Институт за изследване и прилагане на ПаневритмиятаПоддържащо обучение за работещите преподаватели в мрежата

Поддържащото обучение ежегодно обогатява професионалното развитие на учителите с възможности за:

- свободен избор на технологии на преподаване;
- с разнообразни интерактивни методи, подходи и средства;
- с идеи за разработка и прилагане на дейности за кооперативно учене,
- неформално учене сред живата природата;
- споделяне на добре работещи практики;
Участието в научни изследвания и контакта с учени обогатява и актуализира знанията на преподавателите за развитието на детето.

Лято 2005
Обучение по кукловодство
Таня Евтимова -театър за деца „Дани и Деси”
, запозна учителите с история на кукловодството през вековете. Възможности на различните видове кукли като изразно средство. Работата сред природата и с кукли от природни материали.

  

Обучение „Възможности на ритмите на народната музика в работата с децата”. Хореографката Златка Тимонова – ръководител на Детски фолклорен танцов ансамбъл гр. Хасково, запозна преподавателите с различни българските народни хора, игри и методи за разучаване.

Обучение

Паневритмия

Забавления

Лято 2006
Обучение „Възпитание на движението”
Виолета Еленска- световната шампионка по художествена гимнастика-ансамбли
,
запозна преподавателите с важността на стойката, позициите на ръцете и координацията
при изяществото на движенията, за да стигне да движението като послание.
- Споделяне на опит от работата в училищата и детските градини.
- Запознаване с учебното помагало „Паневритмия и литература”, което предстои да бъде отпечатано.

Паневритмия

Лято 2007
„Прочит на упражненията от Паневритмията в светлината на древната китайска медицина”-
Инж.Красимира Ламбова
, която повече от 3 години обучава и наблюдава възрастните
от група „Здраве” в гр.Варна, сподели резултатите от своите изследвания и научно
обоснова значението на точното изпълнение на детайлите в упражненията от
Паневритмията. Бяха разгледани няколко случая на положителна промяна при сериозни заболявания.
- Преподавателите споделиха опит и всеки написа своята приказка по упражнение по избор.
- Проведена беше анкета:”Какво ново научих за Паневритмията?”.


  

Паневритмия
Panevritmiyabg.org © 2019