Български език English Language Deutsche Sprache Русский Язык

      Paneurhythmy Research and Application InstituteИстория на създаването - Въвеждане в училищата - Първите научни изследвания

История на създаване на Паневритмията

През 1922 год. започва един продължителния процес за създаване на Паневритмията.
В лекции Дънов насочва своите ученици към нови за времето понятия, съзнателното отношение към природата, човешкото тяло, начина на живот и мислене свързани със самовъзпитанието.
"Има особен начин на ходене, с особени движения. Ще тръгнем и ще пеем на отворено, на широко място." (1, стр. 61)
"От научно гледище всички удове, всички мускули, цялото тяло трябва да се упражняват. Тези движения трябва научно да са обосновани, защото смисълът и значението на упражненията е да хармонират, регулират и трансформират енергиите, които функционират в човешкия организъм, защото човекът е много сложно същество. Той е и център и трансформатор на слънчевите и земни енергии. Гимнастическите упражнения, които са едновременно методи за трансформиране на енергиите, функциониращи в човека и същевременно пътища за обмяна на енергиите между Космоса и човека, не са само едно развлечение или пък едно физическо механическо упражнение, но те са една жизнена необходимост както храненето и дишането." (2)
"Природата изобилства с блага, които остават неизползвани, понеже хората не знаят нужните методи. Тя постоянно ни говори. Всеки момент, всеки час, всеки ден, природата сменя своите картини, променя гамата на своите песни. С това велико разнообразие тя открива тайните на Битието за оня, който знае как да чете нейната книга."

Ето какво споделя ученички на Учителя – Петър Дънов:
Елена Андреева:
"Беше края на август 1927 год. Големият салон на "Изгрева" беше готов и след съборните дни Учителя се опита да даде първите упражнения от Паневритмията. Той се опита. И ние работихме и се учихме да играем тези упражнения доста време от сутрин до вечер. Предаваше началото на Паневритмията. Предаде го и ние играхме и стигнахме до там, откъдето трябваше да се започнем разминаването на местата в Пентаграма. Но това ни се видя много мъчно за онези години и Учителя преустанови работата. Той разбра, че не сме готови още за Паневритмията. След като през 1934год. Учителя излезе на поляната и отново започна да дава Паневритмията, упражнението и песента "Изгрява слънцето" (дадена през 1922г.) беше включено заедно с другите упражнения, които знаехме от 1927г." (3 стр. 550)

Мария Тодорова - музикант:
"Беше 1934 год. Една вечер се бяхме се събрали на полянката на "Изгрева" около Учителя, говорехме за музика, за песни и някой спомена за българските народни песни и хора. Учителя помоли събралите се да заиграят. Всички се хванаха за ръце и изиграха няколко хора. Имаше представители от различни краища на България. По онова време нямаше млад човек, който да не може да играе хоро и ръченица. Учителя наблюдаваше как българските песни и ритми преминаваха в хора със стъпки и движения. Това продължи два часа, като през това време Учителя обясняваше вътрешния мистичен език на някои стъпки и ритми на българските хора, от къде водят началото си, от коя древна окултна школа идват, пренесени от българите. Тогава Учителя ни изпя една малка песничка и каза: "Сега можете ли на тази мелодия да сложите подходящи движения?" Някои се опитаха, но несполучливо. Нищо не ставаше - да е хоро да го изиграеш. А това е мелодия и не става за хоро. После ни изпя друга мелодия и пак ни попита дали можем да й сложим движения. Опитахме, но не се получи. Учителя не каза нищо повече. После се прибра горе в стаичката си и с цигулката си цяла нощ свири някаква мелодия непозната за нас. На сутринта ни я изсвири и ни показа движенията. Въодушевихме се. Учителят ни спираше и ни показваше най-типичното за момента движение, съобразено с мотива, който беше изсвирил. Тогава видяхме как мелодия и движение се събраха в хармония. Ето така започна да се дава Паневритмията. Започна се една денонощна работа. Сутрин на пианото в салона се уточняваше мелодията, записваше се, обясняваха се стъпките и движенията. А вечер се събирахме с останалите и ги показвахме вече като мелодия, стъпки и движение. След това Учителя продължаваше до късна доба да свири в стаичката си и да уточнява пасажи. Това беше един труден, продължителен период, както за Учителя, така и за всички останали. Трябваше да се намери идеалната хармония между мелодия, ритъм и движение." (3, стр. 206)

През 1933 година се оформят "Нови гимнастически музикални упражнения", които съдържат упражнения за "акумулиране и използване на енергиите от природата", "хармонично ходене", "положителни движения в природата".
През 1934 година цикъла от 28 упражнения е завършен. Така е завършен комплексът от упражнения в две части и се казва Паневритмия. Същата година е възложено на поетесата Олга Славчева (тя е посещава кръжока за начинаещи поети воден от Иван Вазов) да напише текст към музикалните упражнения. На следващата година тя издава малка книжка "Паневритмия", като в горния ляв ъгъл изписва името Асинета - слънчевата фея, която е диктувала текста.
На 6 май 1936г., ден след опита за покушение, Петър Дънов извежда своите ученици на Витоша и им изнася беседата "Тайни и откровения". За първи път той строго поставя правилата за изпълнение на Паневритмията и обяснява ролята на точното изпълнение.
През 1941 год. е издадена книжката "Паневритмия. Песни на хармонични движения; Музика и движения от Учителя", в която нотния текст е придружен с поетичен текст. Голяма част от текстовете отпечатани през 1935 год. са запазени.
През годините Петър Дънов продължава да показва отделните упражнения на певицата Катя Грива (завършва консерватория в Рим) и тя ги разучава по групи с всички останали.
През 1936г. на Милка Периклиева –детска учителка от Варна, която се цени в педагогическите среди, е възложено да опише упражненията.
Под ръководството на Петър Дънов през 1938г. излиза от печат първото луксозно издание на Паневритмията, която съдържа описанието на упражненията, музиката за две цигулки и основните принципи, върху които е изградена Паневритмията съпоставени с постиженията на науката по това време. записани от Боян Боев (педагог и учен с множество публикации, завършил СУ и учил в Германия). Това е единственото печатно издание, което Петър Дънов подписва с духовното си име - Беинса Дуно. То е първата стъпка към въвеждане на Паневритмията в училищата.
През 1941 год. Петър Дънов дава последната част от Паневритмията - "Слънчеви лъчи", в ритъма на българската ръченица, които са описани от Весела Несторова - поетеса, (завършва своето образование в Америка). Тя написва и текста на "Слънчеви лъчи". През 1942 год. излиза от печат книгата "Слънчеви лъчи" и съдържа "Музика", "Принципи" и "Описание".
Така се завършва цялата Паневритмия - 1-ва част от 28 упражнения; 2-ра част "Слънчеви лъчи" и 3-та част "Пентаграм".
През 1955 година се подготвя разширено описание на упражненията от Елена Андреева, Мария Тодорова и Ярмила Менцлова (възпитаничка на Айсидора Дънкан), което допринася за по-точното възпроизвеждане на движенията и днес.
През годините Паневритмията се издава във Франция, Англия, Аржентина, Швейцария и САЩ. Въпреки забраната за събрания и издаване на Словото от последователите на Учителя - Петър Дънов в периода 1957-1990 год., Паневритмията продължава да се изпълнява и до днес.

Нагоре

Въвеждане в училищата

"В края на 1939 год. Милка Периклиева (една от най-изтъкнатите учителки в детските градини на София, тя издава и трудове в тази област - "Възпитанието и заниманието на децата в предучилищна възраст"), по това време детска учителка в София, е повикана да се яви при секретаря на Министерството на просветата Борис Йоцов. От него получава въпроса: "Какви гимнастически упражнения знаете, с какви игри занимавате децата? С Паневритмия не се ли занимавате? Знаете ли за нея? Помислете как може да се приложи в българските училища и ми донесете доклад за тази възможност при пръв удобен случай." Този доклад съдържа няколко реда за значението и силата на Паневритмията. След което се препоръчва да се започне в едно училище като утринна гимнастика преди започването на училищните занимания на учениците. А впоследствие да се разшири във всички училища в България. Посочва се и необходимостта да се организира курс за учителите по физкултура от цялата страна.
След като се запознава с доклада главния секретар Йоцов нарежда на началника по физкултура за цяла България - Петър Петров - "Дайте ход на тази работа. Госпожицата е дългогодишна учителка. Гимнастическите упражнения, които тя ще ви предложи, да се проведат масово във всички училища." Петров е запознат с описанията на упражненията. Следват политически промени и Борис Йоцов е назначен за министър на просветата. В началото на месец март 1942 година Видин и видинско са потопени от катастрофално наводнение на Дунава, при което са разрушени много сгради и се налага евакуация на населението. Част от бежанците са настанени в училището, където работи Милка Периклиева, а децата са разпръснати в различни училища. Така се забавя провеждането на експеримента с деца играещи сутрин Паневритмия.
По-късно се получава писмо от Министерството и учителката е назначена да преподава физкултура на клас от четвърто отделение в училище "Тодор Минков". Учениците с радост приемат упражненията и с нетърпение очакват всеки час по физкултура. Много често и майките идват да гледат как играят децата им. След около месец учениците усвояват Паневритмията отлично. Сформиран е оркестър. Децата са облечени празнично и пред г-н Петров те показват 18 упражнения, които децата са научили. След няколко дни министъра заявява: "Първият опит е излязъл добре. Сега остава да се повикат на курс учителите от цяла България, за да научат Паневритмията и да я предават всяка сутрин на учениците."

През 1943 година се организира летен курс, който се води на открито в училището в Борисовата градина, в Дианабат. В него участват 60 млади учители по физкултура от цяла България. Ръководители на курса са специалисти с висше образование по физкултура Петров и Кънчева, а Милка Периклиева е ръководител по ритмични игри. В обучението се включва и Весела Несторова, която показва невероятен педагогически похват. Курса приключва, но бомбардировките над София спират завършването на целия процес по въвеждане на Паневритмията във всички училища."
(3 с.498)
Проучванията днес показват, че процесът е продължил и обучените учители реализират утринната гимнастика с Паневритмия. Възрастните хора, с които разговаряnме си спомнят движенията и музиката, но не са знаели, че утринната гимнастика е част от Паневритмията на Петър Дънов. Попаднахме на снимки, на които ученици, облечени в ученически униформи, в двора на училището изпълняват упражнения от Паневритмията.

Литература:
(1) Беинса Дуно, "Положителни и отрицателни сили в природата" - 1 част, "Влиянието на музиката, пеенето и движенията",С.1997
(2) в-к "Братство", бр.173, "Ролята на гимнастическите упражнения";
(3) Съставител Вергилий Кръстев - "Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее", С.1993.

Нагоре

Първите научни изследвания

Протоколът от изследванията е публикуван за първи път в сп."Паневритмия" бр.1/2002
"Анкетата се състоя в присъствие на 8 души лекари и методисти на Окръжния физкултурен диспансер. Протоколът на комисията, с диаграми на въздействието на пулса и кръвното налягане, може да се поиска от архива на диспансера за 1958г." д-р Стефан Кадиев

ПРОТОКОЛ

През септември 1958г. в гр.София , комисията, назначена с писмо от МНЗСГ в състав: председател д-р Хубенов, главен лекар на Софийски физкултурен диспансер и членове – д-р Рашков и Кънчева, методически ръководител на същия диспансер, като проведоха поредиците гимнастически упражнения "Паневритмия" изпълнявани от верската общност "Бяло братство" всяка заран върху "Поляната" в кв. Изгрев, София, констатираха следното:
   1. Гимнастическите упражнения стават всяка заран след изгрев слънце през времето от 22 март до 22 септември всяка година от 1934година насам и са дадени по указания на основателя на общността Петър Дънов.
   2. "Поляната" е с благоприятно за цялото изложение много добро слънчево озаряване, далече от прашни пътища, оградена от борова гора и плодови дръвчета, при изобилие на чист въздух, добре подредена и чисто поддържана, като създава твърде благоприятни условия за сутринни гимнастически упражнения от типа "Сутринна зарядка".
   3. Упражненията се играят ритмично при оркестров музикален съпровод и при личното пеене на участващите в игрите.
   4. Текстът на песните отразява явленията из природата, като слънцето, потоците, цветята, птиците, планината и притежава положителни емоционални комплекси. Поради това той е в пълно съгласие с принципите на Павловото учение относно водещата роля на мозъчната кора при укрепване на здравното състояние на организма. Музиката е оригинална, предимно в български национален стил и на високо художествено ниво. От голяма полза е включването на участниците в лично пеене на песните по време на игрите.
   5. Движенията в гимнастиките изразяват съдържанието на песните или тяхната символика, чрез което се задълбочава психологическия ефект на текста.
   6. Комисията намира, че физическото натоварване при упражненията засяга почти изключително горната част на тялото, раменете при слабо участие на кръста, долните крайници, че дихателните упражнения се правят, но недостатъчно. Поради това гимнастическите упражнения на Паневритмията са подходящи повече за възрастни хора и за деца, за развиване на пластика и чувство за ритъм. За младежите при по-големи физкултурни нужди е необходимо да се включват и други физкултурни комплекси при значително по-голямо физическо натоварване за късо време. Това се и прави от група членове на братството след Паневритмията, доколкото има време. Самата Паневритмия трае около 45 минути.
   7. Упражненията на Паневритмията са интересни като хореографски групови изпълнения и следва да се проучат от специалисти по хореография с оглед тяхното по-широко ползване от по-голям брой и по-големи колективи. Поради своята оригиналност в чист български стил те биха могли да се ползват при нашите представяния пред външния свят, гдето се интересуват от битовите прояви на народа ни.
   8. Упражненията се извършват при пълно градско облекло, което е затруднение при изпълнението им. Комисията изказва мнение за по-леко облекло при игрите, като при добро време се играе бос върху тревата.
   9. В упражненията взеха участие както следва - на 17 септември - 120 души. Почти всички изпълняваха упражненията правилно, с малки грешки. Играещите се включват и изключват от игрите доброволно, при пълна свобода, според личното влечение и желание на всекиго. Това не се отразява върху хода на цялото изпълнение. Видимо спокойно и весело разположение на всички участници в игрите. Представени бяха двата пола, при преобладаване на женския пол, предимно по-възрастни хора, включително такива по на 80 години. Прави впечатление готовността на всички да пеят хорови песни из своя репертоар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От гореизложеното комисията заключава следното:
   1. Гимнастическите упражнения на верската общност "Бяло братство" под названието "Паневритмия" са здравословно полезен физкултурен комплекс при положителен жизнеутвърждаващ емоционален заряд.
   2. Паневритмията може да се използва като пример за масова сутринна физкултурна зарядка при музикален съпровод и колективно пеене.
   3. При ползване от млади хора същата се нуждае от допълнителни физически натоварвания за сметка на част от еднозначни, повтарящи се упражнения.
   4. Някои от упражненията, като "Тъкането", "Квадрата", "На ранина", "Пентаграма" и други представляват хореографски интерес и биха могли да се използват при представянето на народа ни на физкултурни фестивали.
   5. "Поляната" на Изгрева, заедно с цялата обстановка според начина на тяхното използване от страна на верската общност "Бяло братство" дава основание тя да се намира под закрила на постановлението на Министерски съвет Н-о 157 от 29 юли т.г." За по-нататъшно развитие на физическата култура и спорта у нас", отпечатано в бр.65 на "Известия на Президиума" от 15 август 1958г., раздел І, т.4,ал.3.
   6. Комисията препоръчва за по-широко ползване от нашата общественост дадения при тая обстановка образец за масова сутринна физкултурна зарядка, приспособена според мястото, условията, средата и възможностите, съгласно раздел ІІ, т.1, буква "г", ал.2 от постановлението.

Председател: (п)
Членове: (п)

Нагоре

Panevritmiyabg.org © 2019