследва момиче с думите „Аз те обичам”, „Ще правя секс” и си сваля гащичките.

Проследихме деца с такова поведение в детската градина при постъпването им в първи клас. Например: момче, когато стане дума за любов и момичета, с лека усмивчица изпада в състояние на отнесеност, и дълго време е неадекватно за учебния процес.

Учителите от училищата споделиха следното:
А.Родителите не са наясно с ролята си

1.Агресията на децата е правопропорционална на безхаберието на родителите, които имат големи изисквания към училището и учителите и са готови при всеки удобен случай да ги заплашват. Това са първите симптомите за несправянето на родителите.
2.Наблюдава се неправилен подход при възпитанието на децата, когато са поверени на дядовци и баби.
3.Родителите са готови на сделка само да се освободят от децата. Компенсира се липсата на общуване с купуването на какво ли не.
4.Има родители, които още в първи клас не посещават родителските срещи.

Родителите не желаят да бъдат ангажирани с контрола на децата.
1.Учителите често чуват: „Горда съм, че детето ми е лошо”; „Мама работи, като спи с различни мъже”;”На мен ми е хубаво, когато ме наказват или ми се карат”.
2.Много често деца от първи клас закъсняват за училище, защото майката не може да стане навреме.

За родителите училището не е институция. Липсват модели на толерантност в отношенията. Няма желание за разбиране на проблемите на децата.
1.Майки често нахлуват в класната стая и без да се притесняват, че прекъсват учебния процес, започват да разрешават конфликт, възникнал в междучасието между децата предишния ден.
2.Често деца заспиват на чина, защото вечерта с родителите са били до късно на гости.

Б.Поведенчески проблеми
1.Все повече деца в първи клас проявяват хиперактивност. Има класове, в които 5-6 деца са с такова поведение.
При незадоволени капризи много често децата проявяват невротични реакции. Има случаи на невроза причинена от яд към майката.
В 4-ти клас се наблюдава двойствено поведение на агресия и невроза, когато родителите често отсъстват.
2.В клас от 20 деца- средно 5 са с тежка агресия, независимо от възрастта.
3.Във 2-ри клас депресираните са 6-7 на брой. Учителките са принудени през междучасието да стоят в стаята, за да ги пазят от останалите деца.
4.Наблюдава се често автоагресия- има деца, които си удрят главата в стената или се блъскат от едната стена до другата.
5.Все повече се засилва тенденцията за разделение на паралелките на две групи: комплексари и такива със неоправдано самочувствие, подкрепяно от родителите. От 20 деца в паралелка- 4-ри са с комплекси, 6- са с неоправдано самочувствие, 3- са агресивни без причина, а останалите се опитват да оцеляват невидими.
6.Учителите споделят, че за първи път в дългогодишната си практика първокласни-ците свободно говорят за секс. Искат да са възрастни. Приказните герои не ги интересуват. В ІІІ клас има момчета, които вербализират това в писане на мръсни бележки, но не закачат момичетата или пък псуват всичко вулгарно и лъжат майка си.
7.Наблюдава се ранно отключване на обратна ориентация, при подражаване на комедийни герои по телевизията, и това поведение става трайно още в 4-ти клас.
8.При първокласниците има паралелки, в които 7 деца са с логопедични проблеми, които са психологични. В ІV клас в паралелка от 21 ученика тази тенденция се запазва. Дори има паралелки, в които 50% са с такива проблеми. Това обяснява многото правописни грешки на тестовете.
В І клас има паралелки, в които 5 деца са с дисграфия.
9.Учителите все по-често се сблъскват с проблеми, свързани с травмиращи събития по време на бременността на майката.
10.Учителите по физкултура споделят, че в техните часове се отприщва подтисканото по другите предмети. В трети клас например: децата започват да пищят, защото само така могат да се разтоварят. Наблюдава се нарушена координация и намалено внимание. Децата не могат да издържат на натоварване и бързо губят желание за участие.
За да оцеляват и да се самосъхраняват децата бързо се адаптират при новите условия. Това прави процесите в детското развитие изключително динамични. С помощта на учителите успяхме на хванем нова тенденция, която е напълно реална, тъй като градът ни е сърцето на „чалга културата”.
Можем да предложим научно-обоснована стратегия за овладяване на положението, чрез която:
- ще подкрепим родителите;
- ще съхраним учителите;
- ще помогнем на децата.
Някои от стъпките в стратегията бяха потвърдени от учителите при разговорите в детските градини и училищата.”

Добрина Тенева от УС на Обществения съвет: ”Ние сме готови да продължим. Надяваме се да намерим разбиране, независимо кой ще стане кмет. Нима не е възможно да се координират усилията на работещите с децата в свободното им време с класните, педагогическите съветници и родителите? Това е единствения път за овладяване на проблемите в детското развитие.”

Мероприятия

"Мы, дети, – хотим внимания!" - Варне
"Мы, дети, – хотим внимания!" - Димитровграде
Знакомство с паневритмией
Праздник
Школа для родителей
Круглый стол
Встреча с директорами

Мы, дети, – хотим внимания!
20 мая 2006 - в Варне впервые был проведен детский праздник "Мы, дети, – хотим внимания!"
Финансовая и организационная помощь Дирекции "Занятия для молодёжи и спорт" Общины Варна сделали всё возможное для того, что бы 20 мая дети, участвующие в программе "Здоровье через движение на природе", успели организовать впервые в Варне Праздник для детей и родителей "Мы, дети – хотим внимания!".
Со сцены "Раковина" (Ракушка) в Морском саду, актёр варненского драматического театра Свилен Стоянов приветствовал словами "Добро пожаловать" учащихся ОШ "В. Априлов" и ОШ " Г. С. Раковски" и их родителей, а так же и детей Дома "Надежда".
Разноцветные шары, плакаты и рисунки, были в полной гармонии с естественной красотой Морского сада.
Под звуки жизнерадостной детской песни «Здравствуй, какой прекрасный день» дети начали знакомиться друг с другом. Показ детьми и их преподавателями выученных во время учебного года упражнений вызвал не только нескрываемое восхищение у родителей, но и привлёк внимание совсем незнакомых детей и вызвал у них желание участвовать в празднике.
Эковелорали, в которых участвовали дети нескольких детских садов Варны, организованные Областным домом молодёжи, которым умело и умело руководит Свилен Стоянов, усилило накал эмоций.
В то же самое время много радости и настроения принёс с собой конкурс рисунка на асфальте. Дети вместе с родителями и случайные желающие – молодые художники поработали творчески и показали, каким они представляют себе счастье.
Родители и прохожие познакомились с выставкой цветного рисунка, представленной в книжке "Песни паневритмии", лучшие из участников получили награды.
В ходе некоторых экологических игр дети показали страстность своей натуры, когда вместе со знаниями о природе раскрыли и свободу своих взаимоотношений. Дети, участвующие в командах, созданных во время соревнований, сразу же сработались, что бы выполнить поставленные задачи. Волна эмоций постоянно поднималась вверх до самого конца праздника, пройдя через соревнование бегунов на роликовых коньках, подошла к моменту, когда дети и родители должны были показать не только свои физические способности, но и "гармонию в семье". Ношение картофелины в ложке, "кенгуру", хоккей на асфальте создали радостное настроение не только у участников, но и у зрителей. После каждой игры или соревнования вручались награды. Так каждый ребенок получил несколько наград, предоставленных Общиной Варна.
"Зелёные патрули", составленные из добровольцев заботились о чистоте территории Морского сада, где проводился праздник.
Самым старательным ученикам, хорошо закончившим год, Институт вручил грамоты.
Выражаем сердечную благодарность г-же Попстефановой из варненской администрации, г-же Грудевой из Дома Молодёжи – Варна и актёру Свилену Стоянову, выражаем надежду, что их любовь к детям сделает этот праздник традицией.


Вверх

Мы, дети, – хотим внимания!
20 мая 2006 - День дерзаний, во второй раз в Димитровграде се был проведен праздник "Мы, дети, – хотим внимания!". После того как прозвучали приветствия РИОСВ - гр. Хасково, около 100 детей, с 4 до 12 лет, продемонстрировали родителям то, что они успели усвоить в течение учебного года. Праздник присутствовал во всех мероприятиях, которые проводились одновременно. Нетерпеливые сели на свои велосипеды и разделённые по возрастным группам соревновались в скоростной езде. Последним приехал самый маленький участник Християн Станин - 3 года, на своём трёхколёсном велосипеде, с корзинкой спереди, предназначенной для собирания трофеев. Участники включились в эстафету за первое место.
В то же самое время дети и родители вместе забавлялись рисованием на тему - "Природа - моими глазами", под зорким взглядом художника Христо Панева. Он вручил награды тем детям, которые проявили фантазию и успели выразить в рисунке свою сущность.
После этого дети из детских садов и школ составили команды и играли в игру «Шаг за шагом в природу – знакомую и не знакомую». Когда участники перешли в сектор – Земля, Растения, Животные – они проверили свои знания по "Ориентированию в природе" и в игре "Человек и природа".
Тем временем дети и родители мастерили скульптуры из отходных материалов. Они смастерили невероятных принцесс, роботов, телевизионные башни и солнце. Самым старательным ученикам, хорошо закончившим год, вручили грамоты, а за самые красивые раскраски – в награду дали книжки "Песни на Паневритмии". Все подарки для праздника предоставил сироп от кашля "Prospan". Несмотря на жару, после окончания праздника, со словами «Вы же нам обещали», дети нетерпеливо ждали весёлый кросс. Родители не успели посоревноваться, но дети остались довольны тем, что вместе с мамой и папой забавлялись в парке.

Вверх

Оздоровление школьной среды
30 марта 2006 в г. Плевене был проведен круглый стол на тему: "Оздоровление школьной среды ", за которым учителя школ г. Плевена и области обсуждали возможности программы "Здоровье через движение на природе" в плане укрепления здоровой школьной атмосферы, что бы дети могли почувствовать то "важное и значимое", что даёт школа, учителя - "знающим и умеющим" и родителя - "ответственным и получающим поддержку". После того как каждый дал своё определение слову "здоровье" представители Института поделились своим опытом, тем, что знают о научном объяснении поведения детей и о возможностях программы. Все объединились вокруг мнения, что внеклассные формы преподавания, введённые НПО являются глотком свежего воздуха в школьном пространстве, ценным партнёром и помощником.
Учителя задали множество вопросов о введении программы и курсов повышения квалификации к НСА "В.Левски", так как она указана во многих предложениях Общины Плевен о курсах повышения квалификации для учителей.
По мнению г - ты "Посредник" (номер 63, 31 марта по 2 апреля 2006 г.):
"Встреча началась необычным образом – со сказки. Рассказал её Огнян Анчев, представитель Института, ответственный за г. Плевен. Она была о маленьком бумажном Гошко, который очень любил бегать и прогуливаться, но из-за амбиций своих родителей не имел для этого времени. После очередного запрета играть в мячь или, например, ходить пешком в школу, бумажный Гошко лишался части своего тела. Так он превратился в ненужную кучку бумаги. Вот, во что мы превращаем жизнь наших детей, лишая их спорта и движения, - вот в чём была мораль сказки, которая и определила тему встречи: «Оздоровление школьной среды».

Вверх

"12 февраля 2006 в Молодежном секторе /зоне/ "Взаимопонимание" Национального дворца для детей" было проведено представление "Знакомство с Паневритмией".
Виолета Эленска из НДД и инж. Антоанета Янкова из Института ИП Паневритмии познакомили присутствующих с возможностями программы "Здоровье через движение на природе" с элементами обучения паневритмии в рамках Дворца.
Дети подготовительной группы из Немецкой частной школы и детского сада "Веда" показали вместе со своей учительницей Светланой Христовой примерный урок по программе паневритмии. Они занимались разучиванием четвертого упражнения "Возхождение", в котором звучит тема звезд и ночного неба.
Дети сами сделали свои звездочки и дали ответ на вопрос: Почему мне нравятся звезды?
"Я люблю звездочки, за то, что они красивые и озаряют небосклон."
"Мне нравятся звезды, потому что они желтые и озаряют небо."
"Больше всего мне нравится форма звездочки."
"Они очень красивы, потому что озаряют землю."
Дети рассказали на немецком языке публике о своих звездочках, о луне и о солнце.
Показали детскую аэробику и первые три упражнения, которые уже выучили хорошо и спели песенки к этим упражнениям очень выразительно и с чувством. Выучили новое упражнение и под занавес показали музыкальную игру "Доброго дня!".
Каждый ребенок получил грамоту за это представление.
Родители имели возможность посмотреть в видеозале фильм "Здоровье через движение среди природы" о лагере /летней школе/ – Мальовица 2003 и о лагере /летней школе/ - Боровец 2005г. Они получили ответ на все поставленые ими вопросы. Желающие сделали свои первые шаги в обучении паневритмии."


Вверх

Празник на деца и родители "Ние - децата, искаме внимание!"
На 14 май 2005 г. организирахме в парк Марица, Димитровград, детски празник за над 100 деца и техните родители от 4 училища и детска градина по повод на Международния ден на предизвикателството обявен от ММС под надслов: "България –да!", "Да спортуваме в чиста среда" и "Да бъдем здрави"
Открихме празника с обща Паневритмия и музикалната игра"Здравей –какъв прекрасен ден!". Последва рисуване на природата на общо пано с гост-консултанти художниците Панчо и Христо Паневи, състезание с велосипеди, ориентиране с отговори на загадки и редене на пъзели по отбори, крос за всички възрасти. Празникът завърши с весели игри за деца и възрастни, организирани и финансирани от Градска библиотека. Победителите получиха награди от спонсора на програмата фармацевтична фирма "Енгелхард". Децата получиха отличия за най-активно участие в заниманията по Паневритмия и за най-красиво оцветена книжка "Песните на Паневритмията". 23 деца получиха оригинални графики от братя Паневи.
Родителите: "Всеки месец трябва да се правят такива весели спортни надпревари за децата. Тази инициатива на организаторите е много хубава. Децата ни се чувстват прекрасно, а и ние сме завладени от детската радост."
Празникът е отразен във:
в-к "Учителско дело" бр.21 от 6.06.2005г.
в-к "Ориент експрес" от 18 май 2005г. и "Тракия ХХІвек".
   

Вверх

Школа для родителей
Результаты круглого стола в Димитровграде и меры, которые помогли бы для снижения детского чувства тревоги были обсуждены с руководством школы, учавствовали в обсуждении темы и родители на родительских встречах.
23 – го и 24 - го апреля 2005 г. фонд "Психологическая поддержка" и Институт исследвания и внедрения Паневритмии организовали "Школу для родителей" для родителей детей, учавствующих в программе обучения Паневритмии, чьи показатели повышенного состояния тревоги были доказаны. Клинический психолог Галина Кубратова консультирует желающих родителей и классных руководителей, которые ищут ее профессионального совета для решения конкретных ситуаций, которые могут получиться в классе.
Это отражено в газетах:
- газета "Дело учителя", №.21 / 6.06.2005 "Здоровье через движение среди природы";
- газета "Ориент экспресс" - 4.05.2005 в статья "Школа для родителей".

Вверх

Круглый стол по проблемам детей

22.12.2004 Община Димитровград, Дирекция "Гуманитарные и социальные деятельности" вместе с Галиной Кубратовой, клиническим психологом, фонд "Психологическая поддержка" организует "Круглый стол" на тему "Ранняя превенция ассоциального поведения".
В ней сдружение "Паневритмия" показало результаты исследований состояния тревоги у детей с помощью теста CMAS и Незаконченного выражения для школьников с 1 – го по 6 класс, который проводился вместе с доц. Нелли Бояджиевой с кафедры "Начальная /с 1 по 4 класс/ педагогика" Софийского университета. В Димитровграде обследовали 164 ребенка из 10 классов с 1-ого по 3-ий класс, в 3 - х школах:
74% детей боятся что бы что – нибудь не случилось с их родителями
62% боятся что бы что – нибудь не случилось с ними самими
59% очень легко, по всякому поводу зляться
55% в глубине души боятся очень многого
50% часто видят во сне кошмары
49% с трудом засыпают
47% считают, что их никто не понимает
45% часто их что – то мучает
24% хотели бы оказаться как можно дальше отсюда
Состояние тревоги сопровождается и вегетативными реакциями, которые выражаются в частом потливости рук, частым хождением в туалет, сердцебиением, головной болью. В классе из 20 детей в среднем 4 - с максимальным чувством тревоги, в некоторых случаях это соотношение 22 / 7, или 18 / 9.
Галина Кубратова поделилась: "Я удивлена результатами, потому что надеялась, что в маленьком городе спокойней. В 1993 году в Софии мы зарегистрировали, что 25 % детей из 1 и 2 классов обременены проблемами в обучении и поведении. В 1996-97годах. этот процент был 30 %, а сейчас около 40 %. Первый класс в этом учебном году тяжелый. У детей полный дизбаланс поведения и учителя не могут с ними справиться.
В детском саду акцент делается на обучении, а не на играх. Когда мы, клинические психологи, начали изучать уровень школьной зрелости, стало ясно, что дети обладают интелектуальной зрелостью, но не имеют социальной. Ребенок без социальной зрелости не поддается обучению, потому что не может принять условия игры "учитель – ученик" и не подчиняется учителю, соответственно он не воспринимает поставленную перед ним учебную задачу как таковую. Это так, потому что дети не умеют играть ролевые игры, в которых можно овладеть социальными ролями. Сегодняшнее компьютерное поколение потеряло трепет отношений между людьми, оно их не практикует и не понимает, не упражняет и не развивает. Дети с трудом играют вместе и трудно договариваются о своих делах, а это делать необходимо.
Показанные здесь результаты обуславливаются рядом причин:

• Дети трудно справляются с учебным материалом, он для них недоступен. Что бы справиться с учебником нужна помощь учителя или родителя. Сегодняшние дети признаются, что не могут учить сами. Они не могут концентрировать свое внимание и не могут справиться с умственным трудом, который связан с самоконтролем, самообладанием и дисциплиной.
• Дети боятся обмануть ожидания своих родителей, когда не находят понимание и помощь в их лице. Часто родители у них в разводе или один из них за границей. Некоторых детей бьют родители.
• Дети иеют к своим родителям большие претензии. Потребительские настроения стали уже патологическими: богатство важнее чем проявление человечности.
Уже есть родители, которых били их 15-16 летние дети, потому что не получат от них достаточное количество карманных. Нужно дать детям возможность работать, что бы иметь соответствующее достоинство, более бысокую самооценку и самостоятельность.
• Нет взрослого, с которым дети могли бы поделиться своими проблемами. Дети имеют острую необходимость общяться со взрослым, с которого можно брать пример и опыт.
• Экономическая нестабильность и страх безработицы у родителей передаются детям и они боятся за своих родителей. Они боятся потерять свою уверенность в завтрашнем дне. Родители не должны коментировать перед детьми свои проблемы и страхи.
• Их нервная система не успевает справиться с впечатлениями от психотриллеров, фильмов ужасов и насилием на экране. Этим объясняются их ночные кошмары и страхи.
Самое интересное, что все перечисленные по сих пор страхи не присущи детям из обеспеченных и богатых семей. Они не только не бояться за себя, но не бояться и за своих родителей.
У мальчиков чувство тревоге выражается в агрессии, хотя дети деляться тем, что они не желают драться. У девочек наблюдается резкая перемена в настроении и беспокойство. Поэтому им присущи такие заболевания как диабет и высокое кровяное давление. Но в Софии уже налицо следующая тенденция: девочки деруться между собой."


Встречу отразили газетах в:
• "Учительское дело", № 3/31 .01 2005, под заголовком "Дети имеют острую нужду в общении";
• газета "Ориент экспресс" - № 12/18.01.2005 в "Ранняя превенция ассоциального поведения" и 19.01.2005 - "Точные правила! Работа в тендеме: школа -родители!";
• газета "Тракия ХХІ века", № 52/4.01.2005 в статье "Неуверенность и страх преследуют наших детей".

Вверх

Среща с директори на детски градини
Ноември 2004, Съвместно с Регионалния инспекторат по образование град Плевен, фондация "Психологическа подкрепа" и сдружение "Паневритмия" беше представена програмата "Здраве чрез движение сред природата" пред директори на детски градини при обучение на деца със специфични образователни потребности. След изнесения показен урок с деца със здравословни проблеми от СОДГ№11 "Теменуга" бяха обсъдени възможностите на програмата и с какво тя може да бъде полезна за подпомагане работата в детските градини. Клиничния психолог Галина Кубратова отговори на многото професионални питания на директорите.

Вверх

Panevritmiyabg.org © 2021