Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Institut für Erforschung und Anwendung der PaneurhythmieОктомври 2012 УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ НА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” В ПЛЕВЕН

На 27 октомври 2012г. по покана на РИО на МОМН гр.Плевен, като неправителствена организация, която предлага допълнителна образователна услуга в детските градини на Плевен, взехме участие в работния семинар на регионалния фестивал на Националната мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот (NELLII).

В Областния съвет бяха представени дейности на „Учене през целия живот” в Северозападния регион- Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Институтът се включи с „„ЗДРАВЕ ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА”- ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ”. Презентацията можете да видите ТУК.

След семинара в секцията „Гимнастика за здраве” учители от ЦДГ№2 „Юнско въстание”, сътрудници на Института, заедно със своите колеги от ОДЗ№19 „Яница” представиха на гражданите възможностите на програмата „Здраве чрез движение сред природата”.

Всички присъстващи изиграха първите 10 упражнения на Паневритмията и се забавляваха в забавните игри и състезания.

Малките участници получиха Сертификат за участието във Фестивала.

Август 2012 ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРАПИЯТА С ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

Група „Здраве” премести международната конференция „Изкуството- източник на здраве” във Варна

На 23 август 20012г. участници от 2-та международната конференция „Изкуството-източник на здраве”, която се провежда в Обзор, гостуваха на група „Здраве” от Варна. Конференцията се организира от Източно- европейската асоциация по арт-терапия, която се ръководи от проф.,д.ф.н,к.пс.н Владимир Никитин. Той е завеждащ Катедра по философска антропология и арт-терапия в Института по психология и педагогика в Москва. На срещата  присъстваха още: проф., д.п.н. Нели Бояджиева- от Катедрата по „Социална педагогика и социални дейности” на СУ „Св.Кл.Охридски” в България, официален регионален представител за България на Източно-европейската асоциалиця по Арттерапия и член организационния комитет на Конференцията; проф., д.пс.н. Витас Гудонис Витаутас от Катедрата „Социална педагогика” в Шауляйския университет в Литва, академик в Академията на педагогическите и социални науки на Русия; проф., д.пс.н. Игор Вачков от Московския градски психолого- педагогически университет, приказкотерапевт; доц. д-р Светлана Вачкова - зам. ректор на Московския градски педагогически университет; доц. д-р Наталия Матвееева - ректор на Института по психология и педагогика, Москва; доц. д-р Неьоле Бражене от Литва; Татяна Веремеенко - художник-дизайнер и библиотекар от Николаев, Украйна; Янина Ковалчук- регионален представител на Асоциацията за Украйна; Елена Двойченко- практикуващ психолог- член на Арт-терапевтичната асоциация в Киев, художник- дизайнер от Донецк, Украйна.

 

Д-р Антоанета Янкова запозна гостите с възможностите на Паневритмията от гледна точка на Арт-терапията и с дейността на Института за изследване и прилагане на Паневритмията.

Вече осем години група „Здраве” се ръководи от инж. Красимира Ламбова. Тя представи работата на групата. Голяма част от участниците в група „Здраве” са на възраст около 6о- 75 години. По методиката на обучение през зимата заниманията са по един път седмично, а от пролетта до есента- по три пъти седмично сред природата. Бяха демонстрирани първите десет упражнения от Паневритмията.

На срещата за първи път бяха изнесени резултатите от продължителното практикуване на Паневритмия и въздействието й върху здравето. Осем жени споделиха тежкото състояние и сериозни си здравословни проблеми, с които са постъпили в групата, както и настъпилата промяна, потвърдена от становищата на лекуващите ги лекари, в резултат от различната степен на усвояване на Паневритмията. Продължителността на терапията при различните случаи, включващи физически заболявания и тежки емоционални преживявания, е от 2 до 8 години. Обсъжданото терапевтично въздействие на Паневритмията е в резултат от ежегодна десетмесечна работа за овладяване и усъвършенстване на системата. Средният срок за усвояване на системата Паневритмия е 4 години. Предстои публикуването на тези резултати.

Д-р Янкова отговори на множеството въпроси на учените и обеща на следващата конференция на Източно- европейската асоциация по арт-терапия учителите от Института да споделят резултатите от прилагането на Паневритмията в училищата и детските градини. Част от срещата можете да видите тук:

Юни 2012г. Втори модул на „ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"

На 12.06.2012 г. ЦДГ № 85 „Родина”, гр. София се проведе вторият модул на съвместния проект „Децата – приятели на планината” между Дирекцията на Природен Парк „Витоша” и Програмата „Здраве чрез движение сред природата” на „Института за изследване и прилагане на Паневритмията.

Този път участваха 106 деца, обособени по възрастов признак в четири групи. Към всяка от подгрупите имаше по един планински водач и по двама планински аниматори, които осигуряваха успешното придвижване по маршрута София – Посетителски център „Дендрариума” – Природен пакт Витоша и обратно.

Програмата включваше: преход за опознаване на „Дендрариума”; алпийски способи за преодоляване на препятствия и безопасно пребиваване в планината – алпийски тролей над Планинишка река, катерене по стена, разпъване на палатка, ориентиране и др.; посещение на Музея на Совата, Музея на мечката и Музея на водното конче. Дейностите бяха съобразени с възрастовите особености на децата, включени бяха отново много игри.

Май 2012- „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”- Детски празник в Плевен

На 12 май 2012 година, световният ден на предизвикателството, в Градската градина  на град Плевен се проведе за седми път станалият вече традиция Общоградски празник на децата, обучаващи се по Програма „Здраве, чрез движение сред природата” под надслов „ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПРИРОДА”. Участници в празника бяха 120 децата от: ОДЗ № 7 „Снежанка”, ЦДГ „Юнско въстание”, ОДЗ № 19 „Яница”, децата от Дом „Детелина” и НУ „Отец Паисий”, и техните родители. И тази година Община Плевен финансово осигури инициативата.

Празникът бе открит от Диана Въткова, старши учител в ЦДГ „Юнско въстание” с приветствие от г-жа Таня Митранова –ПК „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен, в присъствието и на още двама представители на общинската администрация.

Празникът премина под мотото “Здраве, движение, природа”.

Силната мотивация за празник и желанието да се включат в забавните и интересни игри, както родители, така и деца, накараха слънцето да заеме мястото на дъждовните облаци, да се приберат разноцветните чадъри и дъждобрани и празникът да започне.

На поляната се събраха приятели, които са заедно не само в Плевен, но и на синьото училище, на Рила и на Родопите.

Активността на всички родители беше голяма, те споделиха празника със своите деца и бяха съпричастни към емоциите им и настроението им. Част от тях можете да видите ТУК.

 

Участваха във всички игри с голямо желание и накрая оставиха поляната чиста, помагайки на своите деца.

Клоунът Коко забавляваше всички присъстващи и внасяше допълнителни емоции и смях.

Победител в състезателните игри в крайна сметка беше приятелството, а емблема на празника – щастливата слънчева усмивка на деца и родители.

И тъй като детската веселба съвпадна с националната кампания за почистване на България, нашия принос към нея е – възпитаване у децата обич към природата и грижа към нейното опазване, като човека е част от нея. С чистите си мисли, чисти сърца и емоции се присъединихме към тази инициатива, защото смятаме, че изграждаме у децата с тази програма умения да се пази природата чиста не само един ден, а през цялата година. Това го доказваме както в детските градини и училищата, така и по време на лагерите и експедициите, които провеждаме съвместно с деца и родители.

Ноември 2011г. Празник "ДЕЦАТА – ПРИЯТЕЛИ НА ПЛАНИНАТА"

На 30.11.2011г. децата от подготвителните групи на ЦДГ № 85 „Родина”, гр. София, имаха възможност да се потопят в чудния свят на животните, израстването на огромни дървета от малката семчица, омайната красота на цветята и билките, пъстрите багри върху крилцата на пеперудите, многообразието на насекомите, не рядко страшната красота на земноводните и влечугите, игривостта на рибките… по време на специално подготвения за тях Празник под надслов „Децата – приятели на планината”.

Организатори бяха Дирекцията на Природен парк „Витоша” и Програмата „Здраве чрез движение сред природата” на Института за изследване и прилагане на паневритмия.

Малките участници от детската градина, работещи по Програмата поздравиха приятелите си и гостите с изпълнение на Първия цикъл от упражненията по паневритмията и споделиха някои от преживяванията си от „Лятното училище в Рила 2011”.

След това гостите от Парка- Нели Дончева и Зорница Стратиева, по достъпен и увлекателен начин запознаха децата защо са необходими държавните и природни паркове, защитените местности и територии, резерватите…
10521077108810861087_dsc03176 10521077108810861087_dsc03184 10521077108810861087_dsc03192
Децата имаха възможност да видят поници на явор, дъб, бяла мура и кестен, както и да чуят и видят някои от начините за определяне възрастта на дърветата, да разберат как се появяват горите. Чрез увлекателна мултимедийна презентация специалистите от ДПП „Витоша” им разказаха интересни подробности от живота: на кафявата мечка, елена лопатар и благородния елен, муфлона, златката, белката, вълка; на птици като ушатата сова, чучулигата, ястреба, мишелова, боровия синигер и големия пъстър кълвач; на риби като балканската пъстърва и сивена; на насекоми като големия или буковия сечко, червената горска мравка и да се насладят на невероятните багри на много пеперуди.

10521077108810861087_dsc03140 10521077108810861087_dsc03149 10521077108810861087_dsc03166
Чрез участието си в интерактивните игри „Представи животното” и „Викторина”, децата си заслужиха много награди, осигурени от организаторите.

По традиция експертите от Дирекцията на Природен парк Витоша поднесоха на децата обучителни и нагледни материали, които да послужат при опознаването на обитателите, живеещи в планината.

За всички участници Празникът бе началото на едно ново сътрудничество, изпълнено не само с игри и веселие, но и с много нови знания и отговорности.

Май 2011-"ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!"- Детски празник Плевен

На 14.05.2011г. в рамките на тържествата на град Плевен за шести пореден път се проведе Общоградския празник за децата от програмата „Здраве чрез движение сред природата” и техните родители.

Мотото „ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ!” събра близо 200 деца от ЦДГ”Юнско въстание”, ОДЗ”Снежанка”, ОДЗ”Яница”, НУ”Отец Паисий”, НУ”П.Евтимий”, ДОВДЛРГ ”Детелина”- от Плевен, ПУИ ”Асен Киселинчев” от Долни Дъбник с техните учители и родители.

pict2977-1 pict2988-1 pict3000-1 
На Празника присъстваха зам.кмета Николай Якимов, Минко Минков- Директор „Дирекция сигурност”, Рени Кръстева- началник отдел „Образование”, Таня Митранова- експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен. Г-н Якимов поздрави участниците в празника. Община Плевен заедно с Института осигуриха тениски за всички участници.

Диана Въткова-координатор по програмата за гр.Плевен, се обърна към всички участници: „Днешният ден освен ,че е обявен за „Национален ден на спорта” той е „Ден за почистване на всички Национални паркове”, нека да внесем своя принос за опазване на природата, като оставим Градината чиста за децата, които ще играят на нея след нас. Днешният ден е обявен за „Ден на предизвикателството”, затова предизвикваме събуждането на детето у всички родители и тяхното активно включване в емоциите и игрите на Празника.”

img_7460-1 img_7483-1 img_7474-1 
Програмата включваше демонстрация на научените упражнения от Паневритмията, много състезателни и забавни игри с децата и техните родители, както и традиционното „Дунавско хоро”. 
img_7502-1 img_5581-1 pict3017-1 
img_7509-1 pict3011-1 img_7493-1
Накрая всички присъстващи запяха „Моя страна, моя България”.

img_7545-1 img_5605-1 img_7529-1 
Институтът за изследване и прилагане на Панеритмията изказва огромната си благодарност на родителите, на директорите на детските градини и училищата и на Община Плевен, които направиха възможно прилагането на програмата „Здраве чрез движение сред природата” в гр.Плевен.

Областна дискусионна кръгла маса – Плевен

На 3 февруари 2011г. РИО- Плевен съвместно с ОДЗ №7”Снежанка” и ЦДГ№6”Чучулига” организираха ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА на тема

„Какво отключва агресивното поведение при децата и как да се справяме с него?”

Доклади и презентации представиха 35 директори, учители, психолози, ресурсни учители, педагогически съветници, социални работници, специалисти от отдели „Образование към Плевенска област, представители на социални институции и неправителствени организации. От МОМН.в дискусиите се включи госпожа Ваня Трайкова.

 img_4851-1 img_4854-1 img_4858-1

Дискусията се води в две основни тематични направления , организирани в четири сесии. Първото направление  бе насочено към изясняване на причините , които пораждат агресия у децата от предучилищна възраст; към споделяне на практики в работата с деца, проявяващи агресия. Целта бе да се обогатят знанията и уменията на работещите с деца в детските градини и подготвителните групи в училищата за разпознаване, превенция и преодоляване на агресивното поведение.

Второто направление бе насочено към споделяне на добре работещи практики за превенция  и дефиниране на конкретни предложения за формиране на образователни политики, насочени към хуманизиране на психолого- педагогическата, социално-икономическата и информационно-медийната среда, както и взаимодействие на факторите за преодоляване или намаляване на агресията сред децата.

Във втората част, Людмила Гатева –директор на ОДЗ №7”Снежанка”, представи съвместна с Института презентация на тема: „Програмата „Здраве, чрез движение сред природата”- алтернативна форма на допълнителна дейност за преодоляване на тревожността и агресията в предучилищна възраст”.

В презентацията бяха представени възможностите, които Програмата предоставя на деца и възрастни за преодоляване и превенция на агресивно поведение и тревожност у децата в предучилищна възраст и резултатите от петгодишната работа на няколко детски заведения в Плевен. Презентацията може да бъде изтеглена оттук.

В дискусионната кръгла маса активно са включи Диана Въткова- координатор на програмата за гр.Плевен. Тя беше поканена да участва при оформяне на обобщенията от кръглата маса и предложенията, които бяха внесени в МОМН.

Май 2010- "ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!"- Детски празник Плевен

На 16.05.2010 г. в рамките на тържествата на град Плевен за пети пореден път се проведе Общоградския празник за децата от програмата „Здраве чрез движение сред природата” и техните родители.

001 img_1176 s3700185 
Мотото „Заедно можем всичко!” събра близо 180 деца от ЦДГ”Юнско въстание”, ОДЗ”Снежанка”, ОДЗ”Яница”,
img_1165 img_1171 img_1150
НУ”Отец Паисий”, НУ”П.Евтимий”, ДОВДЛРГ ”Детелина”- от Плевен, ПУИ ”Асен Киселинчев” от Долни Дъбник с техните учители и родители. За първи път се включиха ученици от СОУ”Св.Кл.Охридски” и с.Крушовене.

img_1181 img_1175 img_1152 
В импровизираната „изложбена зала”, между цъфнали храсти и дървета, бяха подредени рисунките на децата, отразяващи техните настроения, емоции, отношения по време на обучението през тази учебна година.

s37002 003 s3700195
От името на кмета Таня Митранова, експерт „Спорт и младежки дейности” в Община Плевен, поздрави участниците в празника, който премина под знака на българския ден на спорта. Г-жа Митранова сподели радостта си, че този празник се превръща в традиция.

img_045_1 img_1232 005 s37005
Програмата включваше много състезателни игри между 16-те отбора, забавни игри с децата и техните родители, 
img_1224 008 006 
изиграване на упражнения от Паневритмията, както и традиционното „Дунавско хоро”.
img_1198 002 s36004 
dsc00524-1 picture_250 picture_251
Накрая всички присъстващи запяха „Моя страна, моя България”, а децата развяваха в такт своите награди – жълти шалчета – малки пламъци, запалващи огъня на любовта към България, към нейната прекрасна природа и доброто в хората.

s37006 009 img_1241
Озвучаването на празника и наградите за всички участници осигури Община Плевен.

Специална благодарност на братя Рускови- собственици на МОЛ Плевен, които украсиха празника, осигуриха лакомствата и аниматор за доброто настроение, и зарадваха толкова много деца.

Институтът за изследване и прилагане на Панеритмията изказва огромната си благодарност на родителите, на директорите на детските градини и училищата и на Община Плевен, които направиха възможно реализирането и обогатяването на програмата „Здраве чрез движение сред природата” в гр.Плевен.

Май 2009- "СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ НИ СЪБРА" – Детски празник в Плевен

На 10 май 2009г. под това мотото премина пролетният празник за децата от детски градини и училищата от гр.Плевен и областта, които участват в програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по паневритмия в Градската градина.
img_04_4_6 img_04_4_7 img_04_4_8
Това е четвъртото издание на Празника, който организират учителите от мрежата на „Института за изследване и прилагане на Паневтримията” с финансовата подкрепа на Община Плевен. Този път програмата бе подготвена от ОДЗ „Яница”.
dsc00524_01 img_045_5 img_045_3 img_045_6
Повече от 150 деца от ЦДГ ”Юнско въстание”, ОДЗ ”Снежанка” и „Яница”, Дом „Детелина”, НУ”Отец Паисий” и НУ”П.Евтимий”, и ПУ „П.Р. Славейков”, ПУИ ”Асен Киселинчев”. Единствено децата от Дома”Младен Антонов” в с. Тотлебен не можаха да си осигурят транспорт, за да се включат в Празника.

Най-напред децата показаха на своите родители какво са научили с изпълнението на десетте упражнения от паневритмията. 
10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_5 img_046_3 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_8 img_046_7
След това започнаха игрите. Веселие и радост придружаваха всяко от състезанията.

img_047_6 img_0473 10052009_03_5_ img_049_4
Накрая се включиха и родителите. Те, след експедицията „В защитените територии на Източни Родопи”, с нетърпение очакваха следващото мероприятие по програмата „Здраве чрез движение сред природата”.
10871072108510771074108810801090108410801103_2009_04_1 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_04_0 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_05_2 10871072108510771074108810801090108410801103_2009_01_2

Накрая всички деца получиха за подарък от Общината козирка и лакомства.
img_050_9 img_050_6 img_050_2 img_049_9

Май 2008 - "СЛЪНЧЕВИ ПРИЯТЕЛИ" – Детски празник в Плевен

За трети път, в края на учебната година, се проведе празник за децата на Плевен, участващи в програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по паневритмия.Тази година той се състоя на 18 май под надслов „Слънчеви приятели”. Близо 150 малчуганите от ДОВДЛРГ „Детелина”, ОДЗ”Снежанка”, ЦДГ „Чучулига”, ЦДГ ”Яница”, ЦДГ „Юнско въстание” и ученици от НУ „Патриарх Евтимий”, ПУ „П. Р. Славейков”, ПУИ „Асен Киселинчев” – Долни Дъбник огласиха централната част на града, като донесоха радост и веселие на родители и приятели. Празникът беше организиран от учители в детските градини и училищата, сътрудници на Института за изследване и прилагане на Паневритмията, с участието и финансовата подкрепа на Община Плевен. Още преди началото на празника на поляната пред детския кът в Градската градина беше „експонирана” изложба от творби на тема „Моето слънце”. На малки слънца приличаха и всички участници с жълти шапки, осигурени от Общината. 
P1100130-1 P1100140-1 P1100149-1 IMG_0171-1
Подчинена на общата слънчева идея беше и една от игрите- предварително по поляната бяха разпиляни разноцветни хартии, от които отборите от деца и родители трябваше за време да направят по едно цветно слънце. Победители в състезанията бяха ...всички отбори. Децата изиграха упражнения от Паневритмията. Привлечени от нежната музика, красивите и плавни движения, съпричастни с децата си много родители и гости на празника също се включиха.
DSC00449-1 IMG_0193-1 IMG_0165-1 P1100173-1
Празникът завърши с детски песни, български народни хора, много награди, лакомства и усмивки. Звънките детски гласчета дълго огласяха централната част на града.
P1100154-1 IMG_0207-1 IMG_0208 P1100184-1

През учебната 2007/2008 год. в ЦДГ№2 "Юнско въстание" - гр.Плевен

Вече три години педагога Диана Въткова води заниманията по Паневритмия в тази детска градина, която е базова и в нея се обучават студенти.
Мнение на студенти и преподаватели от ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий” за децата от група „Слънчо”, играещи Паневритмия от три години: „Това са най-слънчевите деца, свободно общуващи с познати и непознати, винаги с настроение, толерантни, с чувство за хумор. Група, от която лъха постоянно позитивна атмосфера.”..
„Когато играя Паневритмия ми е хубаво, сякаш съм при мама.”, споделя шестгодишната Лора.„Като играя упражненията и слушам музиката ми става топло, сякаш ме огрява слънцето.”, казва Анастасия, на същата възраст.
DSC02738-3 DSC02740-3DSC02739-3
В детската градина е учредена постоянна изложба от детски рисунки по асоциации от текстове на песните от Паневритмията.
Ето какво споделят децата по време на играта „Какво ни казва слънцето?”: 
Теодор:
„Благодаря на природата ,че ни е създала.”; 
Светлин: „Благодаря на мама и тати, че се грижат за мен.”; 
Никола: „Благодаря на природата, че ни дава цветя.”; 
Ния: „Благодаря на мама и тати, че ме пуснаха на Родопите”; 
Аделина: „Благодаря на слънцето, че топли планетата.” и т.н.
DSC08649-2 DSC08739-1 DSC08789-1 DSC08718-1
Тази група, заедно с родители, активно се включи в експедицията „По следите на траките- история, птици, минерали, скално катерене и колоездене.” С пристигането си в Димитровград научиха за планетите и звездите в планетариума. Запознаха се с различни защитени птици в Природо-защитен център Източни Родопи- в Маджарово. По бреговете на р.Арда намериха редки минерали. Преминаха по най-дългия въжен мост. Справиха се със скалното катерене водени от любимата си госпожа Въткова. Научиха за древната история на Татул и Перперикон.
Никола- 5 г.: „ Хареса ми аромата на планината, въжения мост. Моят минерал спечели награда. Научих, че минералите имат различни имена и че земята е доста стара.”
Ния -6 г.: „Много ми хареса. Научих много неща, които не можем да видим в Плевен. Разбрах защо не трябва да се късаме и стъпваме върху цветята. Вече не ме е страх да се катеря по скали. Видяхме костенурки.”
Сем.Симеонови:” Изказваме специална благодарност на организаторите за възможността, която дадохте тази пролет на двете ни деца. Те можаха да се потопят в зеленината на Родопите. Въпреки цялата ни родителска обич нямаме умението и знанията да им открием толкова нови светове. Благодарение на експедицията усетиха аромата на мащерката, чуха песните на авлигата, със собствените си ръце намериха аметист и яспис, можаха да опитат скалното катерене и да повярват в себе си. Намериха нови приятели. Радваме се , че професионално подготвени хора направиха по детски достъпна сериозната информация. Пожелаваме Ви да можете да дадете този шанс на още много деца. Така светът около нас ще бъде поне малко по-щастлив.”
P1100128-1 P1100133-1 P1100135-1
Децата и родителите от тази детска градина се включиха активно в празника „Слънчеви приятели”.
DSC02744-2 -1 DSC02742-1 DSC02741-2 
Отново тези деца участваха в дейностите на „Зелена градина” край Рибарица. Песиха „Мечото училище” организирано от Национален Парк Централен Балкан. Видяха кончета. Играха на много игри и с хвърчилото достигнаха до дървото, което дава лакомства.
14062008_011_-1 11062008_007_1 11062008-1
На „Зелена градина” бяха и децата от групите по Паневритмия в ОДЗ”Снежанка” и ЦДГ „Чучулига”.

Май 2008 - "Искаме да сме добри" – представление пред родители в Димитровград

Учебната 2007/2008 година за учениците от 2-ри клас на СОУ „Любен Каравелов” -Димитровград, които втора година участват в програмата „Здраве чрез движение сред природата”, завърши с представлението „Искаме да сме добри”. Гости бяха родителите, приятелите, класната Костадинка Панева и зам. директорката Соня Ценова. Децата с много настроение показаха как се забавляват в часовете по паневритмия. С лекота играеха на асоциации, предложиха идеи за поддържане на здраво тяло, пееха, танцуваха, а впечатления от срещите си с природата споделиха чрез куклен театър. Накрая отправиха пожелание да бъдем добри в училище, в смятането, в писането, в четенето, в игрите, в семейството. Да бъдем добри приятели! Всички получиха комплект за рисуване върху стъкло за рисунките си в книжката „Песните на Паневритмията” през цялата година. Родителите се запознаха с резултатите от изследването на социалните отношения в класа, нивото на детската тревожност и теста „Нарисувай себе си”. С научното обяснение как работата с децата през учебната година е обогатило детското развитие, завършиха дейностите на „Мобилния център” в училището. Г-жа Панева: „Като класен ръководител на децата, които посещават обучението по паневритмия, искам отговорно да заявя, че това е бъдещата успешна форма за развитието на малките ученици- „учител+ родител+научни методи и възпитателни игри за развитието на моториката (паневритмия)”. Сега, аз зная посоката и стъпките, защото виждам резултатите. Да си учител, трябва да обичаш децата, но това задължава да ги поведеш по най- верния път.”

DSC02679-1 DSC02700-1 DSC02695-1 DSC02676-1
dsc0271_6 dsc0272_7 DSC02684-1 DSC02732-1

През учебната година в СОУ "Любен Каравелов"- Димитровград

DSC08455-2 DSC08458-2 DSC08459-2 
DSC08484-1 DSC08482-1 DSC08492-1

октомври 2007 - Среща с кандидат- кметовете на Димитровград

DSC08339-1 DSC08338
На 16 октомври „Обществен съвет на родителите” организира среща- разговор с кандидат- кметовете на тема: „Перспективи за образованието на Димитровград и тенденции в детското развитие”. На нея присъстваха кандидат- кметовете - досегашния кмет Д.Хаджииванов, Л.Богданов, В.Митрушев, Ст.Димитров, К.Андонов и П.Петков, директори, учители и родители.
Всеки от гостите сподели вижданията си за образованието, както и пътищата, средствата и начините за подобряване на учебната база и условията за провеждане на учебния процес.
Антоанета Янкова от Института за изследване и прилагане на Паневиртмията – в качеството си на научен консултант и партньор в проведеното през април-юни 2007г. проучване от „Обществения съвет на родителите” запозна присъстващите с получените резултати и очертаващите се тенденции в развитието на децата в Димитровград.
„Търсенето на разрешение на проблемите в развитието на децата налага да се проследи промяната на здравето и поведението им във времето.
Бяха проведени разговори в две детски градини и училищата към тях в двата края на града, като се отчете зависимостта на резултатите от образованието и професията на родителите. Участници в изследването бяха детските и начални учители, тъй като само те могат да наблюдават реакциите и състоянията на децата, тъй като почти през целия ден са с тях. Те имат контакт с родителите и са наясно с причините за поведението на децата. Съзнателно не посочваме имената на учебните заведения, тъй като отчетените показатели не зависят от квалификацията на учителите. Подобна е картината и в останалите училища и детски градини. При проучването в едната детска градина присъстваха представители на родителското настоятелство.

Учителите на детските градини споделиха следното:

1.За родителите отглеждането на детето е втора грижа
- За да бъдат свободни родителите оставят дълго време детето пред телевизора, като не обръщат внимание какво гледа детето по телевизията или на компютъра с по-голямото дете. Има случай на забравено дете пред компютъра.
- Все повече деца са изоставени от майките си и се отглеждат от бащите.
- Родителите водят детето на детска градина с опасни играчки.
- Много често се налага детето да се слага да спи извън режима, защото заспива докато играе.
- Децата носят в детската градина карти със сексуални снимки.

2.Налице е голяма разлика в ръста между децата от една възраст, което води до израз на надмощие чрез употреба на сила. Няма мярка в силата.
3.Децата свободно употребяват различни обидни думи. Боят се предпочита. Налице е борба за лидерство и за надмощие.
4.Децата с агресивно поведение:
- още в І група (3 годишните) са 2-3 на брой;
- във ІІ група те вече са 5-6;

- в ІІІ и ІV група тенденцията се запазва- по 5 деца.
5.Хиперактивните деца :
- в І и ІІ група броя е 3,
- в ІІІ и ІV група средно те са по 6-7.

6.На 120 деца в детската градина средно 10 са свидетели на домашно насилие върху майката.
7.Депресираните в ІV група са средно 3-4 деца. Това са често деца с разведени родители.
8.В ІІІ и ІV група децата с невроза средно са по 6 на брой.
9.Децата с нощно напикаване в ІІІ и ІV група са 3 на брой.
Учителите са шокирани от неовладяната еротичност в предучилищна възраст

1.Има деца, които садистично разкъсват дрехите на куклата и правят секс с морков.
2.Децата свободно говорят за секс. Те подробно обясняват как се прави. Често момичета и момчета се крият в тоалетната, за да се опипват или лягат под масата едно върху друго.
3.Все повече момчета мастурбират по време на следобедния сън.
4.Деца със специални образователни потребности често търсят помощта на другите деца, за да бъдат опипвани, обгрижвани и галени.
5.Все по-често: момиче преследва момче от групата, с думите: „Ще се оженя за теб”. Често то се разголва пред момчето, като вдига блузката си или си сваля гащичките. Търси публика. Не пропуска да го притеснява и в тоалетната. Или момче преследва момиче с думите „Аз те обичам”, „Ще правя секс” и си сваля гащичките.

Проследихме деца с такова поведение в детската градина при постъпването им в първи клас. Например: момче, когато стане дума за любов и момичета, с лека усмивчица изпада в състояние на отнесеност, и дълго време е неадекватно за учебния процес.

Учителите от училищата споделиха следното:
А.Родителите не са наясно с ролята си

1.Агресията на децата е правопропорционална на безхаберието на родителите, които имат големи изисквания към училището и учителите и са готови при всеки удобен случай да ги заплашват. Това са първите симптомите за несправянето на родителите.
2.Наблюдава се неправилен подход при възпитанието на децата, когато са поверени на дядовци и баби.
3.Родителите са готови на сделка само да се освободят от децата. Компенсира се липсата на общуване с купуването на какво ли не.
4.Има родители, които още в първи клас не посещават родителските срещи.

Родителите не желаят да бъдат ангажирани с контрола на децата.
1.Учителите често чуват: „Горда съм, че детето ми е лошо”; „Мама работи, като спи с различни мъже”;”На мен ми е хубаво, когато ме наказват или ми се карат”.
2.Много често деца от първи клас закъсняват за училище, защото майката не може да стане навреме.

За родителите училището не е институция. Липсват модели на толерантност в отношенията. Няма желание за разбиране на проблемите на децата.
1.Майки често нахлуват в класната стая и без да се притесняват, че прекъсват учебния процес, започват да разрешават конфликт, възникнал в междучасието между децата предишния ден.
2.Често деца заспиват на чина, защото вечерта с родителите са били до късно на гости.

Б.Поведенчески проблеми
1.Все повече деца в първи клас проявяват хиперактивност. Има класове, в които 5-6 деца са с такова поведение.
При незадоволени капризи много често децата проявяват невротични реакции. Има случаи на невроза причинена от яд към майката.
В 4-ти клас се наблюдава двойствено поведение на агресия и невроза, когато родителите често отсъстват.
2.В клас от 20 деца- средно 5 са с тежка агресия, независимо от възрастта.
3.Във 2-ри клас депресираните са 6-7 на брой. Учителките са принудени през междучасието да стоят в стаята, за да ги пазят от останалите деца.
4.Наблюдава се често автоагресия- има деца, които си удрят главата в стената или се блъскат от едната стена до другата.
5.Все повече се засилва тенденцията за разделение на паралелките на две групи: комплексари и такива със неоправдано самочувствие, подкрепяно от родителите. От 20 деца в паралелка- 4-ри са с комплекси, 6- са с неоправдано самочувствие, 3- са агресивни без причина, а останалите се опитват да оцеляват невидими.
6.Учителите споделят, че за първи път в дългогодишната си практика първокласни-ците свободно говорят за секс. Искат да са възрастни. Приказните герои не ги интересуват. В ІІІ клас има момчета, които вербализират това в писане на мръсни бележки, но не закачат момичетата или пък псуват всичко вулгарно и лъжат майка си.
7.Наблюдава се ранно отключване на обратна ориентация, при подражаване на комедийни герои по телевизията, и това поведение става трайно още в 4-ти клас.
8.При първокласниците има паралелки, в които 7 деца са с логопедични проблеми, които са психологични. В ІV клас в паралелка от 21 ученика тази тенденция се запазва. Дори има паралелки, в които 50% са с такива проблеми. Това обяснява многото правописни грешки на тестовете.
В І клас има паралелки, в които 5 деца са с дисграфия.
9.Учителите все по-често се сблъскват с проблеми, свързани с травмиращи събития по време на бременността на майката.
10.Учителите по физкултура споделят, че в техните часове се отприщва подтисканото по другите предмети. В трети клас например: децата започват да пищят, защото само така могат да се разтоварят. Наблюдава се нарушена координация и намалено внимание. Децата не могат да издържат на натоварване и бързо губят желание за участие.
За да оцеляват и да се самосъхраняват децата бързо се адаптират при новите условия. Това прави процесите в детското развитие изключително динамични. С помощта на учителите успяхме на хванем нова тенденция, която е напълно реална, тъй като градът ни е сърцето на „чалга културата”.
Можем да предложим научно-обоснована стратегия за овладяване на положението, чрез която:
- ще подкрепим родителите;
- ще съхраним учителите;
- ще помогнем на децата.
Някои от стъпките в стратегията бяха потвърдени от учителите при разговорите в детските градини и училищата.”

Добрина Тенева от УС на Обществения съвет: ”Ние сме готови да продължим. Надяваме се да намерим разбиране, независимо кой ще стане кмет. Нима не е възможно да се координират усилията на работещите с децата в свободното им време с класните, педагогическите съветници и родителите? Това е единствения път за овладяване на проблемите в детското развитие.”

Tätigkeiten

"Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit!" - Varna
"Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit!" - Dimitrovgrad
"Wir, Kinder, spielen, lernen und amüsieren uns gemeinsam"
Festigung der gesunden Schulatmosphäre
Kennenlernen der Paneurhythmie
"Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit!"
Schule für Eltern
Runder Tisch
Treffen mit den Direktoren

Fest für Kinder und Eltern: "Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit!"
Am 20 Mai 2006Am 20. Mai 2006 fand in Varna zum ersten mal das Kinderfest "Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit" statt.
Die finanzielle und moralische Forderung von der Seite der Direktion "Jugendtätigkeiten und Sport" bei der Gemeinde Varna ermöglichte die Tatsache, dass am 20. Mai die Kinder, die am Programm "Gesundheit durch Bewegung in der Natur" zum ersten mal das Fest für Kinder und Eltern "Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit", in Varna durchführten.
Aus der Bühne "Rakovina" im Meeresgarten begrüßte der Schauspieler aus dem Dramatischen Theaters von Varna mit "Herzlich willkommen" die Schüler der Vassil-Aprilov-Grundschule und ihre Eltern, sowie auch die Kinder aus Waisenheim "Hoffnung".
Die bunten Ballons, die Flaggchen mit dem Zeichen des Instituts, die Plakate und die Zeichnungen, die während des Schuljahres in den Paneurhythmiebeschäftigungen gezeichnet worden waren, waren in Harmonie mit der natürlichen Schönheit des Meeresgarten.
Die Kinder lernten miteinander kennen unter den Lauten des lebensfrohen Liedes "Hallo, welch’ schöner Tag!". Das Vorspielen des während des Schuljahres Gelernten von den Kindern und ihren Lehrern wurde Anlass nicht nur zu unversteckter Bewunderung in den Eltern, sondern reizte viele unbekannte Kinder an, sich ans Fest anzuschließen.
Das Ökorennen, an dem Kinder aus mehr als zehn Kindergärten Varnas Teil nahmen, vom Bezirkjugendheim organisiert und von Svilen Stoyanov geleitet, erhöhte noch mehr den Grad der Emotionen. Zu derselben Zeit schuf viel Freude und gute Laune der Wettbewerb für Zeichnung auf dem Asphalt. Kinder, Eltern und spontan entstandene Gruppen bekundeten ihre schöpferischen Fähigkeiten mit Äußerung ihres Standpunktes zum Glück.
Eltern und Passante sahen sich die Ausstellung der gefärbten Zeichnungen im Buch "Die Lieder der Paneurhythmie". Diese, die sich ausgezeichnet hatten, bekamen Preise.
Die Kinder legten viel Leidenschaft in die Ökospiele an, in denen sie, zusammen mit ihren Wissen über die Natur auch ihre Freiheit in den zwischenmenschlichen Beziehungen zeigten. Die Kinder aus den Mannschaften, die unmittelbar vor dem Wettbewerb formiert wurden, stellten sich momentan ein, um die vor ihnen vorstehenden Aufgaben zu erfüllen. Die Emotionen bis zum Ende des Festes gingen in aufsteigende Richtung, indem sie durch Rollerwettbewerb gingen und endlich den Moment erreichten, in dem Kinder und Eltern nicht nur ihre physischen Fähigkeiten zeigen sollten, sondern auch die "Familienharmonie". Das Tragen einer Kartoffel mit Löffel, das "Känguruh", der Hockey auf dem Asphalt brachten Freude nicht nur der Teilnehmer, sondern auch der Zuschauer. Jedes Spiel und jeder Wettbewerb endeten mit Preisverteilung. So bekan jedes Kind einige Geschenke, die von der Varna-Gemeinde gesichert waren.
"Grüne Patrouillen", die aus Freiwilligen bestanden, sogten für die Sauberkeit im Gebiet des Meeresgartens, wo das Fest stattfand.
Das Institut verteilte den Fleißigsten Urkunden.
Bedanken uns herzlich bei Frau Popstefanova, bei Frau Grudeva aus dem Jugendzentrum – Varna und dem Schauspieler Svilen Stoyanov und glauben, dass unsere Liebe das Fest der Kinder in eine Tradition verwandelt. Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit!


Nach oben

Fest für Kinder und Eltern: "Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit!"
Am 20 Mai 2006, dem Tag der Herausforderung, fand in Dimitrovgrad zum zweiten Mal das Fest "Wir, Kinder, bitten um Aufmerksamkeit!". Nachdem die Grüße von der Regionalen Direktion zur Umweltschutz – Haskovo bekommen hatten, zeigten ca. 100 Kinder von 4 bis 12 Jahren was sie im Laufe des Schuljahres gelernt haben. Dann ging es zu den vielen Veranstaltungen, die gleichzeitig stattfanden. Die Ungeduldigsten packten ihre Fahrräder und, je nach dem Ater verteilt und fuhren die Rennstrecke durch, dabei wurde auch die Zeit ermessen. Am Ende, um nur Teil zu nehmen, war der kleine Christiyan Stanin, 3 Jahre alt, mit seinem Dreirad und ein Körbchen am Steuer, um in ihr seine Trophäen sammeln zu können. Die Sportler schließen sich ein in einen Meisterstapellauf.
Zu derselben zeit amüsierten sich Kinder und Eltern gemeinsam während des Malens zum Thema "Die natur durch meine Augen" unter dem scharfen Blick des Malers Christo Panev. Er verteilte dreier Kinder die Preise, die besser ihre Phantasie und kindliche Geistesanwesenheit ausgedruckt hatten.
Danach bildeten die Kinder aus den Kindergärten und den Schulen Mannschaften zum Spiel "Schritt für Schritt in der natur – bekannt und unbekannt". Nachdem sie durch die Zonen Erde, Pflanzen und Tiere durchgegangen waren, prüften sie ihre Kenntnisse zur "Orientierung in der Natur" und im Spiel "Mensch und Natur".
In derselben zeit bastelten Kinder und Eltern Skulpturen aus Abfallmaterialien. Mit mehreren Emotionen und guter Laune erschienen plötzlich Prinzessen, Fernsehtürme und Sonnen. Die Fleißgsten im Laufe des Schuljahres bekamen Urkunden; es wurden auch Preise verteilt für die am schönsten gefärbten Bücher "Die Lieder der Paneurhythmie".
Alle Preise zum Fest wurden vom unseren Förderer, dem Hustensirup "Prospan" gewährleistet. Trotz der hohen Temperaturen nach dem Ende des Festes warteten ungeduldig die Teilnehmer am lustigen Cross. Es blieb keine Zeit zu den Wettbewerben der Eltern, aber jeder brachte die Freude davon, dass er sich zusammen mit Mama und Papa im Park amüsiert hatte, nach Hause.

Nach oben

"Wir, Kinder, spielen, lernen und amüsieren uns gemeinsam"
Am 29 April fand im Park Kaylaka nahe Pleven das Kinderfest "Wir, Kinder, spielen, lernen und amüsieren uns gemeinsam". An ihm nahmen 130 Kinder aus den 5 Kindergärten in der Stadt und ihre Eltern Teil: "Snejanka", "Tschutschuliga", "Junsko Vastanie", "Temenuga" und "Zornitza", sowie auch "Detelina", die Hilfsschule "Patriarch Evtimiy" und Tzvetan-Spasov-Schule. Das Fest wurde von Frau Reni Krasteva aus der Plevener Gemeinde eröffnet. Sie begrüßte die Kinder, ihre Eltern und ihre Lehrer vom Namen des Bürgermeisters Nayden Selenogorski.
Die Kinder zeigten vor ihren Eltern, was sie gelernt haben im Laufe des vergangenen Schuljahres. Nach der Meinung der Eltern bringt diese Paneurhythmie den Kindern Freude; sie schafft in der Schule Bedingungen zu einem angenehmen Lernen. Das Spiel mit Freunden, im Freien, unter den sonnigen Strahlen und in reiner Luft, auf dem Gras, mitten Bäume und Vögel, ermuntert zusätzlich die Kinder und bildet ihnen Gefühl für Freude und Ruhe ein. Alle Kinder, zusammen mit ihren Eltern, nahmen an Spielen mit sportlichem Charakter Teil und schlossen sich in Wettbewerb zum schönsten Bild auf dem Asphalt zum Thema "Die Natur ist mein Freund" ein. Es wurde eine Ausstellung der Bilder, die während der Ausbildung im Programm "Gesundheit durch Bewegung in der Natur" gemalt wurden. Für jeden Teilnehmer an der Ausstellung gab es je einen Preis und Bonbon, und für die Sieger in den Wettbewerben – spezielle Preise – Drachen, Bälle, Komplette zum Malen.
Das Fest ermöglichte sich mit der Unterstützung der Plevener Gemeinde, der Direktoren der Schulen und Kindergärten und der Eltern.

Nach oben

Festigung der gesunden Schulatmosphäre
Am 30 März 2006 fand in Pleven ein Runder Tisch zum Thema "Festigung der gesunden Schulatmosphäre", auf dem, gemeinsam mit Lehrern aus den Schulen in Pleven und im Gebiet, wurden die Möglichkeiten des Programms "Gesundheit durch Bewegung in der Natur" im Plan der Festigung der gesunden Schulatmosphäre, besprochen, um das Kind sich wichtig und bedeutsam, der Lehrer – wissend und könnend, die Mutter oder der Vater – verantwortungsvoll und unterstützt, fühlen zu können. Nachdem jeder seine Bestimmung zum Wort "Gesundheit" gegeben hat, haben die Vertreter des Institutes ihre Erfahrung, die wissenschaftliche Erklärung des Verhaltens der Kinder und der Möglichkeiten des Programms mitgeteilt. Alle haben sich um die Meinung vereinigt, dass die außerschulischen Formen des Unterrichtens, das NPO eingeführt hat, sind ein Schluck frische Luft im Schulraum, ein wertvoller Partner und Helfer.
Die Lehrer haben eine Menge von Fragen über die Einleitung des Programms und die Ausbildungskurse zu SSA "Vassil Levski" gestellt, da sie in vielen Vorschlägen Gemeinde Pleven über die Ausbildungskurse für die Lehrer erwähnt ist.
Nach der Meinung der Zeitung "Posrednik" (die Nummer 63, vom 31. März - 2. April 2006):
"Fing das Treffen auf eine ungewöhnliche Weise mit einem Märchen - an. Es wurde von Ognjan Antschev, der Vertreter des Institutes für Pleven, erzählt, Es war über das kleine Goschko, der sehr mag, zu laufen und spazieren zu gehen, aber wegen der Ambitionen seiner Eltern hatte dafür keine Zeit. Nach jedem Verbot, z.B. in Ball oder zu spielen, zu Fuß in die Schule zu gehen, wurde ein Teil des Körpers Papier-Goshko entzogen. So wurde er einen unnützlichen Haufen Papier umgewandelt. Darin wandeln wir das Leben unserer Kinder, wenn wir sie des Sports und der Bewegung entziehen, um - das war die Moral des Märchens, das das Thema des Treffens bestimmt hat: "die Gesundung des Schulmittwochs".

Nach oben

Am 12 Februar 2006 im fand Jugendsektor des Nationalen Palasts der Kinder die Vorstellung "Bekanntschaft mit der Paneurhythmie" statt, geleitet von Violeta Elenska und aus NDD und Ing. Antoaneta Jankova aus dem Institut zur Erforschung und Anwendung der Paneurhythmie. Die Anwesenden haben die Möglichkeit das Programm "Gesundheit durch Bewegung in der Natur" mit den Elementen der Ausbildung in der Paneurhythmie im Rahmen des Palastes kennen zu lernen.
Die Kinder der Vorbereitungsgruppe aus der deutschen Privatschule und des Kindergartens "Veda" haben zusammen mit seiner Lehrerin Svetlana Christova eine musterhafte Stunde nach dem Paneurhythmieprogramm aufgezeigt. Sie lernten sich in der vierten Übung "Aufstieg", in dem das Thema der Sterne und des nächtlichen Himmels tönt.
Die Kinder haben seine Sternchen gemacht und gaben die Antwort auf die Frage: Warum gefallen mir die Sterne?
"Ich liebe die Sternchen, weil sie schön sind und den Horizont erhellen."
"Mir gefallen die Sterne, weil sie gelb sind und den Himmel erhellen."
"Am meisten gefällt mir die Form des Sternchens."
"Sie sind sehr schön, weil sie die Erde erhellen."
Die Kinder haben dem Publikum seine Sternchen auf Deutsch vorgestellt, dann haben sie über den Mond und über die Sonne erzählt. Sie haben die Kinderstube mit Aerobik in Bewegung gesetzt und die ersten drei Übungen aufgezeigt, die sie schon gut gelernt haben und dann haben sie Lieder zu diesen Übungen sehr ausdrucksvoll und mit Gefühl gesungen. Sie haben die neue Übung gelernt und unter den Vorhang haben sie das musikalische Spiel "Ein schöner Tag" aufgezeigt.
Jedes Kind hat eine Urkunde für diese Vorstellung bekommen.
Die Eltern hatten die Möglichkeit, im Videosaal den Film "Gesundheit durch Bewegung in der Natur" über das Lager der Sommerschule Malyovitza 2003 und über das Lager der Sommerschule Borovetz 2005 anzuschauen. Sie haben die Antwort auf allen von ihnen gestellten Fragen bekommen. Diese, die das gewünscht haben, haben seine ersten Schritte in die Ausbildung in der Paneurhythmie gemacht."


Nach oben

Fest für Kinder und Eltern:
Wir organisierten ein Fest für mehr als 100 Kinder von 4 Schulen und einem Kindergarten und für ihre Eltern im Maritza Park, Dimitrovgrad, am 14. Mai 2005 - den Internationalen Herausforderungstag - bekannt gegeben durch das Ministerium der Jugend und des Sports mit der Devise "Bulgarien: Ja!" "Wir wollen Praxis-Sport in einer sauberen Umgebung", "Wir wollen gesund sein".
Das Ereignis begann mit einem gemeinsamen Paneurhythmie- und einem Musikspiel: "Hallo, welch’ schöner Tag!". Danach folgte Naturmalerei auf einem gemeinsamen Bild, zusammen mit den Gast-Malern - die Künstler Pancho und Hristo Panevi, Rad-Konkurrenz, Sport-Orientierung, Quiz-Antworten, Gruppenrätsel, und Cross für alle Alter. Das Fest endete mit komischen Spielen für Kinder und Erwachsene, organisiert und finanziert von der Stadtbibliothek. Die Sieger haben Preise vom Programm-Förderer, die pharmazeutische Gesellschaft Engelhardt bekommen. Preise wurden auch den aktivsten Kindern in Paneurhythmieklassen und für die befarbigen Bücher mit Paneurhythmieliedern gegeben. 23 Kinder erhielten ursprüngliche graphische Arbeiten von den Panev Brüdern.
Die Eltern: "Es sollte solche fröhlichen Sport-Konkurrenzen für Kinder jeden Monat geben. Diese Initiative der Veranstalter ist sehr gut. Unsere Kinder fühlen sich begeistert, und wir werden durch kindische Heiterkeit übernommen."
Das Fest wurde in den Zeitungen gemeldet:
"Utschitelsko delo", Ausgabe 21 vom 06.06.2005;
"Orient Express" vom 18. Mai 2005
"Trakia 21. Jahrhundert".

Nach oben

Schule für Eltern
Zusammen mit dem Schulmanagement und den Eltern besprachen wir die Ergebnisse des Runden Tischs, der am 22.12.2004 in Dimitrovgrad stattfand, und die Maßnahmen, die helfen könnten, die Angst von Kindern zu reduzieren.
"Psychologisches Unterstützungsfundament" und "Institut zur Forschung und Anwendung der Paneurhythmie" organisierten Schule für Eltern am 23. und 24. April 2005. Die Zielgruppe war Eltern von Kindern, die am Ausbildungsprogramm für Paneurhythmie-Ausbildung Teil nehmen und gezeigt haben, dass hohe Angst auf den Prozess der Forschung hinausläuft. Galina Kubratova, klinischer Psychologe, befragte die Eltern und Lehrer, die sich interessierten, um Berufsrat für die Lösung von besonderen Situationen in der Klasse zu finden.
Die Schule wurde durch die Zeitungen angezeigt:
"Utschitelsko Delo", Ausgabe 21/6.06.2005, im Artikel "Gesundheit durch Bewegung in der Natur";
"Orients Express" vom 4.05.2005 im Artikel "Schule für Eltern".

Nach oben

Runder Tisch auf den Problemen von Kindern

Dimitrovgrad-Stadtbezirk, die Abteilung von Humanitären und Gesellschaftlichen Aktivitäten, organisierte einen runden Tisch auf der "Frühen Verhinderung des Asozialen Benehmens" am 22.12.2004 in der Partnerschaft mit Galina Kubratova, klinischer Psychologe des "Psychologischen Unterstützungsfundaments".
Die Paneurhythmie-Vereinigung gab die Ergebnisse einer Forschung über Kinderangst ausgeführt, in Partnerschaft mit dem Test CMAS und "Unvollendeter Satz" bekannt, zusammen mit Prof. Nely Boyadzhieva von der Abteilung der Primären Ausbildung an der Sofioter Universität durchgeführt. Es wurden Schüler von 1. bis 6. Klasse umgefragt. In Dimitrovgrad sind 164 Schüler aus 10 Klassen von 1. bis 3. Klasse, die aus drei Schulen in kamen. Die Ergebnisse:
74% der Kinder haben Angst, dass etwas Schlimmes mit ihren Eltern geschehen kann;
62% haben Angst davon, was mit ihnen geschehen könnte;
59% werden Sie leicht böse;
55% haben Angst vor vielen Dingen tief in ihren Seelen;
50% träumen häufig ängstliche Träume;
49% finden es schwierig einzuschlafen;
47% finden, dass niemand sie versteht;
45% werden häufig durch etwas gequält;
24% möchten soweit es möglich ist entfernt von hier sein.
Diese Angst wird durch vegetative Reaktionen wie häufiger Handschweiß und Gebrauch der Toilette, Herzklopfen und Kopfweh begleitet. In einer Klasse von 20 Schülern, im Durchschnitt vier haben maximale Angst; in ein klassifiziert die Korrelation ändert sich von 22 zu 7 bis 18 zu 9.
Galina Kubratova: "Ich bin durch die Ergebnisse überrascht, weil ich glaube, dass Leben in kleinen Städten friedlicher ist. 1993 registrierten wir, dass 25 % der Schüler in Sofia in der ersten und in der zweiten Klasse erzieherische und Verhaltensprobleme haben. 1996 - 1997 war dieses schon Prozent 30%, und heute erreicht es ungefähr 40 %. Die erste Klasse ist dieses Schuljahr sehr schwierig. Das Benehmen von Kindern ist viel aufgebracht, und Lehrer sind außer Stande, mit ihnen fertig zu werden.
Unser Kindergarten konzentriert sich auf die Ausbildung, nicht auf das Spiel. Als wir anfingen, Schulreife zu messen, fanden wir heraus, dass Kinder intellektuell reif sind, aber nicht sozial. Ein sozial unreifes Kind ist unmöglich zu erziehen, weil es die Rollen des Lehrers und des Schülers nicht gemeistert hat und dem Lehrer nicht zuhört, es akzeptiert die Schulaufgabe als solche nicht. Das passiert, weil die Kinder die Rollenspiele, in denen die sozialen Rollen gemeistert werden, nicht spielen. Computerisierte Generation des gegenwärtigen Tages hat ihr Gefühl von menschlichen Beziehungen verloren; sie begreifen, verstehen, erziehen, oder entwickeln sich nicht. Es ist für Kinder schwierig, zusammen zu spielen und sich miteinander zu einigen. Sie sollen das aber machen.
Die folgenden grundlegenden Gründe können für die Ergebnisse der gegenwärtigen Forschung verantwortlich sein:

• Kinder haben Schwierigkeiten in Schulstudien. Die Lehrbücher sind zu kompliziert, und sie brauchen die Hilfe sowohl des Lehrers als auch des Elternteils, um im Stande zu sein, mit dem Material fertig zu werden. So begreifen sie, dass sie das selbst nicht lernen können. Es ist für sie schwierig, ihre Aufmerksamkeit für die lange und geistige Arbeit zu richten, Selbstdisziplin zu verlangen – die Selbstbeherrschung und die Disziplin sind für sie zu schwierig.
• Kinder fürchten, dass sie den Erwartungen ihrer Eltern nicht entsprechen, wenn sie kein Verständnis oder Hilfe von den Eltern finden. Eltern werden häufig geschieden oder einer von ihnen arbeitet im Ausland. Einige Kinder wurden von ihren Eltern geschlagen.
• Kinder legen viele Ansprüche auf ihre Eltern. Die Verbrauchererwartungen haben pathologische Dimensionen: der Besitz, nicht die Menschheit ist wichtig. Wir sahen bereits Eltern, die von ihren 15-16-jährigen Kindern wegen des ungenügenden Taschengelds geschlagen wurden. Kinder brauchen eine Gelegenheit zu arbeiten, um ihre Würde zu bauen, ihre Selbstachtung und Unabhängigkeit zu verbessern.
• Kinder finden keinen Erwachsenen, mit dem sie ihre Probleme teilen können. Sie brauchen Erwachsene, um sich auf ihre Erfahrung zu stützen.
• Die Eltern geben ihre Wirtschaftsinstabilität und die Arbeitslosigkeitsängste ihren Kindern weiter. Kinder sorgen sich für ihre Eltern und fürchten, dass sie ihre Sicherheit verlieren können. Die Eltern sollten nicht ihre Ängste und Sorgen vor Kindern kommentieren.
• Das Nervensystem von Kindern kann nicht mit den Eindrücken von den Psycho-Thrillern, Horrorfilmen und der Gewalt im Fernsehen fertig werden. Das erklÄrt die AlptrÄume und Ängste.
Es ist interessant, dass Kinder, die aus reichen und sozial gesicherten Familien kommen, teilen diese Ängste nicht. Sie haben keine Ängste für sich selbst oder für ihre Eltern.
Bei den Jungen kommt die Angst in der Form der Aggression heraus, obwohl sie bekennen, dass sie nicht kämpfen wollen. Bei den Mädchen kommt die Angst als plötzliche Änderung der Laune und Zappelei heraus, die für Diabetes und Probleme des hohen Blutdrucks verantwortlich ist. In Sofia gibt es eine Tendenz, nach der sich die Mädchen ebenso kämpfen.


Die Sitzung wurde in den folgenden Zeitungen gemeldet:
• "Utschitelsko Delo", Ausgabe 3 vom 01.01.2005 im Artikel "Kinder im Verzweifelten Bedürfnis nach der Kommunikation";
• "Orient Express", vom 12-18.01.2005 im Artikel "Frühe Verhinderung des Asozialen Benehmens" und am 19.01.2005 in dem "Richtige Regel: Arbeit als eine Mannschaft: Schule und Eltern";
• "Trakia 21. Jahrhundert", Ausgabe 52 vom 04.01.2005 im Artikel "Unsicherheits- und Angstverfolgung unserer Kinder".

Nach oben

Präsentation Kindergarten-Direktoren
Im November 2004, zusammen mit dem Regionalinspektorat in der Ausbildung in Pleven, wurde von "Psychologischem Unterstützungsfundament" und Paneurhythmievereinigung eine Präsentation des Programms "Gesundheit durch Bewegung in der Natur" vor Direktoren von Kindergärten für Ausbildung von Kindern mit speziellen Bildungsbedürfnissen gemacht. Nach einer Demonstrationslehre mit Kindern mit Gesundheitsproblemen im Temenuga Kindergarten besprachen wir die Möglichkeiten des Programms, und wie es im Unterstützen der Arbeit in Kindergärten helfen kann. Der klinische Psychologe Galina Kubratova antwortete auf viele Berufsfragen der Direktoren.

Nach oben

Panevritmiyabg.org © 2021