Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПрограмата През Пролетта

Заниманията се провеждат сред природата - в парка или зеления кът на училището. Така децата имат възможността да танцуват вече научените упражнения сред зеленина, като с това удовлетворяват и нуждата си от слънце, чист въздух и движение.
По естествен начин започва удовлетворяването на провокираната от песните на паневритмията потребност от докосване до природата. Проследява се пробуждането на природата и се активират сетивата за цветовете, ароматите и звуците в природата.
Обогатяването на представите и познанието за природата се разширява с експедиции за кристали, посещение на резервати и запознаване с растителните и животински видове, почистване на гората или парка, почистване на изворите в района, засаждане на растения и дървета.

Из нашия опит
Като част от програмата са организирани десет експедиции за минерали и наблюдение на защитени птици. Участвалите училища направиха експозиции с намерените находки.
Партньори: Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/, Зелени Балкани, Музея „Земята и хората”, алпийски клуб ”Хеброс -99”.

ЕКСПЕДИЦИЯ ИЗТОЧНИ РОДОПИ- АРДА 2012
В Центъра
Скалният каньон
Търсене на минерали
Награждаване на най-ценните находки
Рафтинг
Запознаване с историята в Източните Родопи
Консултиране на родителите
Рисуване
Изложба
ЕКСПЕДИЦИЯ"В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ИЗТОЧНИ РОДОПИ - ИСТОРИЯ, ПТИЦИ, МИНЕРАЛИ И СКАЛНО КАТЕРЕНЕ"
От 8 до 12 април 2009г. се проведе първата смяна на експедицията
От 1 до 5 май 2009г. се проведе втората смяна на експедицията
ЕКСПЕДИЦИЯ "ПО СЛЕДИТЕ НА ТРАКИТЕ – ИСТОРИЯ, ПТИЦИ, МИНЕРАЛИ, СКАЛНО КАТЕРЕНЕ И КОЛОЕЗДЕНЕ"
Какво е новото? Нова е формата- експедиция. Защо в Източните Родопи?
1.Маршрут: Вкаменената гора - Татул – Перперикон – Каменните гъби
2. Маршрут: Крепостта "Монек" – Скално катерене – Най-дългият въжен мост на Балканите
3. Маршрут: Природо - защитен Център "Източни Родопи" в Маджарово – Кромлеха
Паневритмия
Споделени впечатления
Антоанета Янкова- организатор на експедицията:
Посланието на участниците в експедицията
Изложби в плевенските детски градини "Яница", "Юнско въстание" и "Снежанка", и димитровградското училище "П.Славейков"
22 април 2007. В „Деня на Земята” до Момина скала
Дейности в Помощното училище - Димитровград в заниманията по Паневритмия
13 май 2006. Експедиция до Шарапаните под връх Аида
15 Април 2006. Ученици по паневритмия се докоснаха до необятните съкровища на България
29 Октомври 2005. Експедиция до Момина скала, Кърджали
23 Април 2005. Посещение на "Природозащитен Център Източни Родопи - Маджарово"
16 Април 2005. Посещение на "Природозащитен Център Източни Родопи - Маджарово"
Октомври 2004. Експедиция до Перперикон
Април 2004. Посещение на "Природозащитен Център Източни Родопи - Маджарово"
Април 2003. Посещение на "Център за рехабилитация и размножаване на редки видове", Стара Загора
Ноември 2002. Експедиция до Широко поле

ЕКСПЕДИЦИЯ ИЗТОЧНИ РОДОПИ- АРДА 2012

От 28 април до 1 май 2012год. се проведе третата поред експедиция за деца и родители в Източни Родопи. Включиха се 46 деца и ученици, 50 родители и 10 учители, които участват в програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по Паневритмия.

Тази експедиция подкрепи програмата „Стъпка по стъпка”, тъй като голямата част от участниците бяха от ОДЗ№7”Снежанка” и НУ”Отец Паисий”. Експедицията беше също част от проекта на ЦДГ№2”Юнско въстание”- H.U.M.A.N. BEING - ЧОВЕК (НАСТРОЕНИЕ – ВСЕЛЕНА – ВЕЛИКОДУШИЕ – АВТОНОМИЯ – НОВОСТ)- БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ 2011 – 2013.

Опознаване на природата

В програмата „Здраве чрез движение сред природата” е предвидено представите и асоциациите, свързани с природата в текстовете на Паневритмията, по които се работи през учебната година, да се обогатяват и осмислят по време на експедициите и летните училища. Този процес е придружен с учене чрез преживяване.Нагоре

В Центъра

Участниците в Експедиция „Източни Родопи 2012 г.” имаха възможност да посетят Екоцентър „Биоразнообразието в долината на Арда”, където е позиционирана постоянна изложба от минерали, както и са представени рядко срещащите се или защитени птици и бозайници от региона. Центърът представи на децата и „разговори” на птици и бозайници, както и възможността да наблюдават на живо храненето на бебета скални орли в семейство, гнездещо в околността.Нагоре

Скалният каньон

Край стената на язовир „Студен кладенец” видяхме скалния каньон на река Арда, известен като „Дяволския мост” или „Абразивните кладенци”. Този каньон е оформен от водата от язовира, която поема по река Арда.Нагоре

Търсене на минерали

 Този път чичо Марин ни поведе в защитената територия „Вълчи дол”. Наклоненият сипей беше осеян с парчета халцидон, планински кристал и аметист. Треската за минерали така ни беше завладяла, че ги търсихме навсякъде. Река Арда ни предложи ново предизвикателство, защото тя бе оставила по бреговете си голямо разнообразие от късове, донесени от далечни места.

След търсенето всеки извади находките си, за да разбере какво е избрал за своята колекция от камъни.

А пред Центъра започна голямата селекция, която определи и находките за награда - Минерал, който не се среща по нашите земи, осигурен от Института.Нагоре

Награждаване на най-ценните находки

Награждаването на ценните находки от минерали даде възможност на децата да видят своите минерали в обработен вид и да им се насладят в пълната им красота. Освен това те имаха възможност да систематизират познанията си за минералите.Нагоре

Рафтинг

В Програма „Здраве чрез движение сред природата” е заложено повишаване  готовността на децата и техните родители за справяне в нетипични или проблемни ситуации. Чрез рафтинга се постига повишаване на уменията за справяне, упоритост и подобряване на работата в екип. Преодоляването на страха от неизвестното, съвместно с родители и учители, повишава самочувствието на децата и увереността в собствените им възможности и прави преживяването незабравимо.Нагоре

Запознаване с историята в Източните Родопи

Като малки изследователи посетихме древните светилища на траките ПЕРПЕРИКОН И ТАТУЛ.

А след това Историческият музей в Кърджали ни разкри всички находки, намерени при разкопките на Перперикон.Нагоре

Консултиране на родителите

Важно за всеки родител е да познава психофизиологичните закономерностите на етапите, през който преминава детето му. За пореден път Институтът показа, че продължава, единствен в държавата, да предлага услуги в подкрепа на семейството и разширяване конструктивния диалог между учителите от детската градина или училището и родителите. Докторът по клинична психология и психотерапия Галина Кубратова запозна родителите с:

Училищната зрялост, като етап от психическото израстване на детето в края на предучилищната възраст

Децата на 7 г. придобиват т.н. училищна зрялост, изразяваща се в когнитивна и социална зрялост. Когнитивната е свързана с овладявана на речта- развитие на фонетичен анализ и синтез /без тях детето не би могло да се научи да чете и пише/, развитие на понятиен апарат, създаване на някаква елементарна картина на света в ума, като понятията са подредени- класифицирани. Например децата могат да изброят групи предмети и явления в природата и социалния свят- плодове, зеленчуци, диви и питомни животни, превозни средства, сезони и промените в природата според тях. По- важна в момента обаче е социалната зрялост. Проблемите с децата в първи клас днес са свързани не с интелектуалното им развитие, а с нивото на овладени социални умения и развитието на емоционалната интелигентност. Дали децата могат да упражняват някакво елементарно ниво на самоконтрол, могат ли да преценяват последици от постъпките си, имат ли развита емпатия така, че да се съобразяват с чувствата на другите. Осъзнали ли са правилата на поведение, свързани с реализирането на социалните роли ученик- учител. Когато социалната зрялост е постигната, детето в клас може да се държи като ученик: да изпълнява учебна задача, да се стреми към постигане на определен резултат, да се подчинява на инструкции от страна на учителя. Детето може да отложи получаването на удоволствие, награда тук и сега, в момента, в името на постигане на по- далечна цел. Детето започва да се съпоставя с връстниците си, оценявайки техните постижения в учебния час, както и своите. Започва да формира по - реалистична самооценка.Нагоре

Рисуване

За да споделят впечатленията си от Експедицията, деца и родители се потопиха в света на цветовете и природните материали. Изживявайки отново положителните емоции, те сътвориха чудесни картини, използвайки усвоени вече техники или експериментирайки с нови.Нагоре

Изложба

Творбите породиха нови емоции и за да могат всички да им се насладят се организира импровизирана изложба.Нагоре

ЕКСПЕДИЦИЯ"В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ИЗТОЧНИ РОДОПИ - ИСТОРИЯ, ПТИЦИ, МИНЕРАЛИ И СКАЛНО КАТЕРЕНЕ"

Предстоящата експедиция беше представена на пресконференция и широко отразена в медиите на гр.Плевен. Организаторът на поредната експедиция, с изходна точка Димитровград, изнесе информация за предстоящите две смени на експедицията на брифинга на Общината от 03.04.2009г. Видеоматериалът от брифинга можете да видите ТУК.
Кметът на Димитровград- Стефан Димитров, подари на всички участници в експедицията, техните училища и детски градини филма за Димитровград. Дарик радио- Плевен отрази първата смяна на експедицията. Част от интервюто можете да чуете тук:Нагоре

От 8 до 12 април 2009г. се проведе първата смяна на експедицията

В нея се включиха 80 ученици, 11 родители и 10 учители от СОУ”Хр.Ботев”- Цар Калоян, СОУ”Възраждане”- Русе, НУ „П.Евтимий” и НУ „Отец Паисий” от гр.Плевен, ОУ „Г.С.Раковски” – Варна, СОУ”Л.Каравелов”- Димитровград и СОУ „В.Комаров”- В. Търново.

След пристигането си изследователите се срещнаха със Стоянка Пехливанова, която е участник в създаването на парка „П.Пенев”, където са и останките на поета.
dsc0034_4 dsc0034_7 img_035_0 p408001_8
Тя върна децата във времето на бригадирското движение. Запозна ги с историята на парка и уникалните растителни видове в него.
p408002_6 img_036_9 dsc0863_6 dsc0036_3
Сред зеленина и благоухание започнаха игрите.

Невероятното преживяване за учениците осигури димитровградският астрономически клуб „Антарес” с наблюдението на Сатурн и Луната.
dsc0402_7 dsc0356_6 dsc0357_0 dsc0357_4 
Всяко дете получи снимка с късче от Космоса.

С Христо Тодев, когото можем да определим като изследовател на историята на скалните хора и траките, младите изследователи посетиха скалната гробница „Пчелари”.
img_053_3 dsc0900_5 dsc0410_3 p116045_3 p411014_4 p116033_5 p116031_4 p116032_3 dsc0410_8 p116033_0 dsc0411_3 dsc0898_9
Той запозна участниците в експедицията с последните разкрития при разкопките в три от пещерите
dsc0414_5 p116034_3 p116047_5 dsc0416_7 
p411020_0 p4110203 dsc0417_6 p116049_0
 в защитената местност „Орешари”.
p116047_9 p116048_7 dsc0421_2 p116035_4
Хит в раздела история беше пещерата „Гоук ин” –
p116036_1 p116037_0 img_061_4 img_060_9
единствена по рода си пещера с ниши отвътре и отвън. По целия маршрут учениците преминаваха през различни потоци.
dsc0418_2 imported_photos_0082_1 p116037_6 p116036_2
Край 100-те скални ниши на Кован кая учениците изиграха упражнения от Паневритмията
dsc0399_1 img_056_5_01 dsc0404_9 img_037_2 img_045_3 dsc0055_7 img_056_5 dsc0055_0
и се спуснаха в емоционално пътуване с лодки по река Арда.
dsc09043-1 dsc0422_6 p411018_3 imported_photos_0062_5
Обучението по кану-каяк беше изненадата на експедицията, която реализирахме съвместно с Природо - защитен център Маджарово.
img_114_2 p116034_5 img_068_9 img_113_8
Река Арда предложи предизвикателства за търсачите на нови преживявания.

dsc0427_1_01 img_058_9 img_058_9_01 img_058_2 img_057_9 dsc0426_0 dsc0425_5 dsc0426_1
Орнитологът Марин Куртев от БДЗП поведе децата в територии край с.Горно поле, в които се допускат само познавачи. 
dsc0037_3 dsc0037_8 dsc0037_4 dsc0038_3
Децата можаха да навлязат в света на геологията и да видят жили в земята от аметисти и планински кристал.img_116_0_01 dsc0870_6 img_116_4 p409005_2
Наблюдаваха белоглави лешояди и черни щъркели.
dsc0875_2 dsc0879_5 dsc0038_9 dsc0408_0
Докоснаха се до защитените родопско лале и един вид орхидея. Децата, които знаят най-много за птиците получиха „Пътеводител на птиците в нашия град”.
dsc0039_2 dsc0039_8 dsc0040_1 dsc0040_9
Проведе се традиционния конкурс за най-ценна находка и най-тежък камък с минерали. 
dsc0041_6 img_120_9 dsc0041_4 img_120_4

Децата имаха възможност да срещнат с геолога Васил Бачев, който им показа своята съкровищница от минерали, намирани в района.
dsc0409_4 p409006_5 p409006_9 p409007_0
Разряза им малък къс ахат, за да видят младите изследователи скритото в камъка.

Всеки от маршрутите обогатяваше знанията на децата за минералното разнообразие на Източни Родопи. Край Маджарово участниците откриха жили с планински кристал и аметист. Край каньона на река Арда видяха жили от ахат и опал. Докато чакаха реда си, за да се качат в лодките намериха яспис, оникс и ахат.
img_043_1 img_07_38 dsc0054_2

dsc0877_2 imported_photos_0024_1 dsc0878_7 img_057_7
Край стената на язовир „Студен кладенец” учениците се любуваха на скалния каньон на река Арда известен като Шайтан дере - „Дяволския мост” и „Абразивните кладенци”.
По време на пътуването децата станаха приятели. Заедно споделяха знанията си за лазаров ден и разучаваха лазарски песни, свързани с пробуждането на природата.
img_061_8 img_061_6 img_061_9 img_062_0

Предпочитаната дестинация отново беше скалното катерене с алпийски клуб ”Хеброс -99”. 
img_051_6 dsc0056_6 dsc0056_2 img_046_2
Алпинистите този път добавиха и обучение по спускане
dsc0053_2 dsc0046_7 dsc0887_7 dsc0890_1
сред прекрасна природа и панорамни гледки в района на средновековната крепост „Асара”.

dsc0043_5 img_075_4
„Експедицията беше изключителна. Всички водачи бяха много любезни и компетентни. Обясняваха ни всичко. Много съм доволна, че се включих. Изпитах всички предизвикателства, които крие планината. Детето ми изживяваше всеки миг и с трепет очакваше следващия. Благодаря от сърце на организаторите за тази експедиция. С удоволствие бихме се включили отново.” Илиана Симова –Плевен

„Като организатори сме доволни. В първата смяна участваха 10 майки, всяка водена от огромните си страхове, като родител. Всички те разбраха, че не е най-важно постоянното изливане на внимание и грижа, защото видяха колко по-добре се справят децата без родители. Убедихме се колко много е свършено за две години при шестокласниците от Варна, които бяха проблем за своя клас и училище. Всички учители и родители се съгласиха, че това е единствената формата, при която чрез разнообразното натоварване, придружено от положителни емоции, децата могат да се научат да спазват правилата, да повишат мотивацията за успех, защото се чувстват удовлетворени и наградени.”- Антоанета Янкова- организатор на експедициятаНагоре

От 1 до 5 май 2009г. се проведе втората смяна на експедицията

Втората смяна може да се нарече семейна експедиция, тъй като една част от децата бяха с цялото си семейство. Най- активно участва град Плевен- с 55 деца от ЦДГ „Юнско въстание”, ОДЗ „Снежанка”, ОДЗ „Яница”, ДОВДЛРГ „Детелина” и 20 ученици, сред които първокласници, които доскоро бяха в ЦДГ „Чучулига”, и братя и сестри на децата от детските градини, 42 родители и 17 учители. Включиха се ученици от софийското ОУ „Свети Иван Рилски” и от Габрово.
За втори път специален гост на експедиция беше д-р по клинична психология и психотерапия Галина Кубратова. Нейната задача бе да помогне на родителите да разберат поведението на децата при създалите се ситуации по време на пътешествието. Затова можете да прочетете в раздела "Консултиране на деца, родители и учители".

Дъждовното време посрещна децата в Димитровград. Младите изследователи не можаха да посетят парка „Пеньо Пенев” и да наблюдават планетите, както при първата смяна.

На 2 май трите автобуса потеглиха в пороен дъжд, но нито един член на групата не се отказа. Нито един родител не остана в хотела. И тъй като природата уважава тези, които се грижат за нея и желаят да я изучават, в края на пътуването вече се показваше слънце през сивите дъждовни облаци. Мокрото време не позволи скално катерене, затова две от групите трябваше да минат през Природо-защитния Център в Маджарово.

За първи път над 20 лешояда направиха тържествено дефиле специално за малките изследователи.
dscn075_6 img_0527-1 dscn07_5_5 
Чичо Марин поведе малките търсачи на съкровища в защитените територии и им показа тайните на геологията.
dsc0442_3 dscn080_7 dsc0443_2 dsc0447_1
Те видяха в земята жили от планински кристал и аметисти.
dsc0447_4 dsc0448_1 dsc0449_6 dsc0449_7
Не може без конкурс за минерали и награди за най-добри находки.
img_24_54 dsc045_11 dsc045_22 dsc045_17 dsc045_35 dscn08_10    

dsc0454_5 dscn080_3 p43001_9_4
Буйната река Арда не позволи пътуване с канута. Затова се спуснахме по прелестните, спокойни води в най-западната част на най-дългия язовир „Ивайловград”.

img_241_9 dscn077_8 dscn077_2 
dsc0012_0 dscn076_4 img_242_2 dscn076_6 
dscn077_4 img_244_3 img_244_6  
Третата група от учениците и техните родители посети гробницата "Пчелари", тракийските ниши край Долно Черковище и пещерите в защитената местност „Орешари”.
p429000_7 p429001_5 p42900_27 p429004_5
Христо Тодев нагледно им показа как се прави брод в буйните води на предошлите потоци.
p1160490-1 p429008_3
p429009_1 p429010_2 p429011_0 p429012_4Нагоре

ЕКСПЕДИЦИЯ "ПО СЛЕДИТЕ НА ТРАКИТЕ – ИСТОРИЯ, ПТИЦИ, МИНЕРАЛИ, СКАЛНО КАТЕРЕНЕ И КОЛОЕЗДЕНЕ"

Институтът за изследване и прилагане на Паневритмията организира за децата от мрежата, техните учители и родители от 28 април до 6 май експедиция в Източните Родопи. Включиха се 172 деца на възраст от 5 до 17 год., 35 учители и 53 родители.

Град Плевен участва с Дом за деца „Детелина”, който е от пет години в мрежата, деца от детските градини: „Юнско въстание”, „Яница”, „Чучулига”, „Снежанка”, и Начално Училище „Патриарх Евтимий”.

Град Цар Калоян се включи с ученици от СОУ „Христо Ботев”, с който сме партньор от седем години;

Участваха още ученици от основните училища „Димитър Благоев”- гр.Велико Търново и „Г.С.Раковски”- гр.Варна. София се включи с деца от Частно Училище „Веда”. Участваха и ученици от различни училища в Габрово, Карнобат, София, Плевен и Варна.

Домакини бяха ученици от Димитровград към Основно Училище „Пенчо Славейков” и СОУ „Любен Каравелов”. Всеки участник в експедицията получи тениска с карта, на която са отбелязани обектите от трите маршрута.

dsc08818-1 p5010095-1dsc08642-1
img_1700-1 vav1-13-1 dsc01726-1
Спонсорът „Енгелхард” изцяло пое разходите
по експедицията за 10 деца, учителя и директора на Основно У-ще „Кирил и Методий” с. Бело поле, област Видин. Те печелят проект за извънкласна дейност към Министерството на образованието с нашата програмата „Здраве чрез движение сред природата”. Децата от това малко селце имаха възможност да се срещнат с връстници от мрежата, да се докоснат до многообразието на програмата и да се обогатят с преживявания за цял живот.

Гости на експедицията бяха:

- проф.Кайков от Национална спортна академия, който през последните осем години ръководи научните ни изследвания;

- специалистите от Национален Парк Рила, наши партньори в петте „Летни училища на планина”;

- дългогодишните ни партньори д-р по клинична психология Галина Кубратова и Надежда Юлзари от фондация „Психологическа подкрепа” от работния екип на „Мобилен център за работа с деца”. По време на експедицията специалистите консултираха учениците от Цар Калоян за снижаване на посттравматичния стрес след наводнението през миналата година. Подробности може да прочетете в дейностите на мобилния център.
profesora dsc08753-1 
С пристигането в Димитровград, изходен пункт на маршрутите, децата и учениците посетиха Планитариума и се запознаха с различни планети и съзвездия.

dsc05392-1 img_0033-1 S3700008-1
Експедицията получи поздравителен адрес от кмета на Димитровград- Стефан Димитров, в който се заявява подкрепата, увереността, че е намерен най-интересния, достъпен начин децата да опознаят природата, и удовлетвореност от работата със специалисти доказали компетентността и уменията си да работят с децата.Нагоре

Какво е новото? Нова е формата- експедиция. Защо в Източните Родопи?

picture_053-1 p4300151-1 dsc08625-1
Районът е богат на митология и история. Открити са следи от тракийски племена, римляни, византийци и кръстоносци. Развитата тук „Цивилизация на скалните хора“ - първите траки е една култура
в Родопите, която тепърва ще се проучва. По поречието на най-голямата и живописна река Арда, са открити хиляди паметници на тази древна култура – могили, скални светилища, долмени, пещери и крепости.

dsc01431-3 picture_035-1 dsc01166-1
Флората и фауната
на ИзточнитеРодопи се отличава с изключително разнообразие от редки и защитени дървесни видове, растения, птици, земноводни и бозайници.

dsc01298-1 picture_093-1 picture_128-1
Източните Родопи са богати и на природни феномени. Тук се откриват многобройни скални фигури с причудливи форми.

dsc07865-1 dsc05734-1 dsc00967-2
Източните Родопи се среща изключително многообразие от различни видове минерали: опал, редкият огнен опал, аметист, планински кристал и ахат.Нагоре

1.Маршрут: Вкаменената гора - Татул – Перперикон – Каменните гъби

В Родопите може да се види Вкаменената гора, която през 1970 г. е обявена за защитена природна забележителност. Предполага се, че това е било гора край терциерно море.

picture_034-1 dsc08895-1 dsc08727-1
П
реди 30 мил. години високата температура е овъглила цели дървета. Уникалното на Равенската гора е, че дърветата са прави. Подобен случай досега не е описан.

dsc05581-1 dsc05580-1 dscf5041-1

Децата обогатиха знанията си по история като разгледаха комплекса край село Татул- един от най-величествените мегалитни паметници по българските земи. Състои се от древно езическо светилище и средновековна крепост. На най-високо място на скалния връх е издълбан четириъгълен саркофаг- ориентиран на изток. Странично, в ниша с арковиден издялан в камъка свод, е вторият саркофаг. Към двата саркофага води изсечено в скалите тържествено стълбище.
dsc01153-1 dsc01124-1 dsc08736-1
Уникален е триметровият дялан направо в камъка свещен кладенец с малък квадратен отвор отгоре. Смята се, че светилището е от ХІІ в пр.н.е
. и е на самия Орфей.

dsc05607-1 dsc01589-1 dsc08742-1
Татул освен светилище за п
очитане на древните тракийски божества е бил и средище за наблюдение на изгрева и залеза на Слънцето.

dsc08746-1 img_0080-1 p4300161-1

Свещеният град на траките Перперикон, изцяло изсечен в скалите, е един от най-древните монументални мегалитни паметници. Той е обожествен от хората още през 5 хил. пр. Хр.в каменно-медната епоха. В къснобонзовата и ранножелязната епоха Перперикон се превръща във внушителен култов център. Към края на старата и първите векове на новата ера градът добива своя завършен вид.
dsc08910-1 dsc08765-1 dsc08777-7-5
Разпрострял се на огромна площ, тук могат да се видят останки от средновековна кула от крепостта на върха, Акропол, намиращ се под него Дворец – светилище, както северно и южно предградие.
dsc08922-2 dsc08913-1 dsc05683-1
dsc01613-1 dsc01661-1 dsc01662-1
Децата успяха да видят олтара на бог Дионис и амвона от единствената на Балканите раннохристиянска църква. Днес древната слава на Перперикон възкръсва при работата на археолозите
.

dsc08916-1 p4300171-19-12 p4300174-1

Много емоции предизвикаха Каменните гъби- резултат от интензивна подводна вулканична дейност. Оцветяването им се дължи на различни минерали. От действието на ерозията в продължение на хилядолетия се е оформила прекрасна композиция от неповторими форми и багри.
dsc01698-1 dsc08924-1 dsc08929-2Нагоре

2. Маршрут: Крепостта "Монек" – Скално катерене – Най-дългият въжен мост на Балканите

Водени от увлекателния разказ на Христо Тодев, който освен със скално катерене през последните години се занимава с проучване и изработване на карти за тракийски светилища в Родопите, децата имаха възможност по интересен начин да се запознаят с историята на една от най-добре запазените средновековни крепости в Източните Родопи- Монек.

p4290025-1 dsc05461-1 p1100195-1
Тя
е най-високо разположената и една от най-големи крепости в този район. Построена е през XIIXIII век и е била отправна точка за повечето кръстоносни походи от епохата на византийското господство. Крепостта е имала голямо стратегическо значение, защото е пазела прохода Железни врата и подстъпите към средновековния град, намиращ се в днешния град Кърджали.

p1090986-1 dsc05476-1 p4290037-1

Край стените на крепостта Монек експедицията предостави ново преживяване чрез скалното катерене.

p1100132-1 p1100206-1 p1100144-1
p1100299-1 p1100334-1 p1100302-1
dsc01450-1 dsc08830-1 dsc08660-1
Изпитанието да преодолееш страховете си, да докажеш на какво си способен, да имаш лично постижение беше провокация за 90% от участниците в експедицията.

img_0138-1 img_0145 img_0149-1
img_2790-24-1 dsc08825-1 p1100110-1
Алпинистите бяха изненадани от желанието и категоричността на голяма част деца от детската градина да изкачат скалата.

img_2785-1 p4290066-1 img_3459-28-1
Те бяха водени от своите учителки и родители, които първи поеха предизвикателството.

p1100104-5 p1100127-1 p1100315-1
Скалното катерене се оказа важно и за учениците от Цар Калоян. То бе част от консултирането с цел превенция, което осигуряваме за децата от мрежата. 

p1100170-1 picture_184-1 dsc08833-1
Изпитание за всички участници в експедицията се оказа слизането от крепостта Монек. Дивата природа и величествените скали внесоха нови емоции, преживявания и възможности за справяне- истинско предизвикателство по пътя към най-дългия въжен мост на Балканите.
dsc01444-1 dsc05534-1 p4290116-1
dsc01541-1 dsc05545-1 p1100271-2Нагоре

3. Маршрут: Природо - защитен Център "Източни Родопи" в Маджарово – Кромлеха

Създаването на Природо-защитен център Източни Родопи - Маджарово е част от програма за опазване на единствената за България колония на белоглави лешояди. Центърът е изграден за да съхрани биологичното разнообразие в района.

dscf4824-1 dsc01206-1 dsc01224-1
Посещението на центъра позволи на децата и учениците да влязат в нова роля на изследователи и откриватели. Тук те срещнаха най-добрите иноватори сред природозащитниците.

dsc01726-1 dscf4760-1 dscf4763-1
За пръв път наблюдаваха музейна експозиция, която е събрала интерактивните образователни модели при поднасяне на информацията за белоглавия, египетски и брадат лешояд, скалния и царски орел, черния щъркел и защо те са защитени птици. Запознаха се с минералното разнообразие в района и по бреговете на р.Арда.

p5010005-1 dsc01236-1 dsc01251-1

В гората до Центъра по-малките успяха да научат как се е развила тя, които са нейните обитатели и да чуят различни птици.

dsc08858-1 p5010043-1 p5010044-1

В сърцето на вулкана всеки можеше да наблюдава гнездата на белоглави лешояди и грижата за техните малки. 
p5010011-1 p5010097-1 dsc08847-1
Най –големите ученици посетиха мястото за наблюдение, за да видят по-отблизо кацналите по близките скали птици.

dsc01729-1_01 dsc01736 dsc01750-1

След това всички се насочиха към река Арда в търсене на находки. Децата са в нова роля. Те вече са не само изследователи и откриватели, но и търсачи на находки.

dsc01777-1 p5010014-1 p5010012-1
С помощта на Орнитолога Марин Куртев от Центъра, се организира изложба – експозиция от намерените находки. Децата имаха възможност не само да покажат многообразните си колекции, но и по интересен и достъпен начин да се научат да разпознават различните минерали и да разберат ценността им.
dsc08859-1 p5010032-1 dscf4827-1
Най- уникалните късове аметист, планински кристал, опал и ахат бяха наградени. Награди получиха дори учители и родители.

dsc08863-1 dsc08864-1 dsc08867-1

След това се насочихме към Кромлеха. Тук децата от детската градина и учениците, като изследователи, можаха да видят единствения орфеически култов паметник от ранножелязната епоха в Източна Европа.Той представлява каменен кръг, използван за древни религиозни свещенодействия.

 dsc01306-1 dsc01784-1 dsc08887-1

dsc08633-1 p5010075-1 dsc08881-1
Всички имаха възможност да разпознаят защитени растителни видове като родопското лале и различни орхидеи. Удоволствие е да се наблюдават цъфналите орхидеи.

 dsc05809-1 dsc05847-1 picture_225-2

Тръпката да търсят минерали съпровождаше децата дори и тук на Кромлеха.

 dsc01363-1 dsc01378-1 img_3406-1

Големите ученици успяха да видят и Скалните ниши край с.Долно Черковище, които са най-многобройната група по долината на р. Арда от VI до към I в. пр. Хр. Оставени са от тракийските одриски племена. Тук се намира и тракийско светилище, подобно на свързаното с Орфей край с.Татул, което се е използвало за наблюдение и защита на цялата долина.
dsc01832-1 dsc01856-1 dsc01828-1Нагоре

Паневритмия

dsc05830-1 dsc05549-1 s3700148-1
Децата не пропуснаха да преживеят удоволствието да играят Паневритмия в Кромлеха, край най-дългия въжения мост на Балканите, до крепостта Монек, под скалните тракийски ниши и дори във влака.
img_0135-1 dsc01872-1 img_3411-1Нагоре

Споделени впечатления

Шестгодишните деца от Плевен:

dsc08891-1 dsc08724-1 dsc08722

Антонина:”Научих, че високото не е опасно и не трябва да се страхувам. Реката с минералите ми хареса. Никога не бях чувала за минерали.”

Светлин:”Хареса ми вкамененото дърво от Вулкана. Видях лешояд в гнездо през една тръба. Имало и черен лешояд.”

Цветан:”Научих за камъчетата и птиците. Видях „дървена жаба”.

Интересни са впечатленията на родители, участвали в експедицията:

p4290090-1 img_0049-1 p4290100-1

Калиопа Кинова, определя себе си като щастлива майка и споделя: ”Участвах с 5 годишния си син в експедиция "По следите на траките". Съприкосновението със зеленината и спокойствието на природата оставиха трайна следа във всички нас. Организацията беше невероятна. Времето беше изцяло запълнено с преживявания и емоции. За тези няколко дни получихме много информация, знания и впечатления. Изключително възпитателно беше събирането на хвърлените от неразумни хора отпадъци сред природата. От тази експедиция всички се върнахме по-богати емоционално, по-горди и по-уверени в себе си, по- добри от досега с природата и по- щастливи от запознанствата и срещи с нови приятели.

Уейн Фултън- родител от ЮАР:” Хареса ми, че цялото семейство можем да изживеем емоцията от експедицията.”
p1100281-1 p1090978-1 dsc08716-1Нагоре

Антоанета Янкова- организатор на експедицията:

„Доволни сме от резултатите на експедицията. Затова сме изключително благодарни за финансовата подкрепа на ENGELHARD ARZNEIMITTEL- спонсор на програмата, защото направи възможно реализирането на експедицията. Всичко, което си поставихме, като цели, беше постигнато.

1.Децата от мрежата, техните учители и родители имаха възможността да обогатят своите знания и представи. Още веднъж се потвърди, че осигуряването на преживяване с положителни емоции позволява наученото да се превърне в трайно знание. Разбира се това е възможно с подкрепата на значими възрастни, които обичат своята професия и най-вече обичат природата.

dsc08915-1 picture_074-1-1 dsc01641-20-1
2.Потапянето в красотата на природата създаде трайни усещания за спокойствие и хармония. Докосването до тази красота е свързано с разбирането за нейното опазване. Това е пътя за ефективно екологично възпитание.
dsc01393-1 p1100280-1 dscf4999-1
3.За да достигнат до набелязаните обекти в експедицията, децата трябваше да преодоляват различни трудности. Това е естествения начин за познаване на самия себе си.
Катеренето в реална среда осигурява точното усещане за възможностите на всеки.

Така се заработи сложният комплекс от желание, увереност, можене, сигурност с подкрепа на значими възрастни.

p4290080-1 p4290010-1 img_1704-1
С активирането на самозащитните реакции, с преодоляването на страховете, с тренирането на умения за справяне детето има шанс да съгради модел, който да може да проектира в ежедневието си. Всички участници в скалното катерене получиха за награда специална тениска.

dsc01552-2 dsc01562-2 dsc01556-2

4.Изключително важно за експедицията бе участието на родителите. Съзнателно се създаваха условия родителят да съпреживее емоциите на детето си и да види поведението му в конкретна ситуация. По естествен начин да отрегулира собствените страховете и тези за детето си. Да погледне емоционалния свят на детето чрез опита на професионалиста педагог или психолог. Това задълбочава доверието между родители и учители.

dsc08909-1 s3700016-1 p4290105-1
5.За първи път се експериментира професионално консултиране сред природата. Защото природата е естествена среда за детето. Там то се чувства спокойно и общуването е естествено. С това ние още веднъж доказахме отговорността и ангажираността за децата, с които работим.”Нагоре

Посланието на участниците в експедицията

Г-н Кмете, приятели от слънчевия и зелен Димитровград,
Преди пет дни Институтът за изследване и прилагане на Паневритмията ни събра във Вашия усмихнат и раззеленен град от всички краища на България, както и от чужбина. Невероятно изненадани и очаровани останахме от многото алеи, излъчващи спокойствие и отмора, от отлично подредените и поддържани паркове, изпълнени с добри и усмихнати хора, както и от многобройните пъстри, детски площадки, огласяни от весела гълчава.
Скъпи приятели от Димитровград, Вие притежавате една от най-големите ценности – ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО на Планетата. Заради Вас, заради нас и заради нашите деца – ЗАПАЗЕТЕ ГО!

С поздрави от всички приятели от: Плевен, Бело поле(Видинско), Варна, София, Габрово, ЮАР

01.05.2008г., Димитровград

Г-жа Янкова поднесе посланието на кмета и обяви, че с 260 гласа от 9 града на страната, участниците в експедицията, номинират Стефан Димитров за кмет на най-чистия и красив град- градина.

   
   
   


Нагоре

Изложби в плевенските детски градини "Яница", "Юнско въстание" и "Снежанка", и димитровградското училище "П.Славейков"

Живеем в забързано време. Децата ни растат бързо и неусетно. Все по-малко време ни остава да бъдем заедно цялото семейство, да играем, да се смеем, да вършим нещо заедно. Много ценна беше за нас възможността да се включим в експедицията "По стъпките на траките". Сред красотата на Източните Родопи бяхме свидетели на вълнението на децата ни и техните нови приятели. Тук споделихме с децата си положителните емоции от скалното катерене, обогатихме знанията си за птиците, за историческите паметници, а търсенето на минерали ни даде възможност да влезем в ролята на Индиана Джоунс. Искам да изкажа благодарност на Тони Янкова за нейното отношение и внимание, което обръщаше на всяко дете от групата, за прекрасната организация, за възможността ни да се срещнем с различни природозащитници и алпинисти, които станаха наши приятели, за това ,че провокираше децата ни да се включат в различни мероприятия и да получат заслежени награди. Дните определени за експедицията минаха неусетно. Тръгнахме си обратно към Плевен доволни, че бяхме заедно с децата си по цял ден, с минерали и снимки, от които напрамихме изложба в детската градина, с положителни емоции и нови приятели. сем. Цончеви, родители от ЦДГ Яница

   
   
   
   


Нагоре

В „Деня на Земята” до Момина скала

60 ученици от ОУ”П.Славейков” и СОУ”Л. Каравелов” в Димитровград, заедно с над 30 родители отбелязаха „Деня на Земята”, като посетиха нови райони от Източни Родопи. За повечето ученици това е шестата експедиция. За първи път се включиха 14 първокласници. Голяма част от тях с различна продължителност са участвали в обучението в детската градина. Физическите им възможности вече позволяват дейностите сред природата. Приятно ни изненадаха родителите им. С подкрепата на класната те много бързо се ориентираха в методиката ни на работа с децата и активно участват във всички дейности.
Преминаването през най-дългия на Балканите въжен мост (233м) беше изпитание за деца и родители. Това съзнателно е търсено, защото чрез много положителни емоции детето може да тренира уменията си за справяне в реални ситуации. Така то изгражда трайна мотивация за справяне, която е пряко свързана с овладяването с учебния материал.
Сред красивата природа е мястото за звучене на песента „Знамето ни е трицветно” и е възможност първокласниците да покажат наученото в часовете по музика.
Сред уханието и зеленината на ново-разлистената гора децата намериха няколко големи широкоопашати костенурки и защитеното родопско лале.
Христо Тодев, който е посетил над 200 места със скални ниши в Източни Родопи, показа на децата тези в района на „Читкая”(лисичи камък). Скалните ниши, с размер до 70 см, са на височина 50 м от земята и на 6 м от горния край на скалата. Защитени са от атмосферните условия със специално оформена козирка. Съществуват много теории за предназначението на нишите, но е сигурно, че те още пазят своите тайни, защото досега не са изследвани.
Децата видяха останките от крепост и три каменни конуса. В техните покрайнини намериха скални вкаменености от миди и животни, тъй като това място преди хиляди години е било дъно на море.
Наш партньор в експедицията този път беше алпийския клуб „Хеброс-99”- Димитровград. Алпинистите с много внимание и професионализъм откликнаха на желанието на децата да изпробват своите умения при скалното спускане. Бяха изненадани, че 40 деца, не се поколебаха да опитат, последвани от родители и учители. Това е естествен резултат от няколко-годишна работа, при която с подкрепата на възрастните децата преодоляват своите страхове, развиват устойчивост в поведението и имат постижения.
В същото време първокласниците не пропуснаха възможността да използват естествено-зелените декори за сцената. От нетърпение да дочакат своя ред всички запяха заедно. Имаха и възможност да тренират уменията си за разрешаване на конфликти.
Децата намериха огнен опал- „камъка на щастието”, прозрачен ахат, коралови образования, леопардов яспис, черен и жълт опал. Най-ценните находки бяха наградени от спонсора на програмата фирма Енгелхард. Не пропуснахме и родителите.
За пореден път се потвърди, че обучение по паневритмия внася разнообразие в учебната работа. Отново родителите показаха, че са готови на сътрудничество и споделят потребност от срещи със специалисти по проблемите в детското развитие.

Нагоре

Дейности в Помощното училище - Димитровград в заниманията по Паневритмия

През есента наблюдаваме пъстрата премяна на различните дървета и храсти и назоваваме цветовете. Събираме листа клонки и плодове. От листата се нареждат пейзажи и цветя и др. Картини в часовете по домашен бит и техника. От жълъди, шишарки, кестени и др. Изготвяме фигури на животни, хора ,влечуги и птици. При подбирането на природните дарове, развивайки своята фантазия, децата не само осмислят естетическата им стойност, но и сътворяват ценности. Така наученото в час и откритото сред природата го изразяват и претворяват посредством въображението и уменията си.
През ранната пролет посетихме терариума за екзотични животни, за да се запознаем на живо с един далечен свят. Да научим с какво се хранят животните и как да се грижим за тях. След това в парка наблюдавахме птиците и избирахме място за къщичките им.
Направихме занимание за движение по маркировка. С това се активират и развиват сетивата, мускулите, паметта, мисленето и волята. Броенето на крачки е по-приятно от броенето в час. Извършването на съвместни двигателни, словесни и мисловни дейности в ритъм е надеждно средство за укрепване на волята. Дори и проблемните деца, тук се включват активно в групата.
Движението по жив ориентир при децата с нарушена координация и неустойчива посока се коригираха като се поддържаше вниманието им. По обяд, по сянката те намериха посоките на света и се направи слънчев часовник.
Природата крие опасности и изненади. Трябва да бъдем предвидливи и подготвени, за да оцелеем при екстремни ситуации и да се радваме на щастлив край.
Катеренето и работата на високо трябва винаги да бъде обезопасено. Необходими са умения и организация за оказване на първа помощ. Нужно е разпределяне дейностите при построяването на палатката.
Чрез нашето присъствие ние оживихме природата, а чрез Паневритмията ние я изживяваме.

Нагоре

13 май 2006. Експедиция до Шарапаните под връх Аида

На 13 май 2006г. 60 ученика от две училища в Димитровград и родители реализираха последната за учебната година експедиция като проучиха минералните и златни находища под връх Аида с минеролога Иман Митев и птичето-разнообразие с орнитолога Николай Терзиев от БДЗП.
Иван Митев наскоро се завърна от Германия, където по покана на учени –минеролози посети града на скъпоценните камъни - Идар-оберщайн, като признание на неговите усилия за формирането на опорните точки на общата култура на учениците от цялата страна за устойчивото развитие на планетата.
Децата се изкачиха на Шарапаните под връх Аида, където е била границата на съжителство между двете тракийски племена бесите и одрисите. Те са имали много езически култове и ритуали. Общото между тях е обожествяването на небето и земята. Свързването им те изразявали в каменните корита, които са изсечени в цялата област.
Иван Митев разказа как от Шарапаните под връх Аида се вижда крепостта Драгойна в подножието на голямото тракийско селища Пулпудева (днешен Пловдив) и тракийската крепост Малки Хисар край с.Козлец. От нея има пряка видимост към крепостта Перперикон, от която може да се види крепостта на връх Монек над с.Широко поле. От нея се вижда тракийската крепост над язовир "Студен кладенец", а оттам - тракийската крепост в Маджарово. От нея се вижда крепостта на връх Света Марина край с. Вълче поле, която е в пряка връзка с крепостта "Ускудала" – днешен Одрин.
Траките са палели огньове и чрез оцветяване на пушека с минерали са предавали съобщения за 30 минути от Цариград до Пулпудева.
След пътуването във времето учениците посетиха златните рудници на връх Аида, където е било едно от най-голямото златно находище в света – 400гр. злато на тон скала и достигнаха до санирания рудник Чала, един от полиметалните находища в Спахиевското рудно поле. В неговите околности децата намериха прекрасни образци на галенит, сфалерит, вавелит, аметист, ковелин, брашантит, борнит, халкоперит, марказит, след което продължиха със запознаването с различни билки.
С орнитолога Николай Терзиев децата видяха сива овесарка, черен кос, чуха авлигата и разпознаха осояда и още няколко редки видове птици характерни за този район.
Откривателите на най-редките находки получиха награда ключодържател със сърце от арагонит - камък от далечен Непал.
За активно участие в изследователската дейност БДЗП награди ОУ "Кл.Охридски" и СОУ "Л. Каравелов" с "Наръчник за натура 2000 - България", в който са маркирани зоните за опазване и развитие на защитените видове за включването ни в ЕС.Нагоре

15 Април 2006. "Ученици по паневритмия се докоснаха до необятните съкровища на България" е заглавието на статия във в-к "Тракия ХХІ век" - Димитровград

70 ученици от три училища на Димитровград заедно с родители се включиха в първата за тази пролет експедиция от програмата с обучение по паневритмия.
Те посетиха тракийското светилище в скалите край с.Долно Челковище. Научиха как при съзряването си младите траки се спускат по скалите и правят скални ниши, в които оставят дарове за боговете. Заедно с двойка черни щъркели, скални люстовици и керкенези видяха светилище използвано за наблюдение и защита на цялата долина, подобно на свързаното с Орфей край с.Татул.
Край с. Долни Главанак децата намериха застрашената от изчезване шипоопашата костенурка, дървесна жаба и тракийското лале също защитен вид. Малките изследователи посетиха каменния кръг - "Кромлех", който е национален паметник на културата от 2001г. Той е единствения орфеически култов паметник от ранножелязната епоха в Източна Европа, който се е използвал и като календар. Подобен на мащабния "Стоунхендж" във Великобритания.
Природозащитния център Маджарово изненада изследователите с нова експозиция, която дава възможност да се чуят песните на различни птици, да се проследи хранителната верига и да се видят различните защитени растителни видове в района на Източни Родопи. Всяко дете получи номера на природозащитния телефон.
Накрая река Арда дари любознателните със съкровища от редки минерали донесени от незнайни места. Специалистите от Центъра оцениха най-чистия ахат, най-красивия аметист, най- големият опал, най-скъпоцения планински кристал и връчиха за награди книгите "Царския орел - Властелина на бурите" и "Защитени територии в района на Източни Родопи", и професионалното списание "Птиците".


Нагоре

29 октомври 2005. Експедиция до Момина скала, Кърджали

155 ученици и родители от СОУ "Любен Каравелов", ОУ "Климент Охридски", СОУ "Васил Левски" и Помощното училище от Димитровград и СОУ "Васил Левски" Хасково участваха в търсенето на огнен опал – "камъка на щастието" - в района на Момина скала, край Кърджали, водени минеролога Иван Митев. Преминахме по най-дългия въжен мост в България- дълъг 233м. По близките възвишения децата намериха запазени от векове коралови образования в скалите, розов, жълто-черен, червен и пъстър корал и опсидиян (вулканично стъкло), минералите халцидон и жълт, леопардов, пъстър и  пейзажен яспис. Успяхме да видим и камъка на Гьоте, наподобяващ сълзи. П. Баланова от Хасково и Н. Вучева от ОУ"Кл.Охридски", Димитровград намериха чисти късове от огнен опал. 20 млади изследователи открили най-ценните находки получиха "Енциклопедия на лечебните минерали от А до Я" с автограф от автора - Иван Митев. Наградите са осигурени от спонсора на програмата.Нагоре

23 Април 2005. Посещение на "Природозащитен Център Източни Родопи - Маджарово"

45 ученици и родители от ОУ "Кл.Охридски", СОУ "В.Левски" и Помощното училище в Димитровград участваха в експедицията до Маджарово. Те се запознаха със защитените птици, костенурката, видрата, черния щъркел, скалния орел и египетския, брадатия и белоглавия лешояд. Научиха за равновесието и разбирателството в природата. Децата видяха храненето на малките лешояди и любовния танц на двойка черни щъркели. Включиха се в почистването на гората. По бреговете на река Арда учениците потърсиха своите находки от минерали - ахат, жълт и зелен опал, червен и жълт яспис. Голямата награда за цялостна колекция от планински кристал получи И. Дончев от ОУ "Кл.Охридски". Две първи награди получиха В.Кьосева за голям къс с аметист от ОУ "Кл.Охридски" и А.Емилов за рядко срещания черен опал от СОУ "В.Левски". Всички деца за почистването на гората получиха шапка от Министерството на околната среда и водите с надпис: Да променим поведението си сред природата! Информация за експедициите е поместена във в-к "Ориент Експрес" от 4 и 11.05.2005.

Нагоре

16 Април 2005. Посещение на "Природозащитен Център Източни Родопи - Маджарово"

95 ученици и родители от СОУ "Любен Каравелов", Димитровград, участваха в експедиция до Маджарово.  Посрещнаха ни 9-те белоглави лешояда, които се топлеха на слънчевите лъчи след студовете. Специалисти от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ ни запознаха с Природозащитния център. Малките ученици се научиха как да различават птичите песни в гората и малките камъчета по брега на реката и наблюдаваха лешоядите и царския орел. Големите ученици направиха експедиция в планината в търсене на аметистови находища. По пътя те наблюдаваха гнездата и полета на птиците и изучаваха природата и река Арда. Специалистите от Центъра направиха селекция на намереното. Те номинираха 10 деца с изключителни находки, от които класираха на първо място  И.Митков от 4 клас - намерил  огромен къс на планински кристал примесен от аметист. Той получи за награда най-новия брой от списание "Птиците" и покана да стане член на БДЗП. Поощрителна награда получи първокласника Д. Георгиев за своят камък със златни нишки.

Нагоре

Октомври 2004. Експедиция до Перперикон

84 ученици и родители от Димитровград посетиха Историческия музей в Кърджали и древния Перперикон. За повечето деца това беше първото изкачване на възвишение, но големите скали и вълшебството, което излъчва това място било във владение на много царе и владетели привличаше всички. Интересната лекция изнесе представител на Историческия музей. Бяхме впечатлени от ритуалите на последователите на бог Дионис и на Орфеизма, множеството саркофази,  осигуряването и отвеждането на водата от крепостта, рисунката на богинята помагала при големите предсказания, оцелялата мозайка от пода на християнската крепост и крепостна стена. Посетихме и река Перперешка, известна със златоносните си води, в която имаше късчета червен яспис, планински кристал, опушен кварц, зелен малахит. Информация за експедицията е публикувана във в-к "Ориент Експрес" от 3.11.2004.

Нагоре

Април 2004. Посещение на "Природозащитен Център Източни Родопи- Маджарово"

36 ученици-изследователи от Димитровград посетиха Природозащитния център в Маджарово по повод деня на Земята. Благовеста Василева ни разказа за растенията, птиците и минералите на територията на Западни Родопи. Видяхме два от четирите вида лешояди: белоглавият, наричан още санитарят на природата и египетският, най-малкият от този вид. Видяхме шипобедрена  костенурка, събудила се през пролетта. Орнитологът Стойчо Стойчев ни научи как можем да различим различните пойни птици. Чухме чинката, коса, горската зидарка, червеношийката, планинския певец, големия синигер. Видяхме черешарката да храни малкото си, къщичките на прилепите и сойката - лесовъд. Маджарово е в кратер на застинал вулкан край бреговете на река Арда, затова намерихме полускъпоценни камъни: аметист,ахат, планински кристал, опал, яспис - оранжев, жълт, кафяв и червен. Разиграхме природозащитна игра "Хранителната верига" с ученици от Маджарово. Информация за експедицията е публикувана във в-к "Ориент Експрес" от 28.04.2004 и в-к "Тракия ХХІ век" бр.16 от 21.04.2004.

Нагоре

Април 2003. Посещение на "Център за рехабилитация и размножаване на редки видове" на сдружение "Зелени Балкани", Стара Загора

30 ученици от Димитровград посетиха лечебницата за птици и видяха над 10 вида птици, които се лекуваха. Имаше пеликани с крила - пълни със съчми, които повече няма да могат да летят поради намесата на човека в природата. Посетихме Конна база - Стара Загора. 

Нагоре

Ноември 2002. Експедиция до Широко поле

35 ученици от Димитровград посетиха местността Широко поле. С минеролога Иван Митев открихме следи от дъното на море - морски охлюви и миди върху скалите и коралови образования. Наблюдавахме "работа в екип" на гъсеници - хванати една за друга те се доверяваха на водача да избере пътя до мястото, където ще завият пашкул и ще презимуват.

  

Нагоре

Panevritmiyabg.org © 2021